Framtidens cancervård

Publicerad av

 Varje dag dör 63 personer i Sverige i cancer. Huvudorsaken till detta är att cancerceller kan utveckla resistens mot cellgiftsbehandlingen. Scandion Oncology har nu patenterat ett läkemedel som ska råda bot på detta.

Scandion Oncology är ett danskt bioteknikföretag startat på Köpenhamns universitet 2017 och börsnoterat i Sverige 2018. Fokus för verksamheten ligger på att utveckla läkemedel som kan blockera resistenta cancerceller, så att patienterna svarar på behandlingen. 

    – Vår läkemedelskandidat SCO-101 har visat sig öka effekten av standard-cancerbehandling när den ges i kombination med cancerläkemedlet och återställer kemoterapi-känslighet i resistenta celler. SCO-101 har framgångsrikt genomgått fyra fas I-studier och är nu redo för fas II kliniska prövningar hos cancerpatienter med läkemedelsresistent sjukdom, säger VD Nils Brünner SCO-101 kommer i tablettform och kan tas i hemmet. Läkemedlet ges tillsammans med den cytostatika som patienten utvecklat resistens emot. I december tar nästa testfas med patienter med kolorektalcancer sin början och slutresultaten väntas drygt ett år senare. Under andra kvartalet av 2020 kommer en annan testomgång att starta. Fokus är att fastställa rätt dos av SCO-101 i kombination med cellgiftsbehandlingen. Under fas II-testerna kommer Scandion Oncology att utveckla prediktiva biomarkörer som kan användas för att sålla ut de patienter som har högst sannolikhet att svara på SCO-101-behandlingen. 

Scandion Oncology har skickat in ett flertal patentansökningar, varav huvudpatentet kommer att gå igenom den 5 november i år. Denna milstolpe för Scandion gör att man nu ser framtiden an med tillförsikt. 

    – Just nu finns inte några andra läkemedel för läkemedelsresistens för cancerpatienter under utveckling, vilket gör SCO-101 till en revolutionerande lösning på ett betydande problem, säger Nils.

Hittills har Scandion fått in 54 miljoner SEK och mer kapital är på väg in under 2020. Dessutom ansöker man om såväl nationella som internationella anslag, vilket ger bolaget finansiella förutsättningar för att göra tre fas II-studier.

Två andra läkemedel är också under testning. Det är SCO-201 och SCO-301, som även de blockerar läkemedelsresistens i cancerceller. 

    – Vi har just öppnat vårt eget laboratorium. Där gör vi nu ytterligare pre-kliniska studier som gör att vi kan ta dessa två läkemedel vidare till klinisk testning. Dessa läkemedel kommer att adressera problem som inte SCO-101 kan lösa, berättar Nils.

På fem års sikt tror Nils att Scandion Oncology kommer att ha vunnit avsevärd mark och licensierat en eller två av de läkemedel man nu testar. 

    – Jag hoppas att vi kommer att ha fortsatt vår research och identifierat nya läkemedel som ytterligare kommer att förbättra cancerbehandlingarna. Kan våra läkemedel sättas in tidigt i behandlingen kan man säkerställa att patienterna slipper återfall med läkemedelsresistenta cancerceller. Vårt slutliga mål är att sänka den alltför höga dödligheten i cancersjukdomar, avslutar han.

Skribent: Anna Bjärenäs

Bild: Nils Brünner, VD Scandion Oncology