Tidig branddetektion avvärjer bränder och farliga utsläpp

Publicerad av

Genom förstklassiga produkter och kompetent personal är Termisk Systemteknik AB den naturliga leverantören av IR-kameror för termografi, tillståndskontroll av fjärrvärmenät, IR-kamerabaserade system för industrin och konsult/utbildningstjänster. Med fokus på miljön och hållbarhet hjälper deras system till att förhindra bränder på anläggningar med bränslehögar och i fjärrvärmeläckor i stadsbebyggelser.

Året var 2007 och Stefan Sjökvist jobbade på FOI (totalförsvarets forskningsinstitut) i Linköping med utveckling av infraröda system (IR). Det är med stolthet han berättar om hur samma avdelning på FOI i Sverige på 50-talet, tillsammans med teknikerna laser, radar, och IR var först ut med att utveckla en mätande och bildvisande värmekamera som de fick ett världspatent på. Möjligheten uppstod att ta vidare IR tekniken till en kommersiell tillämpning och fler användningsområden. Stefan startade Termisk Systemteknik tillsammans med en kollega med viljan att förse marknaden med innovativa lösningar baserade på IR teknik. Med kunnandet från FOI byggde Termisk applikationer för den svenska marknaden och även för kunder utanför Sverige. En lösning som gör en stor skillnad, där Termisk idag har ett försprång över många andra lösningar på marknaden, är tidig branddetektion  som är oerhört viktig för både miljön och för säkerheten i samhället. 

Stefan Sjökvist

    –Att upptäcka en brandutveckling innan brand uppstår, i en stor anläggning där det rör sig mycket människor och maskiner är en stor utmaning för ett branddetektionssystem. Våra system med visuella kameror, värmekameror, applikationer med smarta algoritmer i samspel hjälps åt att övervaka och analysera ex bränslehögar i en sorteringsanläggning. Vi lyckas idag hitta en avvikande värmeutveckling snabbt och kan larma eller trigga en åtgärd, exempelvis släckning med automatiska vattenkanoner, berättar Stefan.

Termisk Systemteknik har lyckats med att få bort alla falska larm som annars kan uppstå med en värmekamera. Det är lätt att det blir utslag på exempelvis ett fordon eller avgas som bildar värme  men deras system är stabilt och idag finns de på 30 platser i Norden och i England som är oerhört imponerande av Termisk Systemtekniks pålitliga teknik. 

    –Vi börjar få vind i seglet på den här produkten men den har också tagit tio år att utveckla. Allting bygger på en värmekamera. Det är vår sensor, vårt känselspröt. Numera flyger vi även över städer med våra värmekameror och kan upptäcka fjärrvärmeläckor, berättar Stefan.

Miljö och hållbarhetsfokus

AGENDA 2030 är en hög prioritet hos Termisk. Bland de aggregerade effekterna av Termisk verksamhet hittar vi bl a resultat som leder till minskat resursslöseri, minskad miljöpåverkan och kvalitetsökningar i processindustrin. Termisk har nyligen ingått ett ramavtal med Ragn-Sells som är en viktig partner för Linköpingsbolaget.

    – Både kravställare och myndigheter är på vår sida för att få ordning på de stora bränsledepåerna som finns. I nyheterna sker det hela tiden incidenter som skulle kunnat undvikas med ett av våra system på plats. Hållbarhetstänket är jätteviktigt för oss. Bland Termisk 17 anställda återfinns allt ifrån forskare, projektledare till service- och driftstekniker som tillsammans tar hand om hela kedjan från kundkontrakt till utbildning och drift. säger Stefan. Han fortsätter:

    –Den plattform vi bygger alla våra applikationer på hittar fler och fler tillämpningar. Vi växer som bolag och ser också att vi kommer behöva partners för att sprida våra lösningar på en global marknad. Framtiden är väldigt utmanande men samtidigt otroligt spännande. Jag ser att det finns utrymme för att göra riktigt mycket hållbar nytta.

Text: Isabelle Ibérer

http://www.termisksystemteknik.se