Abiprot® en proteomikbaserad antikroppsplattform för undruggable targets

Publicerad av

Med sin plattform Abiprot® presenterar det innovativa biotech företaget Oblique Therapeutics en högteknologisk metod för utveckling av terapeutiska antikroppar mot historiskt svåra läkemedelstargets. Målet är att att skapa helt nya antikroppsmediciner med fokus på smärta och aggressiv cancer.

När professor Owe Orwar och doktoranden Carolina Trkulja, efter många års forskning på Chalmers, lyckades ta fram sina första antikroppar mot en jonkanal, insåg de att de uppfunnit en banbrytande ny teknik för antikroppsutveckling. En teknologi som kan leverera antikroppsläkemedel mot de allra svåraste klasserna av läkemedelstarget har potentialen att helt förändra behandlingslandskapet för miljontals patienter. Det var med den visionen-att kunna bidra till stor skillnad för patienter som idag saknar effektiva mediciner, som Owe och Carolina startade Oblique Therapeutics 2015.  

    –Vår plattform innebär ett helt nytt sätt att ta fram antikroppar som är markant skilt från traditionell antikroppsutveckling. Baserat på nanovetenskap, datoralgoritmer och proteomik kan vi identifiera antikroppsbindningsställen på nativa, sjukdomsrelaterade proteiner. Det gör att vi kan ta fram antikroppsläkemedel mot protein där ingen tidigare lyckats, berättar Carolina. Som exempel utvecklar Oblique antikroppar mot jonkanalen TRPV1 inom smärta och onkoproteinet KRAS inom metastatisk cancer. Det var baserat på framgångar mot dessa två protein, ofta beskrivna som”undruggable”, som tidsskriften Science Advances valde att rapportera om den unika teknologin, tidigare i år. 

Carolina betonar att Abiprot® fungerar på proteiner inom alla behandlingsområden men Oblique Therapeutics har valt att fokusera på två områden där de ser att det finns ett enormt medicinskt behov, nämligen smärta och aggressiv metastatisk cancer. Inom cancerforskning är KRAS och dess närbesläktade familjemedlemmar ett ”holy grail” för utveckling av nya terapier. Det är ett protein som är muterat i upp till 20% av all cancer och orsakar aggressiva cancertyper som pankreascancer, koloreaktalcancer och lungcancer. Fyra olika mutationer, G12D, G12V, G13D och G12C är de vanligast förekommande varianterna och står för majoriteten av cancerfallen. För att kunna hjälpa ett stort antal patienter som drabbats av KRAS-muterad cancer så behöver man utveckla effektiva terapier mot alla fyra varianter. Ett viktigt genombrott och en bit på vägen nåddes tidigare i år av Amgen, vars G12C inhibitor då erhöll FDA-godkännande för icke-småcellig lung cancer. Med hjälp av vår teknologi utvecklar vi nu antikroppar mot de återstående tre vanligaste KRAS-mutationerna, berättar Carolina, och där vi har nått en viktig milstolpe för vår G13D-antikropp som bevisat god effekt i en djurmodell för kolorektalcancer. 

Forskning visar att mer än 20% av alla människor i världen någon gång i livet lever med någon form av kronisk eller svår smärta. En stor andel av dessa patienter erhåller inte tillräcklig smärtlindring med nuvarande behandlingsalternativ. I kombination med en skenande opiodkris så resulterar det i ett skriande behov av nya mediciner mot smärta. Många viktiga läkemedelstargets inom smärta är just jonkanaler, berättar Carolina. Det är en targetklass där det idag inte finns några antikroppsbaserade läkemedel på grund av tekniska utmaningar och begränsningar med traditionell antikroppsteknik. Här ser vi stora möjligheter att bidra med medicinsk nytta och vi driver ett flertal program mot smärtrelevanta jonkanaler med TRPV1 i spetsen. TRPV1 är ett notoriskt svårt target där flertalet småmolekyls-program falerat i klinik på grund av bieffekter. Förutom framsteget med att vara de första att presentera en funktionell monoklonal antikropp mot TRPV1 så har vi även lyckats skräddarsy dess funktion för att minimera bieffekter. Med hjälp av precisionen i vår teknik har vi nämligen kunnat designa bort de farmakologiska egenskaper som tidigare bidragit till småmolekylernas bieffekter, fortsätter Carolina.

Idag har Oblique ett 20-tal anställda bestående av expertis inom läkemedelsutveckling och yngre forskartalanger.

    –Vi har höga visioner och vill bli branschledare inom antikroppsutveckling med fokus på smärta och aggressiv cancer, avslutar Carolina. 

Text: Isabelle Ibérer

http://www.obliquet.com