Ögonundersökning på distans är en del av framtiden

Publicerad av

Specsavers är världens största privatägda optikerföretag och grundades i England 1984 av optikerparet Doug och Mary Perkins.Idag finns det över 100 Specsaversbutiker i Sverige med fler orter på gång att öppna inom kort. Perkins idé var att alla ska ha råd med glasögon. Nu med en ny briljant idé 27 år senare har Specsavers utvecklat Optiker On Demand , vilket innebär optiker på distans där alla kan få tillgång till en optiker oavsett var de befinner sig i landet.

Ögonen ansträngs extra mycket nu när vi arbetar långa pass hemifrån vid våra skärmar, och symptom som huvudvärk och trötthet kan uppstå. Då behöver vi kanske en synundersökning för att få reda på om glasögon är nödvändigt eller om vi har annan ögonproblematik. Nu går detta att göra på distans via Specsavers Optiker On Demand. 

     –Vi har en optiker som kan befinna sig var som helst i Sverige som kopplar upp sig mot ett synundersökningsrum där en kund och en välutbildad klinisk assistent befinner sig. Du som kund kommer att prata och se optikern via en TV-skärm på väggen och du har samma tillgång till optikerns kompetens och kan ställa samma frågor. Optikern kan göra alla mätningar på distans som när hen är i rummet. Den stora skillnaden är att du som kund får uppmärksamheten från två personer; den kliniska assistenten som förbereder samt är kvar i undersökningsrummet och optikern som är där på distans via skärmen, berättar Linda Bladh, Clinical Project Talent Manager på Specsavers Sweden.

Linda Bladh

Linda jobbar med strategiska och utbildningsfrågor gällande Optiker On Demand-metoden och kvalitetssäkrar den utifrån lagar, regler och förordningar som finns att förhålla sig till i yrket som legitimerad optiker. 

     –De kliniska assistenterna är oftast medarbetare som redan jobbar i butiken men som får gå en specialistutbildning på fem dagar. Detta medför en kompetenshöjning så de kan ta väl hand om kunden i undersökningsrummet, ta reda på vad anledningen till besöket är, ställa bakgrundsfrågor gällande medicinsk historik samt göra förberedande tester som är lite enklare, utan den fördjupade kunskapen som en optiker har. Jag utbildar även optikerna i kommunikation, för det är annorlunda att sitta bakom en kamera och nå ut genom skärmen. Vi lägger också tid på att ge distansoptikerna ny teknisk kunskap så att de förstår hur de kan använda tekniken på smartast sätt under sin undersökning med kunden och assistenten, berättar Linda.

Fördelarna med Optiker On Demand är många. Optikernas kompetens kan fördelas över hela Sverige och de får jobba med de delar av undersökningen som de har specialistkunskap kring. Det finns tätare med optiker i vissa delar av Sverige och glesare på andra platser och på det här sättet kan Specsavers fördela kompetensen över landet. Det innebär att du kan få dina ögon undersökta av legitimerade optiker oavsett var du bor.

     – Det är mycket fördelaktigt att kunna erbjuda optiker på distans även av andra anledningar. Kunder kan ha knepiga synfel som gör att en fördjupad kompetens behövs. Tidigare har den kunden kanske behövt resa långt för att hitta den kompetensen, nu kan hen vara kvar hos sin Specsaversbutik och vi kan erbjuda den på distans istället, säger Linda.

En annan fördel är att Specsavers kan fördela andra typer av kompetenser via tjänsten som exempelvis språk. Många som bor i Sverige idag har ett annat modersmål och då kan de få hjälp med att välja en optiker på distans som talar samma språk. Men trots att Optiker On Demand konceptet är en spännande lösning med många möjligheter så tror Linda att framtiden kommer innehålla en mix.

    – Det här är ett komplement till den traditionella synundersökningen, vilket är viktigt att betona, och Optiker On Demand ger möjligheter som vi inte har haft tidigare. Jag tror att det kommer vara en mix mellan digitala möten och fysiska i framtiden men ryggraden kommer fortfarande vara den lokala optikern som kunden träffar i undersökningsrummet, avslutar Linda.     

Text: Isabelle Ibérer

http://www.specsavers.se