Global flexibilitet framtidens melodi

Publicerad av

Att världen blir mer och mer digital är ingen nyhet. Framtidens arbetsplats går åt samma håll och med skräddarsydda molnlösningar baserade på redan befintliga plattformar blir det både effektivt och prisvärt att digitalisera affärsprocesserna.

Om man ska digitalisera sina affärsprocesser eller inte är inte längre en frågeställning, nu fokuserar många företag snarare på hur, när och till vilket pris detta kan ske. Det ska inte behöva vara krångligt och dyrt att digitalisera, när utvecklingen kommit så långt att det redan finns utomordentliga plattformar att bygga på och anpassa utifrån. På Cloudmill, en partner till Microsoft med fokus på affärssystemet Dynamics, har man tagit plattformstänket ännu längre och skapar digitala kundprocesser baserade på anpassningar av färdiga byggblock. Anpassningarna återanvänds sedan ofta, så att fler kan dra nytta av de lösningar som redan tagits fram åt andra kunder. På så vis sparar man både tid och pengar åt kunderna. 

– Vi är framförallt inriktade på CRM, ett system där du håller koll på dina kunder, kontakter och affärsmöjligheter men även XRM. X:et i XRM står för att det är väldigt mycket mer som går att göra i ett system som Dynamics 365. Det viktiga är att vi börjar med organisationsutveckling och skapar ett digitalt stödsystem för sina processer, säger Magnus Larsson, en av grundarna till Cloudmill.

Kunderna är mindre och medelstora bolag. Cloudmill börjar med att hjälpa kunderna att definiera sina affärsprocesser och utifrån detta vidareutvecklas och förfinas dessa. När man sedan har en gemensam bild av hur kunden vill jobba använder man detta som grund för att införa ett IT-stöd. 

– Idag handlar det mer om att utveckla affärsprocesser för att sedan anpassa och konfigurera ett IT-stöd snarare än programmering i traditionell bemärkelse Vår normala process när vi börjar arbeta med en ny kund är att göra en relativt enkel verksamhetsanalys där vi tillsammans mappar hur kunden arbetar idag (nuläge) för att sedan fokusera på hur man vill jobba (börläge). Baserat på denna analys kan vi sedan ta fram förslag på hur deras processer kan digitaliseras med hjälp av ett i stöd i form av Dynamics 365, säger Magnus.

En annan viktig aspekt är möjligheten att återanvända det som redan tagits fram tidigare i form av anpassningar i Dynamics 365. Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt varje gång och det som utvecklas kan paketeras i lösningar som kan återanvändas.

 -För våra kunder innebär detta snabbare leveranser till lägre priser. Ett exempel på en sådan lösning och en XRM-lösning där Dynamics kan erbjuda mer än att vara ett traditionellt CRM är det elevsystem som byggts för kunden HumaNova Utbildning. Här finns ett digitalt stöd att hantera en elev från allra första kontakt, under tiden som student och sedan som alumni och efter ett par år kanske som återkommande student till högre kurser. Ett annat exempel är en integration mellan Dynamics och ett av Sveriges vanligaste ekonomisystem Visma Administration som kan komma många kunder till del. Eftersom anpassningen redan är gjord betalar våra kunder bara en månadsavgift för att kunna använda funktionen, berättar Magnus.

En princip Cloudmill arbetar efter är att själva skapa spjutspetskompetens inom några få områden och söka samarbete med andra likasinnade som är duktiga inom sina områden . På så vis jobbar man behovsbaserat och flexibelt. 

–  Alla jobbar på konsultbasis, alla bestämmer hur mycket de ska jobba, vi har stor flexibilitet, såväl geografiskt som tidsmässigt. De tekniska möjligheterna med Teams och Zoom har skapat helt nya möjligheter till arbete och möten på distans, säger Magnus.

En grundbult för att vi ska kunna skapa framtidens arbetsplatser är just att IT-stöd idag flyttats upp i molnet. Detta öppnar upp för möjligheter till mer flexibla arbetsformer. Företagen är exempelvis inte längre beroende av var en medarbetade sitter fysiskt.

– Våra svenska konsulter sitter i Stockholm och Eskilstuna men vi har också konsulter som sitter hos vår samarbetspartner i indiska Mumbai. I och med att man inte fysiskt behöver sitta på samma kontor för att jobba på ett projekt öppnar vi upp för ett globalt samarbete där vi kan erbjuda våra kunder bästa tänkbara kompetens. Konsulterna behöver inte ens åka in till ett kontor utan kan jobba hemifrån eller annan plats man önskar merparten av sin tid. Möten och avstämningar görs ofta online via Microsoft Teams, berättar Magnus.

Samarbetet med Indien innebär att man kan lämna över stafettpinnen vår tid på kvällen för att ha en leverans när Sverige vaknar nästa morgon. Arbete utförs dygnet runt vilket är något som skapar flexibilitet för medarbetarna och levererar resultat till kunderna snabbare. Det innebär också att man i olika faser i livet kan jobba på olika sätt och efter sina förutsättningar. 

– Som jag ser det är detta det nya sättet att arbeta och ta vara på global kompetens samtidigt som medarbetare får flexibla arbetsförhållanden och våra kunder får mycket värde ut av sin investering, avslutar Magnus.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.cloudmill.se