Lär känna dig själv och bli fri från rädsla

Publicerad av

Kroppen låser sig, ditt hjärta rusar och rösten börjar skaka. Du kanske står och håller en presentation inför en stor publik och plötsligt är det något eller någon som utlöser en reaktion inom dig som gör att kroppen låser sig. Djupa ärr från barndomsåren med mobbning och förtryck kan göra att man blir påmind av en situation där ett minne aktiveras vilket medför att kroppen aktiveras.

Gunilla Klensmeden Popper som är leg. läkare, utbildad vid Karolinska institutet och specialist i psykiatri undersökte i sin avhandling 2006 vid Norwegian University of Science and Technology (NTNU) sambandet mellan mobbning i skolan och psykiska symptom hos vuxna som var remitterade till en psykiatrisk mottagning. Det visade sig att hälften hade utsatts för mobbning i skolan, de var oftare ensamstående och hade lägre utbildningsnivå än icke-mobbade. De upplevde också betydligt mer depression och ångest än de icke-mobbade. Efter sin avhandling fördjupade Gunilla sig ytterligare i sambandet mellan mobbning och psykisk hälsa och har utvecklat en metod baserad på en teori som kallas för Body State Theory.

    – För att ta kontroll över en obekväm eller skrämmande situation försöker människor hitta strategier för att göra det, kanske undgå att någon ska vara arg på en eller man försöker vara duktig. Det håller bara en viss tid för antingen kan man bli jätteensam och isolera sig från andra, eller bli utmattad av sig själv och till slut är man tillbaks på ruta ett. Målet med metoden som baserar sig på Body State Theory är att komma i ett kroppstillstånd av lugn där man inte längre är rädd för att förlora kontrollen. Att man är hel med sig själv och inte längre känner sig uppdelad och ensam. Jag kallar det att vara connected med sig själv, berättar Gunilla.

Gunilla är en erfaren och omtyckt föreläsare. Hon undervisar internationellt men under de senaste 10 åren mest i Italien. De sista 6 åren har hon arbetat deltid som överläkare på ett sjukhus i Norge, främst med handledning av sjukvårdspersonal. Tillsammans genomgår de olika patientfall och Gunilla undervisar om Body State Theory. Målsättningen är att komma fram till en gemensam förståelse av patienternas problem för att kunna erbjuda en samstämt vård men genom de övningar som ingår ökar också förståelsen för varandra i personalgruppen. 

    – Det är viktigt att kunna ha omsorg för sig själv och vilja hjälpa sig själv men det kan vara svårt att komma över vanan att anklaga sig själv eftersom det kan göra ont att inse att det som har hänt är sant – en realisation uppstår som kan vara överväldigande och därför undviks i det längsta, understryker Gunilla. 

Neuroinstitute Sweden som Gunilla har startat arbetar aktivt för att främja människors rättigheter och arrangerar empowermentkurser för att stärka utsatta gruppers position i samhället. Just nu håller Gunilla på att lansera en ny kurs som heter ”13 steg till frihet” och som kommer att vara tillgänglig under sommaren via hemsidan http://www.neuroinstitute.se. Målgruppen är alla som är intresserade av att förändra fastlåsta mönster genom ökad förståelse och respekt för sig själv och andra. Kursen riktar sig främst till privatpersoner men också till företag som önskar bättre och effektivare samarbete inåt i personalgruppen. 

    – Forskning och klinisk empiri visar att Body State Theory fungerar bra som utgångspunkt för förbättring av mående, personlig förändring och tillväxt. Neuroinstitute Sweden erbjuder också psykiatrisk utredning och behandling samt utbildning i Body State Theory för legitimerad vårdpersonal. Läroboken ”Body State Theory: A Neuroscientific approach to Self-development” finns snart tillgänglig via hemsidan. Institutet erbjuder också kurser om hur mobbning kan identifieras och stoppas och hur kvinnors hälsa kan förbättras, avslutar Gunilla.

Text: Isabelle Ibérer

http://www.neuroinstitute.se