Sjukvård och företagshälsa under samma tak bidrar till att minska sjukskrivningarna

Publicerad av

Företag har sedan krisen 2008 sparat in på hälsokontroller, vilket bland annat bidragit till fler sjukskrivningar. På Öresundshälsan har man hittat en modell för att tidigt upptäcka och behandla patienter så att man förhindrar att de hamnar i sjukskrivning.

Sedan de regelbundna företagshälsokontrollerna på många håll dragits in i besparingssyfte har sjukskrivningarna bara ökat. När patienterna väl kommer till företagshälsan är det inte sällan för att de redan upplever besvär. Därefter kan det ta månader innan patienten får hjälp av en specialistläkare inom den offentliga vården – tid som man kanske tvingas tillbringa hemma utan att vara arbetsför, men som man heller inte kan få sjukersättning för, så länge man inte fått en diagnos. Öresundshälsan jobbar på ett annorlunda sätt. Det unika är att man har både företagshälsa och läkare under ett och samma tak. Målgrupp är personer som är i behov av att söka sjukvård, främst företagshälsovård. 

    – Patienterna får hjälp direkt när de varit på företagshälsan. Vi ser tidiga signaler och ser till att man får hjälp i tid. Vi fångar upp den grupp som är i arbete med besvär innan de hamnar i sjukskrivning. På så sätt belastas inte arbetsgivaren med hela kostnaden. Det är unikt för företag och för anställda, säger Enisa Dzekovic, Leg. Företagssjuksköterska och Sales Manager på Öresundshälsan.

Enisa, som jobbat på Öresundshälsan sedan i början av året, har 16 års erfarenhet av att jobba inom företagshälsa och berättar att utmaningen alltid varit att patienterna ska få hjälp av sjukvården. Ett stort problem är att patienterna många gånger hamnar hemma utan ekonomisk ersättning i väntan på vård.

     – På Öresundshälsan är detta inget problem längre, här jobbar vi förebyggande med hälsokontroller. Vi upptäcker problem, signalerar till arbetsgivare och ger åtgärdsförslag inom ett par veckor. Medarbetarna på företagen är inte sjukskrivna som på andra företagshälsor där jag tidigare jobbat. Tack vare våra kunders medvetenhet kring förebyggande arbete och att de kämpar för att medarbetarnas arbetshälsa ska vara så bra som möjligt har vi möjlighet att jobba förebyggande och med regelbundna hälsokontroller som vi gör nu. Det är ett privilegium att få träffa friska människor, där upplevelsen är att majoriteten trivs på sina arbetsplatser, säger Enisa.

Att tidigt upptäcka och behandla patienterna minskar produktionsbortfall och sjukskrivningar för företagen, vilket ökar den ekonomiska vinsten. Saleh Darvish, VD för Öresundshälsan, understryker vikten av det preventiva arbetet och menar att det bidrar till att minska sjukfrånvaron även på nationell nivå.

Fyra etableringsläkare och flera företagsläkare med 160 års sammanlagd erfarenhet finns hos Öresundsläkarna. Det har bedrivits sjukvård i lokalerna sedan 1992 och Öresundshälsan är väldigt välkända och etablerade i regionen. Tvärsektionella team där läkarna hjälper varandra ger stort mervärde till patienterna. Robert Lilja är en av de etableringsläkare som funnits bland Öresundsläkarna med sitt eget företag sedan 2016. Etableringsläkare är läkare som har personliga samverkansavtal med regionen utanför det allmänna vårdvalet, vilket ger en större frihet att styra den egna mottagningen. 

    – Det är en spännande verksamhet och som läkare är det tillfredsställande att tidigt vara med och kunna sätta in insatser så att patienterna snabbt kan må bättre och komma tillbaka till arbetet. Jag har på tidigare arbetsplatser sett svårigheterna med att etablera rätt kontakter och få till rätt vård, men här funkar det smidigt. Det kan till exempel vara diabetes som upptäcks hos en patient på en vanlig hälsokontroll. Hos oss kan man få hjälp av läkare på ett par dagar, istället för att stå i den vanliga vårdkön i månader. Dessutom kan patienter som inte tillhör företagshälsan med det här upplägget komma till oss och få hjälp snabbt, säger Robert.

Öresundshälsan och Öresundsläkarna erbjuder all typ av sjukvården som finns inom offentlig vård. Den stora skillnaden är tillgängligheten. 

    – Vi har korta ledtider och processer, vi har inga akuta tider som på en vanlig vårdcentral, utan alla patienter får träffa en läkare med kort varsel så att de kan få en bedömning. Vi har inga långa telefonköer eller väntetider och en väldigt hög närvaro och tillgänglighet både på läkarsidan och på företagshälsan. Under våren har vissa företag hört av sig i panik då någon medarbetare haft symtom på Covid-19 och träffat andra medarbetare. Då har vi kunnat hjälpa till samma dag och ta prover efter arbetstid, säger Saleh. 

Öresundshälsan har trots snart 30 år i branschen inte halkat efter vad gäller att modernisera verksamheten. 

    – Vi är snabba på att som privat vårdgivare anpassa oss till det som händer på marknaden. Vi har gjort en digitaliseringsresa, ökat vår tillgänglighet och jobbat mycket med videosamtal under Coronapandemin. Möjligheten har funnits för bedömningssamtal via webb och samtal online om psykisk ohälsa. Vi har även ett digitalt bokningssystem där patienterna kan boka tid själva i systemet, berättar Enisa.

Verksamheten styrs enligt mottot TRO, de första bokstäverna i de tre värdeorden Tillgänglighet, Respekt och Omhändertagande. Man jobbar mycket internt med värdegrundsarbete, visioner och ambitioner och vill vi bidra till samhällsnyttan. 

    – Vi bidrar mycket till Malmös föreningsliv, så att de ska ha förutsättningar att fånga upp barn och ungdomar i olika typer av sponsring. Vi bidrar också nationellt genom att vara en sentinel övervakningsmottagning, vi skickar prover direkt till FHM så att de ska ha statistik på hur många som har covid-19, berättar Saleh.

Öresundshälsans visioner inför framtiden är bättre hälsa för alla – patienter, företag och egna medarbetare. 

     – Vi diskuterar ständigt hur vi kan bli bättre. Vi har en tydlig affärsplan och idé om var vi ska vara om några år. I planen ingår etablering i centrum i Malmö och att expandera till andra städer på sikt, avslutar Saleh. 

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.oresundshalsan.se