Prediabetes – ett växande hälsoproblem

Publicerad av

Prediabetes är ett lömskt tillstånd som smyger sig på och som vanligtvis inte ger upphov till tydliga symptom förrän sent. Men det går att identifiera vilka som är i riskzonen och även upptäcka prediabetes med ett enkelt blodprov. Bäst av allt, prediabetes går att behandla om åtgärder vidtas i tid.

Prediabetes är ett medicinskt tillstånd där blodsockernivån är högre än normalt. Om tillståndet lämnas utan åtgärd föreligger en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes som i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och förtidig död. Förekomsten av typ 2-diabetes har ökat lavinartat de senaste åren och förväntas drabba 592 miljoner människor 2035. 

Prediabetes är vanligt i Sverige bland barn ungdomar med fetma, betydligt vanligare än i exempelvis Tyskland.  Studier från Australien, USA och Sverige visar att det är ungdomar och vuxna med typ 2-diabetes som drabbas värst. Typ-2 diabetes är den farligaste diabetesformen att få när man är ung, betydligt farligare än typ 1 diabetes. Det är därför viktigt att försöka förebygga typ 2 diabetes genom intensifierad behandling av fetmasjukdomen. Den behandling som vi ger barn och ungdomar med fetma är otillräcklig, vikten påverkas för lite och risken att man ska få typ 2 diabetes före 30 års ålder är 20-30 gånger större för ungdomar med fetma än för normalpopulationen – trots det beteendestöd som vården erbjuder visar studier som gjorts med hjälp av det nationella kvalitetsregistret för barnfetmabehandling, BORIS. 

    – Om man blir sjuk i typ 2-diabetes som tonåring eller ung vuxen är det en mycket allvarlig sjukdom. Risken för njurskador, synproblem, hjärt-kärlsjukdom och förtidig död är hög. Alla yngre individer med fetma bör därför kontrollera sina blodsockervärden och blodtryck en gång om året, säger Claude Marcus, barnläkare och professor vid Karolinska Institutet. 

Är du själv i riskzonen?

Riskfaktorerna för att få prediabetes och typ 2 diabetes är välkända.

Riskfaktorer för prediabetes:

Bukfetma

Fysisk inaktivitet

Högt blodtryck

Sömnapné (korta andningsuppehåll under sömnen)

Förekomst av typ 2-diabetes, graviditetsdiabetes eller tidig hjärt-kärlsjukdom hos nära anhörig Blodsocker > 8 mmol/l (ej fastande) HbA1C (långtidssocker) >38 mmol/mol. Kombinationen av högt HbA1C och högt fasteblodsocker är en särskilt stark riskfaktor.

Prevention är nyckeln

Vissa av riskfaktorerna kan man inte göra något åt men ett par av de övriga faktorerna har man själv makt över. Med viktminskning och ökad fysisk aktivitet såsom raska promenader samtidigt som man avstår från att röka kan man förbättra sina chanser att helt slippa typ 2-diabetes eller att skjuta upp debuten av sjukdomen väsentligt. I Sverige finns det idag inga läkemedelsbehandlingar som är godkända för prediabetes. Läkare kan dock, när så behövs, förskriva läkemedel avsedda för patienter med typ 2-diabetes. 

Det finns också läkemedel som är godkända för viktminskning. Dessa läkemedel är inte rabatterade vilket är anmärkningsvärt eftersom fetma är en så allvarlig sjukdom. Fetmakirurgi bekostas däremot av samhället och för den som nyligen har fått en diabetesdiagnos så kan fetmakirurgi leda till en lång tid utan symtom på typ 2 diabetes.   

Hälso och sjukvården står inför gigantiska problem med växande antal patienter med fetmarelaterade sjukdomar som typ 2 diabetes. Förebyggande insatser för att undvika sjukdom ökar därmed i betydelse. 

Bild: Claude Marcus, barnläkare och professor vid Karolinska Institutet.