Uppnå stressfri personlig produktivitet

Publicerad av

Den har kallats för företagsledningens bibel och banbrytande, ja helt enkelt ovärderlig för den kunskapsarbetande människan idag. Boken, Getting Things Done av David Allen, har varit en New York Times bestseller och är såld i miljontals exemplar världen över. Boken beskriver hur du uppnår personlig effektivitet utan stress. I Sverige kan företag och privatpersoner ta del av utbildningar och föreläsningar via Managementkonsultbolaget Centigo.

Metodiken handlar om hur du kan uppnå stressfri personlig produktivitet. En i jämförelsevis unik kombination av att kunna öka den personliga effektiviteten och samtidigt som minska stressen i vardagen. Som samhället ser ut idag, kan det vara avgörande att människor har förmågan till ett strukturerat förhållningssätt för vad som kommer emot dem, säger Pontus Axelsson, ansvarig för Centigos utbildningar och föreläsningar inom GTD-metodiken.

Upplever du stress på sin arbetsplats? Oklarheter i vad som ska göras? Missar du svara och återkomma? Svämmar mejlboxen över? Har du svårt att prioritera? Detta är bara några exempel på vad GTD-metodiken kan hjälpa dig med. 

    – Många försöker hålla koll på saker i huvudet, vilket gör att vi blir stressade och ineffektiva. Metoden är ett grundläggande förhållningssätt till hur vi hanterar allt det som vi matas med. Det går att hinna mer, nå bättre resultat och få mer tid över, genom att arbeta mer organiserat, strukturerat och metodiskt.

Metodiken har två ben: kontroll och perspektiv. När dessa är i balans, upplever man stressfri produktivitet. ”Vi kallar det ”den produktiva upplevelsen” berättar Pontus”. Då man känner sig avslappnad, är produktiv och får saker gjorda utan att stressnivån går upp. Metodiken förklaringsmodell har 5 steg för att skapa kontroll:

Alla saker som man måste, borde, kanske ska eller du vill göra, samlas in för att ha kontroll på dem. Där efter bearbetas de genom att man fattar tydliga beslut kring dem. Sedan organiseras de in i ett system som påminner i rätt tid om vad som ska göras. Det gäller att gå igenom sitt system och hålla det uppdaterat och ajour. I sista steget utförs aktiviteter med så litet motstånd som möjligt.

Följer man dessa principer så frigörs även tankekapacitet, och det blir lättare att hålla fokus på en sak i taget. 

    – Våra GTD-certifierade kursledare håller öppna GTD-kurser, företagsinterna kurser, workshops samt GTD-föreläsningar. Grundkursen är en heldagskurs som vi kallar “GTD Fundamentet”. Där får man med sig hela metodiken och man kan börja praktisera GTD i sin vardag. Man får även god förståelse för ämnet och kring vilka faktorer som påverkar vår personliga produktivitet och stress.  När man förstår metodiken och praktiserar de olika stegen, tänker man till slut inte på att det är GTD-metodiken man följer. Resultatet blir att man upplever kontroll och stressfri produktivitet. Både karriären och välbefinnandet får en rejäl skjuts! säger Pontus och ler.