Torque Engineering- en arbetsplats för medarbetarna

Publicerad av

Torque Engineering har lång och bred erfarenhet av både nationella och internationella konsultuppdrag inom framför allt fordonssektorn. Med ett stort fokus på medarbetarna som är den mest värdefullaste tillgången i företaget tillsammans med professionalism, engagemang och transparens erbjuder konsultbolaget Torque Engineering lösningar och konsulter som underlättar produktutveckling och försäljning.

När Napoleon Rydberg startade Torque Engineering 2013 var det inte bara för att erbjuda sina konsulttjänster. Han kände även att det var ett kall för att reformera livet för den anställde. Efter att han själv arbetat många år som anställd konsult upplevde sig Napoleon väldigt låst. I efterhand förstod han att denna känslan hade sitt ursprung i att någon annan bestämde över hans tid. Han trivdes bra på jobbet men ekorrhjulet snurrade bara på. I och med starten av Torque Engineering så skapades en lite mer flexibel vardag, och idag består bolaget av 17 fantastiska medarbetare.

Napoleon Rydberg

    –Jag såg att det fanns ett tomrum i konsultbranschen som jag ville vara med att fylla. Det som triggade mig först och främst var möjligheten att hjälpa andra människor, då jag genuint vill se människor växa och utvecklas. Det ger mig en inre tillfredsställelse. Många konsultchefer är även säljare och arbetar i bolag där fokuset ligger på ekonomin, i stället för medarbetarna, jag tror detta är något som behöver ändras globalt, dvs. att istället för fokusera på kvartalsrapporter så ser man på bolaget ur ett 20-års perspektiv. Jag såg en tydlig obalans som jag ville vara med och ändra. Som ledare föredrar jag att sätta människan före vinsten i bolaget. Givetvis skall bolaget gå med vinst på lång sikt men jag tycker att balansen jämte en medarbetares tid saknas, säger Napoleon.

Napoleon ville skapa en arbetsplats där medarbetarna stod i centrum, och det har han gjort. På Torque gör man sitt yttersta för att medarbetarna får uppdrag som genuint intresserar och utvecklar dem, vilket resulterar i att kunderna får en mycket lojal och engagerad konsult som känner stolthet och tillfredsställelse i sitt åtagande. Det är av yttersta vikt för Torque att kunden/partnern sörjer för en nära dialog och att de tillsammans utformar ett framgångsrikt och positivt affärsklimat.

    –Konsultbranschen är utmanande om man vill bygga en fin relation med sina medarbetare, helt enkelt eftersom de flesta arbetar ute hos kunden. Jag upplever trots detta, att många konsulter endast har en ytlig relation med sin konsultchef. Delvis kan detta bero på prioritering men även att man inte vill komma för nära sina medarbetare. Jag tycker precis tvärtom. Det blir avsevärt lättare att prata om bra och mindre bra saker när det finns ett nära relation och respekt för varandra, menar Napoleon. Därtill, ju bättre du känner en medarbetare, desto bättre förstår du vad denne vill och vart den är på väg.

Torques medarbetare känner en djup och genuin stolthet över sin arbetsplats och de ser sig själva som förstahandsvalet på arbetsmarknaden.

    –Jag menar på att man som arbetsgivare kan, med rimliga medel, göra oerhört mycket för att medarbetarna skall trivas, känna sig värdefulla, sedda och uppskattade. På Torque firar vi mycket, allt från födelsedagar till nya spännande uppdrag. Jag äter även middag en gång i månaden med varje medarbetare, vi ar- rangerar fina afterwork och bjuder in till återkommande brunch med familjen. Faktum är att vi har till och med en egen banracingbil, och kanske det viktigaste av allt; tack vare god kostnadskontroll kan vi erbjuda en av marknadens bästa konsultlöner. Detta är vad medarbetarna får hos oss, säger Napoleon. Han fortsätter: Flera som jobbar hos oss har en arbetsplatshistorik som man har tagit med sig, men inte vill uppleva igen menar Napoleon. På Torque har vi inga formella löne- eller utvecklingssamtal. Dessa blir en naturlig del av samtalet vid den månatliga middagen. Om vi vänder blickarna framåt så kan man ej bortse från det utmanande världsläget, men vi har sannolikt passerat det värsta, och jag tror att vi nu går mot en lite ljusare framtid.

    –Under pandemin fick vi därtill möjligheten att visa hur vårt företag ska agera under en kris. Jag är oerhört stolt över vårt ansvarsfulla åtagande, vilket bland annat innebar att vi behöll samtliga medarbetare trots avsaknad av konsultuppdrag, vilket bidragit till att bolaget upplevs som ett attraktivt val när kandidater söker sig till ett tryggt konsultbolag. Det kommer in nya uppdrag och möjligheter, och vi som bolag får ett allt större erkännande ju mer vi jobbar. Vår vision är att fortsätta skapa långsiktiga affärsrelationer med marknaden, vilket innefattar såväl kunder som nya konsulter, därför har vi nyligen startat Njord Engineering och Celsus Engineering som drivs av ledare med samma värderingar och filosofi som Torque Engineering. På så sätt är vi med och utvecklar konsultbranschen, något som kommer alla parter till gagn, avslutar Napoleon.

  Text: Isabelle Ibérer

http://www.torqueengineering.se