Voi vill skapa städer för människor med hållbar mobilitet

Publicerad av

I en tid då trängsel är oerhört viktigt att undvika vill företaget Voi Technology med sina el-scootrar att städer anpassas mer för människor än bilar. Med tron på frihet och framförallt att kunna röra sig obegränsat ser Voi Technology till att hjälpa städer runt om i Europa att upphandla kontrakt som leder till ökad ersättning av bilresor.

En ny arbetsdag på Voi Technology börjar i Stockholm och för många innebär det en rolig, miljövänlig samt hållbar färd till jobbet med en voi-scooter. ”Get magic wheels!”. Voi grundades i Stockholm sommaren 2018 och sedan dess har 6 miljoner användare gjort mer än 30 miljoner Voi-resor tillsammans. Företaget har expanderat till elva europeiska länder,  över femtio städer och rekryterat omkring 450 anställda. Med en tydlig vision om städer för människor har man nu senast lagt fokus på den stora expansionen till Storbritannien, efter att elsparkcyklar tidigare under året legaliserades som följd av pandemin.

    –Voi grundades på visionen “Cities made for living”, det vill säga att städer ska vara till för människor. Idag dras storstäder världen över med trängsel och koldioxidutsläpp.  Vi vill vara med och skynda på omställningen till hållbar mobilitet i städer, säger Berina Dzindo, Head of Tender Management på Voi Technology.

Berina har en lång karriär inom telekombranschen där hon jobbade med internationella anbud, både publika och kommersiella.  Nu sitter hon tillsammans med ett team på Voi och hanterar upphandlingar i olika städer runt om i Europa samt aktivt rekryterar för att stärka upp anbudsteamet. Det som fick henne att byta bransch är att Voi är ett innovativt, ungt och internationellt företag.

    –Vi har anställda från 52 olika länder på företaget och passionen för det vi vill åstadkomma genomsyrar verkligen hela bolaget. Det handlar inte bara om våra elscootrar, utan mycket mer vad vi kan åstadkomma med dem. Vi förändrar hur människor rör sig! säger Berina.

Hittills är den unga elscooterbranschen relativt oreglerad på den svenska marknaden jämfört med länder som t.ex. Frankrike, Schweiz och Storbritannien där operatörer tilldelas licenser av städer och regioner genom upphandlingsprocesser. 

    – Som operatör är vi väldigt positiva till reglering och allt eftersom städer tilldelar licenser till operatörer, behöver vi anpassa oss. Då städerna går ut i upphandling tar vi och förbereder ett anbud. Vi ser till att täcka upp alla krav som städerna ställer.  Förutom våra sex miljoner användare så är kärnan för Vois framgång att vi producerar framgångsrika anbud. Det är lika mycket stort ansvar som det är roligt att ta sig an den uppgiften. Mina kollegor är så otroligt engagerade i såväl vår produkt som vår vision. Just nu rekryterar jag Tender Managers, som är anbudsansvariga och Copywriters som sammanfattar svaret, berättar Berina.

Voi har en otrolig bredd av tjänster och har kollegor i elva länder runt om i Europa. Deras centrala funktioner sitter dock primärt på huvudkontoret i Stockholm.

    –Eftersom vi äger alla delar av vår verksamhet, som tech-plattformen, hårdvaruutveckling, marknadsföringen och policyarbetet kan vi snabbt anpassa vår produkt eller tjänst efter behov och efterfrågan. Vi jobbar precis som vilken annan verksamhet som helst men vi har det mesta inhouse vilket gör oss unika och extremt agila, säger Berina. 

Trots att Berina endast jobbat på Voi sedan i somras berättar hon att de flesta team rekryterar för fullt för att kunna leverera på det ökade intresset för el-scootrar runtom Europa.

Voi ser på hållbarhet på två sätt. Internt, genom att leverera en klimatsmart tjänst, och externt, genom att bidra till ökad ersättning av bilresor. Fler och fler undviker att köra eller ta kollektivtrafik och sedan 2019 har ersättningen av bilresor till el-scootrar ökat med 27 procent enligt en användarundersökning som Voi gjorde 2019-2020. 

    –Det vi ser är att el-scootrar är en del av lösningen, men inte hela lösningen. Städer behöver en hållbar mobilitetsmix där kollektivtrafiken är ryggraden och tjänster som vår bidrar med ökad tillgänglighet och flexibilitet. Ju större variation och utbud av hållbara transportalternativ som finns i en stad, desto större är chansen att vi får folk ur sina bilar. Vi har gjort enorma framsteg på hårdvaran på bara två år och tagit scootrarnas livstid från veckor till över fem år. Dessutom kan vi nu byta dess batterier på plats så att vi inte behöver transportera hela elsparkcyklar längre. Det betyder att vi har kunnat drastiskt minska mängden serviceresor kopplat till att ladda batterierna, och de kan dessutom transporteras med lättare fordon som drivs av förnybar elektricitet. Sedan januari 2020 är vår tjänst helt klimatneutral, berättar Berina. 

Under pandemin har efterfrågan av Vois tjänst ökat. Tack vare en snabbfotad och pragmatisk företagskultur kunde Voi snabbt ställa om under våren och supporta samhället genom krisen. Berina berättar om hur man använde data för att analysera användarnas förändrade behov.

    –Vi märkte direkt att människors rörelsemönster förändrades och att fler rörde sig i utkanten av städer, därför utökade vi våra zoner så att elsparkcyklarna kunde bli tillgängliga för fler. Vi märkte att Voi-resor blev längre och att människor i större utsträckning använde vår tjänst från dörr till dörr, så vi lanserade en förmånlig månadsprenumeration. Vi märkte att fler resor började och slutade i anslutning till sjukhus, så vi stöttade sjukvårdspersonal med gratis Voi-resor så att de kunde undvika trängsel i kollektivtrafiken till och från sitt livsviktiga arbete, säger Berina.

Nu vill fler Europeiska städer hitta sätt att öppna upp ekonomin igen på ett säkert och tryggt sätt med mindre trängsel. Cykelbanor byggs ut, bilparkering omvandlas till cykelparkering och länder som Storbritannien har valt att snabbspola legaliseringen av elsparkcyklar.

    –Man skulle kunna säga att Corona skyndade på trender och utveckling som redan var på gång.  Den gröna omställningen som vi drömmer om är på väg. I framtiden hoppas vi framförallt på att fler städer har mindre buller, mindre utsläpp och trängsel. Att städer är mer planerade för människor och inte bilar som det är just nu. I och med att Voi har expanderat så snabbt på två år kommer vi sannolikt att fortsätta i samma hastighet i framtiden, men det jag hoppas på allra mest är att vi kommer ha haft en positiv inverkan på storstäder och hjälpt dem balansera sin infrastruktur för att få ner klimatutsläppen och trängsel, avslutar Berina.    

//Text: Isabelle Ibérer

https://jobs.voiapp.io