Åkerströms – ett litet bolag med stort uppdrag

Publicerad av

Med kunskap, teknik och lång erfarenhet är företaget Åkerströms verksamma på en stor internationell marknad med sina system för industriell radiostyrning. Deras säkerhetsklassade och robusta lösningar anpassas och kopplas upp för Industri 4.0. Hos Åkerströms är arbetskulturen att ”det går säkert att hitta en lösning”. Deras uppdrag: att hålla svensk industri igång. 

Vackra Dalarna. Kanske mest känt för sin storslagna natur, vasaloppet och dalahästen. Men här i ett litet samhälle som heter Björbo, strax intill Västerdalälven, finns Åkerströms Björbo  som utvecklar, producerar, marknadsför och servar produkter och tjänster för kommunikation och radiostyrning av industriella och mobila applikationer. De har knappt 60 anställda och har varit verksamma i över 100 år. 

Åkerströms VD Anna Stiwne växte upp i samma kommun och gjorde ett studiebesök på Åkerströms i sjunde klass. Redan då fick hon känslan och drivet om att en dag få jobba där. Och så blev det också! 

VD Anna Stiwne

Anna berättar:

     – Det här med att hitta ett ställe att jobba på långt ute i skogen där man ändå kan dra till sig spetskompetens inom ett smalt område och ha en global affär, det är drömjobbet, säger Anna. Vi är 56 personer i Björbo som utvecklar, säljer och producerar system som är vitala för att hålla igång stora delar av svensk industri, och vi levererar även till Chile, Australien, Indonesien och Kina. Ja vi finns överallt. Att det går att arbeta globalt och ändå vara kvar här i Dalarna, det är fantastiskt, säger Anna.

Företag i alla industribranscher, allt från gruvnäring, stålframställning, skogsbolag, pappers- och massaindustri och mindre industriföretag har i någon form samarbetat med Åkerströms genom tiderna. Sedan mitten av 1950-talet har Åkerströms utvecklat radiosystem för industriella ändamål. Radiosystem som gjort det möjligt för svensk industri att kostnadsbespara och öka säkerheten, och därmed stärka konkurrenskraft och fortsatt kunna utvecklas. Och det är inte bara till svensk industri som Åkerströms har sin affär – nästan halva omsättningen hamnar utanför Sveriges gränser.  

     – Vi har en mycket stor kunskap  om vår teknik och en av våra styrkor är just vår spetskompetens och flexibilitet att kunna anpassa lösningarna till kundens behov och önskemål. Vi har en skalbar och modifierbar grundprodukt och en personal med stark motivation och passion som också är en viktig del i vår framgång. Alla som jobbar här på Åkerströms vill lösa problem och deras positiva inställning är på topp, säger Anna.

Nästa steg för Åkerströms, som är en del av Industri 4.0, handlar om att öka säkerheten ytterligare inom industrin. Idag krävs det på de flesta arbetsplatser särskild utbildning för att köra en kran. Men ofta saknas ett säkert sätt att garantera att endast de som har rätt utbildning faktiskt kan köra kranen.

     – Access_Ctrl, våra uppkopplade tjänster, innefattar behörighetsstyrning och som är ett komplement till våra säkerhetsklassade radiosystem, innebär att kunden ges möjlighet till att få total kontroll över vem som kör en kran eller maskin, när, var och hur. Ett säkerställande att de som har rätt och aktuell utbildning kan använda radiostyrningen. Vi vet att det ställs höga krav på tillförlitlighet, redundans och livslängd på våra produkter, allt för att säkra produktionsprocesser och skapa trygga arbetsplatser. säger Anna.

Åkerströms ligger naturskönt, med en egen liten kanal från Fänforsen i Västerdalälven, vilken driver ett eget vattenkraftverk som genererar grön el till verksamheten. Kontorsutrymmena är stora, och det är en god och kamratlig stämning bland de anställda. Det har gått att skilja av verksamheten i olika zoner under pandemin för att undvika att personalen kommer för nära varandra, och det har gått att följa rekommendationer och råd från FHM utan att alla arbetar hemifrån. 

    – Landsorten har en stor flexibilitet, eftersom det finns mycket utrymme. Lokaltrafiken passar ofta inte för verksamheten, utan de flesta åker bil. Med dagens möjligheter till uppkoppling spelar arbetsplatsen mindre roll, och det går att ordna lösningar för personal som kanske inte kan ta sig till Björbo varje dag. På det viset har det snabbt skapats en kultur för att hantera att arbetet sker på andra platser än i Björbo, och den kulturen kommer säkerligen fortsätta även efter att Coronapandemin har lagt sig. Det i sig skapar en större möjlighet att rekrytera även utanför pendlingsavstånd, säger Anna.

Varumärket Åkerströms är för många en garant för bra produkter, god service och tillgänglighet. 

Åkerströmsandan är något som impregneras i personalen på plats, i det natursköna Björbo, och den lokala förankringen är en viktig del i företagets fortsatta framgång. Jordnära, kamratligt, omtyckt. 

     – Framtidens arbetsplats kretsar, tror jag, kring att ha motiverad personal som känner att man bidrar till någon form av värde, för företaget, för kunder, för arbetskamrater. Arbetsmiljö, medbestämmande, information, förståelse för mål och strategi är vitala delar. Löneutveckling, förmåner och flexibilitet i arbetsplats och arbetsutrustning är basen. När det finns driv, passion, motivation och engagemang blir resultaten bättre. Vi är i en fas nu där vi planerar att växa, och det skall vi göra genom att fortsätta att sätta innovation i centrum, stöttat av att vara nära kunderna och förstå behov och önskemål, avslutar Anna.

//Text: Isabelle Ibérer

Start