Kursakademin utbildar framtidens arbetsplatser!

Publicerad av

Under pandemin har så många som hälften av alla svenska företag dragit ner på kompetensutveckling för medarbetarna. Detta trots att 6 av 10 ledare menar att behovet av utbildning ökat just i dessa tider.

Coronapandemin har påverkat de flesta företag och branscher på ett eller annat sätt. Ett företag som omdanat sin verksamhet och anpassat den till det nya normala är tidigare Retorikhuset som under hösten startat om verksamheten under namnet Kursakademin. 

    – Vi var tidigt ute med kommunikation och retorikutbildningar, beaktar de senaste rönen om pedagogik och är noga med att alltid lyssna på våra deltagare. Vi vill vara en utbildningsplats som är lika drivna att utveckla och förnya som våra kursdeltagare är, säger Håkan Wästerlid, VD på Kursakademin. 

Håkan Wästerlid

Sedan 2005 har Kursakademin hjälpt företag att höja kunskapsnivån hos tusentals personer på svenska företag, kommuner och myndigheter. Genom utbildningar inom ledarskap, IT, kommunikation, medieträning och arbetsmiljö, samt personlig coaching, bidrar man till en bättre framtida arbetsplats för sina kunder. 

    – Vi hjälper våra kursdeltagare på ledarskapsutbildningarna att bli tryggare i sitt ledarskap, att lägga upp en strategi för ledarskapet, att våga ta plats, att ta tag i osämja/friktion redan innan de blivit konflikter, kort sagt att våga vara chefer. På våra kurser i presentationsteknik lär man sig bla om vikten av kroppsspråket och att ha en röd tråd i upplägget. Vi jobbar i små grupper, oftast max 10 personer för att alla deltagare ska få ut det de vill av utbildningen. Vi lägger in mycket träning och praktiska övningar i kurserna, det är så kunskapen fastnar. I nästan alla kurser har vi lagt in ett avsnitt som behandlar dagens nya digitala värld gällande till exempel presentationstekniken, berättar Håkan. 

I en nyligen utförd undersökning från Degreed svarade 6 av 10 ledare att det märks ett ökat behov av kommunikation under Coronakrisen. Samtidigt uppger 5 av 10 att kompetensutvecklingen har minskat under pandemin. Här är det oerhört viktigt att inte låta de tuffa tiderna beröva företag chansen till utveckling genom utbildning av medarbetarna, menar Håkan.

    – Personalen är det viktigaste man har som företag. Det finns nu bidrag från regeringen för utbildning. Pandemin har lett till att många jobbar hemifrån, vilket frigör mer tid till fortbildning. Det är oerhört viktigt att man fortsätter utbilda sin personal och distansutbildningar funkar bra i dessa tider, det finns ingen anledning att inte utbilda. Faran är annars att vi bygger upp en kompetensskuld till medarbetarna, som likt vårdskulden kommer att ligga oss till last framöver och som kommer att behöva åtgärdas från företagens sida om man inte vill förlora medarbetare, få problem med tillväxten och hamna efter i konkurrensen.

I kristider har Kursakademin en ny filosofi: att erbjuda minst samma höga utbildningskvalitet som tidigare till Sveriges nu lägsta priser. Det har lyckats då många deltagare väljer att komma tillbaka och ger Kursakademin i snitt 4,8 av 5 möjliga poäng i utvärderingarna.

    – Vi har halverat priset sedan tidigare. Tvådagars ledarskapsutbildning som tidigare kostade 13.900 SEK får man nu för 6.900 SEK. Man kan gå två utbildningar istället för en, vilket ger företagen större möjligheter att utbilda sina medarbetare. Ett helt unikt erbjudande på marknaden!

I dessa tider ges samtliga utbildningar bland annat via Zoom, vilket varit en omställning för lärare och deltagare, men mött mycket positiv kritik. 

     – Man får mycket med sig, så deltagarna är nöjda. Fysiska kurser är något man längtar tillbaka till, men just nu finns ju inte den möjligheten, avslutar Håkan. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Läs mer och anmäl dig på http://www.kursakademin.se