Tenoris One- en fond för alla väder

Publicerad av

Tenoris One är en allvädersfond som fungerar i ur och skur. Fonden startades i oktober 2020 och är designad för att kunna hantera alla typer av marknadsförutsättningar. Henric Nordin, förvaltare och medgrundare av Tenoris One berättar att fonden har som mål att ge en avkastning mellan 7-12 % per år med en standardavvikelse som understiger 5 %. Om de lyckas med målsättningen uppnås en mycket konkurrenskraftig kombination av risk och avkastning, alltså en hög riskjuterad avkastning. De brukar säga att fonden inte är konstruerad för att bygga förmögenhet, men för att bevara den. 

Fondens filosofi bygger på att det viktigaste för långsiktig framgång är att undvika stora förluster, det är långt viktigare än att periodvis göra stora vinster. Jag har tillsammans med Jacob Andersson, fondens andra medgrundare, under flera år investerat enligt och förfinat en metod byggd kring just den här filosofin. Med Tenoris One kan vi nu erbjuda fler att ta del av vårt sätt att investera. Fonden finns tillgänglig hos Avanza, Nordnet, SAVR och fondmarknaden.se, berättar Henric.

Henric Nordin

Tenoris One är alltså en fond med låg risk. Det innebär att fonden har en låg förväntad volatilitet. Låg risk i en fond betyder högre sannolikhet för en stabil utveckling och därmed en bättre förutsägbarhet, något som många kunder uppskattar. Vad är det då som gör att fonden har så låg risk? 

    –En viktig orsak är att vi investerar mycket diversifierat, vilket innebär att vi investerar brett i tillgångar som inte följer varandra. För att uppnå maximal riskspridning investerar vi en stor del av fondens kapital utanför börsen. Några exempel på tillgångar som vi investerar i är socker, kakao, soja, guld, silver, koppar och aluminium. Fonden har även mer traditionella innehav som valutor och aktier. En annan anledning är att vi investerar i tillgångar som enligt våra analyser befinner sig i en tydlig trend, alltså har en tydlig riktning uppåt eller neråt. Många fonder arbetar med diversifiering och riskspridning med olika metoder, men väldigt få investerar så brett som vi. Jag känner faktiskt inte till någon liknande fond som erbjuds till privatpersoner i Sverige, säger Henric. 

    – I februari fick vi ett bra kvitto på att Tenoris One inte följer börsen då den genererade positiv utveckling 17 handelsdagar i rad. Det har såvitt jag vet aldrig hänt tidigare om man tittar på positiva dagar i rad för börsindex i t.ex. Sverige eller USA.

Hur ser då framtiden ut för boutiquefonder som Tenoris One? Det finns givetvis både för- och nackdelar med att vara en mindre aktör. Förvaltaren av en mindre fond kan ofta agera mer fritt och fatta snabbare beslut än vad stora aktörer kan. För fondsparare är en annan möjlig uppsida att förvaltaren själv ofta är en viktig investerare i sin fond, vilket kan medföra en extra ansträngning att uppnå bra avkastning.  

För Tenoris One hoppas vi givetvis att timingen för lansering är bra just nu. Under senare år har det uppstått ett gap för investerare som söker avkastning utanför börsen. Den främsta anledningen till det är den låga räntan. Förr kunde man t.ex. investera i obligationsfonder eller rentav ett sparkonto och få en rimlig avkastning till låg risk. Det går inte längre. Bristen på alternativ har inneburit stora inflöden av kapital till börsen och är enligt många en av anledningarna till de stora börsuppgångar vi kunnat se under senare år, vilka skett trots en långt ifrån blomstrande underliggande ekonomi. Vi ser stora risker med det som utspelar sig nu och tror inte det är långsiktigt hållbart. Vi känner oss inte ensamma om den här synen och hoppas att Tenoris One kan utgöra ett alternativ för den som vill minska sin risk, avslutar Henric. 

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information om fonden, faktablad och informationsbroschyr finns på http://www.tenoris.se