Framtidens infrastruktur underlättas med samordnad förvaltning

Publicerad av

Det innovativa företaget IPMG är en del av lösningen. De fångar upp idéer och behov inom underhåll,  bygg och anläggningsprojekt och framförallt infrastruktur. Behoven kan komma från medarbetare internt, men även vid kundbehov som uppstår i samband med uppdrag och projekt. 

IPMG har tagit fram en metod för ett utvecklingsarbete som grundar sig i internationella standarder, lagar och krav för att passa i en så bred skala som möjligt. Eftersom de har ett stort fokus på de globala målen investerar de i arbete att hitta lösningar för de uttalade behoven i branschen. IPMG har under många år utvecklat två digitala plattformar som kommer att lanseras under 2021. Samporten och X-Trace.

          – Det är jättespännande! Samporten är en unik samordningsplattform där vi jobbar digitalt med operativ förvaltning och projekt inom gemensamma driftplatser. Det kan vara en godsterminal, en flygplats och andra arbetsplatser där det finns flera verksamhetsutövare och  aktörer som är i behov av att samverka med varandra. Samporten är en plattform där vi visualiserar driftplatsen, kopplar styrande dokumentation och  samordningsområden. Genom att knyta data och, förutsättningar och intressenter till en geografisk plats kan vi förebygga risker och planera våra arbeten på ett enhetligt, tillgängligt och enklare sätt ,berättar Alexander Edsvärd, innovationsansvarig på IPMG.

Alexander Edsvärd

Med hjälp av Samporten fångar IPMG upp de intressenter som är aktuella att samordna med. Och tillsammans med de fysiska förutsättningarna och riktlinjer som berör driftplatsen är de bättre förberedda för mötet med parterna. 

   – Vi har sett att användnigen av  Samporten kan bespara i snitt 25 procent av de resurser som krävs för den dagliga samordningen idag. Det är ett stort lyft. Dessutom medför plattformen att samordningen blir spårbar och mätbar vilket i sin tur ger fler synergieffekter där man på sikt kan se trender och minimera vanligt förekommande risker, berättar Alexander.

En annan innovativ plattform som också lanseras under 2021 är X-Trace. X-Trace är en monitoreringstjänst för att övervaka sensorer i fastigheter och anläggningar. Med automatiserad funktionsövervakning kan basunderhållet förbättras genom tillståndsbedömningar på ett mer hållbart  sätt med mindre spill och färre transporter. Enligt Boverket kostar slarv och dålig planering byggbranschen ungefär 100 miljarder kronor per år.

    – Varje år  kostar fuktskador försäkringsbranschen flera miljarder. Med X-Trace installerade sensorer som talar om för oss om en mekanism i en installation avviker från det normala. Det kan vara ett slitage i en motor eller andra avvikelser som indikerar att någonting håller på att gå sönder. X-trace kan upptäcka vattenskador genom sensorer, avstängningsventiler och fuktdetektorer i fastigheter. På så sätt kan omfattningen av vattenskador minskas eller förebyggas, vilket innebär en stor besparing för fastighetsägarna, berättar Alexander.

IPMG’s vision är att bli ledande på att leverera innovativa tjänster, verktyg och produkter för anläggningsägare och fastighetsägare, som också bidrar till en hållbar global utveckling.

Sedan 2008 har IPMG successivt byggt upp en bred kompetens och förmåga att leverera komplexa lösningar för såväl stora som små kundbehov.

     – Vi alla brinner för god service och innovation på IPMG. Vi har tagit oss hit och hittat en plats där vi kan investera i oss själva och skapa hållbara lösningar för vår bransch och för framtidens förvaltning. Våra medarbetare har olika erfarenheter och perspektiv på saker och ting som kan bli bättre. Det är det som driver oss. Vi är övertygade om att IPMG blir en del av framtidens arbetsplatser och att vårt sätt att inkludera våra medarbetare kommer att ge de resultat vi önskar. Som ett led i detta arbetar vi mycket med ungdomar tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Vi tar också mot praktikanter för gymnasieskolorna. Det är vårt sätt att öka förståelsen för hållbarhetsmålen och att branschen erbjuder en stor variation av utvecklande arbeten och tjänster, avslutar Alexander.

Text: Isabelle Ibérer

https://www.ipmg.se