Minska it-kostnader i företaget – Köp begagnade licenser!

Publicerad av

Genom innovation finns det möjligheter att ge gamla produkter nya användningsområden. Det kan till exempel vara kläder, bilar eller möbler. Ett stort antal koncept har dykt upp de senaste åren där fokuset och målet är hållbarhet vilket i sin tur bidrar till en bättre miljö. Samma koncept kan appliceras på begagnad mjukvara. En mjukvara som ligger bortglömd i datorn eller molnet och inte används längre går att sälja vidare. Relicense är en av Europas ledande leverantörer av Microsoft licenser och hjälper företag samt den offentliga sektorn med expertrådgivning inom allt som rör produkter, licenser och juridiska frågor.

Många tvekar när de hör orden ”begagnade mjukvarulicenser” på grund av okunskap och rädsla för hur tillverkaren kommer att reagera. De vet inte om att det faktiskt är fullt lagligt att sälja och köpa begagnade mjukvarulicenser. Enligt pressmeddelande nr 94/12 från EU-domstolen 3 Juli 2012 står det tydligt att ”An author of software cannot oppose the resale of his ‘used’ licences allowing the use of his programs downloaded from the internet ”. Det innebär, att rätten till att distribuera en kopia av ett datorprogram som omfattas av en sådan licens är uttömd vid dess första försäljning. Relicense följer strikt alla juridiska bestämmelser och krav och informerar tillverkaren om varje licensöverlåtelse. På så sätt kan du som säljare eller köpare känna dig trygg att affären du gör är laglig.


– Den första frågan jag oftast får när jag kommunicerar med företag i Sverige är om det är lagligt att sälja begagnade licenser. Jag förklarar att det är lagligt inom EU sedan 2012 och visar domstolsbeslutet. Först då börjar de reflektera över konceptet och inser att det nog inte är så tokigt. Ett företag kan frigöra medel för en licens de inte använder längre och ett annat sparar pengar på att köpa en licens som är begagnad. Båda parter vinner på det, menar Michael Høegh Vilain, internationell försäljnings och marknadsdirektör på Relicense.

Relicense grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Tyskland samt kontor i en rad europeiska länder, däribland Danmark där Michael har sin bas. Fokuset för Relicense ligger på begagnade programvarulicenser från Microsoft samt kvalificerade operativsystem och grundlicenser.

  – Företag i Skandinavien ligger efter när det gäller att köpa begagnad mjukvara. Tyskarna har däremot gjort det i över tio år. Det briljanta med använd mjukvara är att det inte är som en bil där den går sönder efter antal körda mil, eller har repor och bucklor, utan om du till exempel köper en licens för Office 2016 så är det exakt samma program du får, säger Michael.

En typisk användare av begagnade mjukvarulicenser är hälsovården och den offentliga sektorn, tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Säljarna är oftast inom bank och försäkringsbranschen.

     – I Nederländarna är det åtskilliga sjukhus som köper begagnad mjukvara. Genom att göra det minskar de sina IT-kostnader med 30-50%. De förstår att kapitalet kan användas till annat som utrustning och personal. En annan stor användare av begagnade licenser är inom tillverkningsindustrin. Den behöver nödvändigtvis inte den allra senaste mjukvaran beroende på vilket system som maskinerna opererar med. En annan bransch som detaljhandeln klarar bland annat inventering och inköp utan att ha den senaste versionen av Office, förklarar Michael.

Nytt tankesätt

I och med coronakrisen har flera företag haft det tufft under året och många behöver hjälp med att minska sina utgifter. Att förnya en dyr licens med Microsoft kan kännas hårt men de kan använda begagnad mjukvara istället. Relicense omsättning har ökat med 30% det senaste året och använd mjukvara blir mer och mer vanligt.

      – Vi kan återanvända så många andra saker så varför skulle vi inte kunna återanvända mjukvara. Vem säger att den framtida arbetsplatsen inte kan drivas med använd mjukvara som har några år på nacken men som ändå är fullt funktionell. Den senaste teknologin av Microsofts produkter är inte betydelsefull för de flesta företag så varför måste vi alltid köpa nya saker? Den potentiella marknaden i Sverige kan bli enormt stor om många skulle vilja sälja vidare sina begagnade mjukvarulicenser. Marknaden finns där men människors tankesätt måste ändras om vi vill leva och arbeta på en mer hållbar framtida arbetsplats, avslutar Michael.

Text: Isabelle Ibérer

http://www.relicense.com