Framtidens arbetsplats i Södermalms affärsmässiga hjärta

Publicerad av

Efter månader av distansarbete är det tydligt hur mycket sociala kontakter betyder för människor. Här spelar kontoren en viktig roll. Med visionen ”alla vill leva i vår stad” utvecklar Atrium Ljungberg attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll där människor väljer att vara, idag och i morgon. Slussen är ett prioriterat område där Katarinahuset nu får nytt liv.

Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största fastighetsbolag utvecklar attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning i starka tillväxtområden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

    – Vår vision är ”alla vill leva i vår stad”. För att en plats ska locka människor under hela året och alla tider på dygnet behöver det finnas många anledningar att vara där. Vi utgår därför ifrån konceptet ”the power of ten” – att det ska finnas minst tio skäl att besöka platsen. Detta innefattar bland annat aktivitetsmöjligheter för sport och lek, kultur och lärande, mat och uteserveringar samt lugna oaser. Allt tillsammans skapar ett folkliv över hela dygnet som i sin tur bidrar till att skapa en trygg plats, berättar Karin Barck-Holst, affärsutvecklare på Slussen Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs stadsutvecklingsstrategi bygger på att arbeta med större, sammanhängande områden för att på så sätt kunna skapa ett bra innehåll och en mix av arbetsplatser, restauranger, kultur, service och även bostäder. 

    – Det som händer utanför kontorets väggar är minst lika viktigt som hur kontoret utformas på insidan. För att vara en attraktiv arbetsgivare idag är fokus på medarbetarnas välmående viktigt – att kunna möjliggöra för en aktiv livsstil med träningsmöjligheter runt kontorsknuten, såväl som att underlätta för medarbetarnas vardagspussel att gå ihop. Det ser vi som en styrka att kunna erbjuda på våra platser, säger Karin. 

Katarinahuset renoveras

Katarinahuset, som Atrium Ljungberg förvärvade 2018 är en ikonisk byggnad där de äldsta delarna är från 1910-talet. Tillsammans med Katarinahissen kommer Katarinahuset utgöra en självklar och viktig del av en levande stadsmiljö i nya Slussen. Hela fastigheten ska genomgå en omfattande renovering och ombyggnation. I Mars 2020 fick Atrium Ljungberg markanvisning för handelsplatsen som ska knyta ihop kollektivknutpunkten Slussen under mark samt en byggrätt för hotell vid Södermalmstorg.

    – Katarinahuset är en fantastisk byggnad på en unik plats! Ombyggnaden av Katarinahuset är den första delen i genomförandet av visionen för Slussen som en ny destination och mötesplats. Hyresavtal är tecknat med Eriks Restauranger och klassiska Gondolen blir ett fortsatt välkänt inslag i Katarinahuset, som efter ombyggnaden kommer innehålla moderna kontor med en unik utsikt, hotell och flera restauranger. För att så många som möjligt ska kunna njuta av Stockholms bästa utsikt vill vi utveckla taket och tillskapa en takterrass med servering i en paviljongsbyggnad. Samtidigt kommer broarna mellan Katarinahissen och Mosebacke att renoveras och tillsammans med verksamheterna på taket bidra till ett tryggt och tillgängligt stråk mellan nya Slussen och Mosebackes höjder, berättar Karin.

Hållbarhet och välmående

Hållbarhet, välmående, livsmiljö och service är prioriterat på Katarinahuset. Här arbetar man bland annat med en omfattande miljöcertifiering BREEAM Very Good och målet är att teckna 100% gröna hyresavtal.

     – En av de största hållbarhetsvinsterna är att vi renoverar ett befintligt hus och använder de resurser vi redan har på ett effektivt sätt. En hållbarhetsinsats utöver certifieringen har varit att ta vara på material som inte kunde sparas i huset. Stora mängder kontorsmaterial har kunnat återbrukats, bland annat i två olika skolor. Detta har gett både en klimatbesparing och en kostnadsbesparing hos de företag som kunde ta emot materialet, säger Karin.

Hälsa och välmående är viktiga inslag i  framtidens kontor och därför har Atrium Ljungberg fokuserat på det kollektivtrafiknära läget och goda cykelkommunikationer med förhoppningen att det ska inspirera till mer hållbara sätt att resa. 

    – Idag är verkligheten mer och mer att arbete pågår såväl på kontoret som på andra platser utanför sedvanliga arbetstider åtta till fem. Kontoret blir då en del av ett större sammanhang som ska ge stöd till det mer gränslösa arbetet – en livsmiljö, menar Karin.

Framtidens arbetsplats

Enligt Atrium Ljungberg kommer kontoren fortsätta vara en viktig del i framtidens arbetsplats. Coronapandemin har om något visat att människor behöver och längtar efter social kontakt. 

    – Att arbeta på distans fungerar, men samtidigt blir det också tydligt vilken viktig roll kontoret spelar. För även om vi kan jobba från olika platser så behövs det mänskliga mötet för kreativitet, nya idéer och affärsdriv. Ett bra kontor är en plats där människor vill samlas och vill vara eftersom den erbjuder kreativa och funktionella miljöer att arbeta i och där det finns verktyg, system och ergonomiska lösningar som underlättar arbetet, avslutar Karin.

https://www.al.se/katarinahuset?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Iktt72gCkXYywEtqWkHt6qLnISxrJs-rht3hY3KaY6alGIquS06VJdRoCr_wQAvD_BwE#om-katarinahuset