Med innovativa EzyFlex har det aldrig varit enklare att driva projekt

Publicerad av

Vi fick en kort pratstund med Matthias Fischer – försäljnings och marknadsansvarig och Sigge Dufvander – affärsutvecklare på CITK. Vilka är CITK? och hur har verksamheten funnits med i över 20 år i en bransch som hela tiden är föränderlig?

Konsultföretaget CITK startades för 22 år sedan och består idag av 14 konsulter. Kontoret ligger i Örebro men kunderna finns över hela Sverige och i Norden. CITK erbjuder två olika affärsområden: Pyramid affärssystem och verksamhetssystemet EzyFlex.

Pyramid Business är ett standardsystem som CITK är specialister på och agerar återförsäljare för. Genom åren har dem erfarenhet av mer än 140 införandeprojekt. Den andra delen i verksamheten är Ezyflex som är namnet på plattformen CITK utvecklat. Man har jobbat målmedvetet med att kontinuerligt förbättra lösningen sedan den första versionen togs fram för 20 år sedan. En utveckling som drivits fram tillsammans med CITK:s kunder. Matthias och Sigge berättar att de senaste två åren förädlat plattformen och gjort en ny paketering som idag erbjuder ett intranät, funktioner för CRM, processtyrd dokumenthantering samt projekthantering. 

Med användaren i fokus

    –Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat EzyFlex till vad det är idag. Tanken i grund och botten är att systemet ska vara intuitivt och man kan säga att det är byggt enligt principen ”less is more”. Det ska vara enkelt för användaren så att det verkligen nyttjas i organisationen, berättar Sigge.

En typisk kund till CITK är ett bolag som finns på flera orter och omsätter några hundra miljoner SEK samt jobbar med projektdriven verksamhet i någon form. 

Matthias och Sigge ser rätt ofta när de träffar nya företag att de har informationen utspridd i flertalet olika system som dessutom inte ”pratar” med varandra. Det blir svårt att hitta rätt information och det spretar en hel del vad gäller struktur, det blir därför tungjobbat och inneffektivt. Plattformen EzyFlex erbjuder ett standardiserat sätt att arbeta med kund, offert, projekt och dokumenthantering. Det finns en hel del att vinna för ett företag här, både vad gäller effektivitet, ett enhetligt arbetssätt och inte minst lönsamhet.

    – Kunden kan minska antalet befintliga system och istället utgå från vår plattform där informationen finns samlad, säger Matthias.

Vid en inblick på ezyflex.se kan man snabbt konstatera att det finns många etablerade och välkända företag som är kunder till CITK. Här hittar man också en hel del intressant information över hur plattformen fungerar.

    –Vår inriktning framöver är att fortsätta göra affärer med företag som har sin bas på den svenska marknaden. För att öka volymen med fler kunder och uppdrag väljer vi nu att inte bara rikta oss mot större företag, utan vi har sedan drygt ett år tillbaka även öppnat upp för mindre till medelstora företag, samt företag som expanderat och vill få ordning vilket lösningen fungerar ypperligt för också, säger Sigge. Matthias tillägger:

    –Vi har historiskt sett inte varit särskilt aktiva med marknadsföring och inte lagt speciellt mycket krut på att synas för den lite bredare publiken men här har vi tänkt om en del och antar en offensivare hållning framåt. Vi vill kunna attrahera och vara synliga för nya företag. Sigge inflikar: Vi vill också verka som en attraktiv arbetsgivare för framtiden.

I linje med det har CTIK exempelvis etablerat kontakt med olika program på Örebro universitet. För att nämna ett exempel så finns det ett nätverk, FemTek vars syfte är att främja jämställdhet inom tekniska program säger Matthias. CITK ser ljust på framtiden och känner sig väl rustade för att ligga i framkant i en bransch där saker och ting ofta sker i snabb takt. 

    –Vi ser till att ligga i framkant vad gäller teknik, analysera användarbeteenden och anpassa vårt arbetssätt och våra affärsmodeller efter marknadens behov och det tänker vi fortsätta med, avslutar Matthias och Sigge.

Text: Isabelle Ibérer

http://www.citk.se

http://www.ezyflex.se