Spekulativ design kan vara avgörande för företagets framtid

Publicerad av

En osäker omvärld har gjort det viktigare än någonsin för företag att blicka framåt och definiera vilken framtid de vill se. Företag behöver arbeta systematiskt med framtidsfrågor för att kunna vara del i att forma morgondagen och skapa affärsnytta på både kort och lång sikt.

Pandemin kom som en fullkomlig överraskning för många företag, som fann sig stå helt oförberedda inför en omvärld i kris. Denna typ av omvälvande förändringar leder ofta till ett kortsiktigt tänkande där man skjuter problemen framför sig och faller tillbaka i gamla hjulspår. Istället för att lyfta blicken och titta mot vad den nya situationen innebär samt agera på det. Vi frågade Another Tomorrows framtidsstrateg Annie Johnson och head of business design Karin Wåhlberg hur man bäst kan framtidssäkra sin affär.

    – Som framtidsbyrå är vi experter på att hjälpa företag i tider som dessa, när status quo ifrågasätts och nya behov och beteenden formuleras från en dag till en annan. Vi hjälper organisationer att bli framgångsrika och fortsätta vara relevanta framåt. Ingen kan veta exakt hur framtiden ser ut, men att arbeta med bevisat effektiva metoder som spekulativ design och prototyping för att hantera förändring och systematisera utforskandet av det okända kommer att ge dig ett rejält försprång och snabba resultat, säger Annie Johnson.

Just nu är pandemin det som förändrat omvärlden på ett högst kännbart sätt, men det kan lika väl vara tekniska framsteg, som hela det digitala paradigmskifte vi befinner oss i, som radikalt ändrar spelplanen för många företag. 

    – Coronapandemin har tydligt visat vilka företag och organisationer som haft lätt eller svårt att ställa om och det står klart att många saknar en förberedelse för hur man förhåller sig till ovisshet eller oväntade omvärldshändelser. Vi hjälper företag och organisationer som inte implementerat ett framtidstänk i sina strategier, säger Karin Wåhlberg.

Another Tomorrow arbetar med spekulativ design för att stärka företags förmåga till flexibelt tänkande, alltså en upptränad förmåga i att se på omvärlden, marknaden och affärsmöjligheter på ett sätt som inte begränsas av exakt hur saker funkar och ser ut idag. Att blicka framåt har även effekt på hur man agerar i nuet, då det ger en bättre möjlighet att rikta sina investeringar och få en hållbar affärsmodell.

    – När man definierat en önskad framtid kan man systematiskt ta kliv tillbaka till nuet, och analysera vilka strategiska beslut och investeringar som krävs längs vägen, för att komma dit. Med hjälp av det kan man skapa en roadmap som också definierar vilka taktiska insatser man bör och kan satsa på redan idag, säger Karin. 

Processen för att arbeta mot den framtid man vill se är prototypdriven. Alltså att man samlar många olika perspektiv och tidigt visualiserar och testar enkla men fungerande lösningar med riktiga användare, för att snabbt komma till ett läge där idéer eller lösningar kan värderas. 

Som exempel kan nämnas att Another Tomorrow arbetar med en logistikkund på det här sättet i deras terminaler för att skapa en kundfokuserad leveransorganisation, som rustas för att kunna möta framtida krav på leveranser. På mindre än 6 månader har de gått från idé, till fungerande prototyp och pilot-testning i utvalda terminaler, till ett business case som påvisat effekt och motiverat en investering. Något som föranlett en nationell utrullning av nya verktyg, rutiner och styrmedel som för organisationen framåt. 

    – Företag behöver acceptera att det enda vi vet säkert är att inget är konstant och man behöver en process för att kunna hantera det okända. För att organisationen ska fortsätta leva och utvecklas är systematiska förändringsarbetet det centrala, att bygga upp metoder och kunskap för att hantera olika tidshorisonter. Vill man göra detta är det något vi gärna hjälper till med, avslutar Annie.

Skribent: Anna Bjärenäs

Tips: Så kan du budgetera och planera framtidsarbetet

Another Tomorrow hjälper kunder att lägga upp arbetet på tre olika tidshorisonter. Det taktiska arbetet, på kort sikt, det strategiska arbetet, på medellång sikt, och det visionära arbetet, på längre sikt. Att jobba parallellt med de tre tidshorisonterna är en förutsättning för att hela tiden ha en synergi mellan en önskad framtid för organisationen och en prioritering av taktiska insatser som går att implementera direkt.

Budgeteringen bör anpassas till de tre tidshorisonterna. Annars riskerar man att fokusera bara på kortsiktig avkastning och utan att satsa på sådant som inte ger omedelbar vinst är det svårt att också vara utforskande och strategisk. På samma sätt som man sprider risk och tittar på kortsiktig och långsiktig avkastning i andra typer av investeringar, behöver man som företag våga titta bortom nästa kvartal.

http://www.anothertomorrow.com

Bild: Another Tomorrows head of business design Karin Wåhlberg och framtidsstrateg Annie Johnson