Svensk innovation löser ett av vår tids största arbetsmiljöproblem

Publicerad av

Smärtor till följd av datoranvändande är ett av de största problemen på arbetsplatser idag. Tidigare har man trott att höj- och sänkbara skrivbord är lösningen, men nu har det visat sig att de inte är tillräckligt bra för daglig användning, utan kräver utveckling för att råda bot på problemet.

Ett av vår tids största arbetsmiljöproblem är att datoranvändande orsakar smärtor i axel- och nackpartiet hos medarbetarna. Långvarig smärta är i sig en vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga som i sin tur kan leda till psykisk påfrestning, ohälsa och sjukskrivning. Hela 35 procent av alla i arbetslivet har ont i övre delen av ryggen och nacken på grund av digitalt arbete. De flesta arbetsplatser erbjuder idag höj- och sänkbara bord, något som man hittills trott hjälper mot smärtorna orsakade av datoranvändandet. Nu visar en nyligen utförd medicinsk studie vid Linköpings Universitet på vikten av utveckling av dagens skrivbord, detta eftersom även höj- och sänkbara skrivbord gör att användaren intar en för axlar, nacke och armar skadlig statisk position. 

    – Höj och sänkbara bord funkar inte mot musarm och stela nackar, det är inte alls tillräckligt, det hjälper mest mot ländryggsbesvär och diskbråck. Som arbetsgivare eller användare tror man att problemet som finns åtgärdas men det gör det inte, eftersom man ändå har armarna i samma vinkel och nackmusklerna då felbelastas. Oavsett om personen står eller sitter ner känns axlar och nacke spända under hela dagen. Denna muskelanspänning skapar psykisk stress, oro och muskelsmärtor, säger Jonas Tjärnhell, VD på WorkMotions. 

WorkMotions startades av entreprenörer som brinner för att förbättra arbetsmiljön och livskvalitén för medarbetare på framtidens arbetsplatser. Med sin patenterade lösning DynaDesk, ett ergonomiskt, rörligt skrivbord, har man nu hittat ett sätt att faktiskt åtgärda ett av vår tids största arbetsmiljöproblem.  

    – För att musklerna och människan ska må bra måste vi röra på oss. Med DynaDesk rör sig armarna hela arbetsdagen i en lugn och harmonisk medicinskt utprovad rörelse. Användarna märker inte av rörelsen mer än att det känns skönt och avslappnat i musklerna efter arbetsdagens slut och de upplever ett lugn, berättar Jonas.

Studien vid Linköpings Universitet visade att testpersonerna efter bara fyra veckors användande av DynaDesk mådde bättre och märkte tydliga förbättringar av nackmuskelns funktion och kondition. 

     – Vi har i pilotstudien funnit statistiskt signifikanta förbättringar av både muskelfunktion och upplevt välbefinnande hos deltagarna, säger Bijar Ghafouri, Ass. professor vid Linköpings Universitet och ledare av forskargruppen vid smärt och rehabiliteringscentrum, universitetssjukhuset, PAINOMICS® laboratorium, som har genomfört studien.

    – Det säger sig själv att om du spänner dina axlar får du en grundare och sämre andning och med det följer ett stresspåslag, säger Jonas. 

Enligt studien ökar alltså DynaDesk både användarens produktivitet och välbefinnande, något som är avgörande för att medarbetarna ska kunna prestera optimalt. Forskarna kunde uppmäta en 11-procentig ökning av deltagarnas produktivitet när de använde ett DynaDesk. 

     – Vi måste börja se personalen som den viktiga resurs de är, de måste prestera på topp för att hänga med i konkurrensen mot datorer och andra högutbildade länders arbetskraft, påpekar Jonas. 

DynaDesk finns redan att köpa som ett komplett höj- och sänkbart skrivbord. All tillverkning och produktutveckling sker i Sverige och kunderna kan välja precis vilka färger och former som de önskar på bordsskivan. Till efter sommaren planerar Workmotions att lansera en ny ”variant” av DynaDesk som kunderna kan montera in i sina egna befintliga skrivbord. När den nya varianten visades på Möbelmässan i februari blev en handfull av de stora, världsledande tillverkarna av kontorsmöbler/skrivbord intresserade av att kunna erbjuda DynaDesk som en del av sitt sortiment. 

    – Vi hoppas i och med detta stora intresse att DynaDesk får den spridning på marknaden som den förtjänar och att vi på så sätt kommer till rätta med ett av vår tids största arbetsmiljöproblem, avslutar Jonas.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.dynadesk.se