3D-tekniken ger stor vinning för industrin

Publicerad av

Specialritade verktyg, kortare ledtider och bättre arbetsmiljö är några av de stora fördelar industrin erfar med Additiv tillverkning, så kallad 3D-printing. Tekniken är relativt ny och än finns stora vinster att göra. 

3D-tekniken har vuxit lavinartat och numera arbetar i stort sett alla stora industriföretag i Sverige med den nya tekniken på olika sätt. På senare år har de flesta verksamheterna gått från att försiktigt testa sig fram till att nu använda 3D-skrivare i verksamheten som produktionsverktyg. De senaste årens utveckling har gjort att många företag använder sig av tekniken för att printa verktyg till den egna produktionslinjen. Man har exempelvis upptäckt fördelarna med att 3D-printa i komposit med kolfiberförstärkningar, vilket gör att man bibehåller hållfastheten men uppnår att vikten på det man printar blir betydligt lägre än om man producerar traditionellt i metall. Kvaliteten blir så hög att man kan göra skräddarsydda verktyg som underlättar jobbet för de anställda. 

– En av fördelarna är att vikten minskar väsentligt genom att man tillverkar verktyg i komposit istället för i metall, det kan handla om att gå från 12 kg till 600 gram. Funktionen är densamma, men det är arbetsmiljömässigt mycket bättre för de som ska flytta runt verktygen. Att kunna byta metall mot komposit är den största fördelen med de maskiner vi säljer, säger Patrik Rosén på 3DVerkstan. 

Patrik Rosén, Sales Manager & Application Engineer 
på 3DVerkstan 


 

En annan stor vinning för företagen är stora kostnadsbesparingar, då det i många fall hade varit väldigt dyrt att tillverka dessa verktyg på ett traditionellt sätt. På många håll har företag kunnat ta hem produktionen och producera lokalt med hjälp av 3D-printers, vilket öppnar upp möjligheten att kunna tillverka egna verktyg istället för att vänta i flera veckor på att få dem frästa och levererade. Genom att få fram en reservdel eller ett verktyg direkt, kan man undvika kostsamma driftstopp, och samtidigt i ett hållbarhetsperspektiv minska transporter. Investeringen av en 3D-skrivare betalar sig ibland redan efter 3-6 månader beroende på applikation, enligt Patrik. 

För att ta fram nya eller otillgängliga reservdelar som saknar ritningar, kan man dessutom med hjälp av 3D-scanners omvandla fysiska objekt till digitala filer och sedan 3D-printa dessa, detta finns exempel på inom järnväg och transport. 3D-scanners fyller även funktionen att verifiera och kontrollera delar. 

Branschen utvecklas ständigt och ett stort fokus ligger på att ständigt ta fram nya material för alla typer av applikationer med specifika krav till kritiska industrier såsom flyg. 

– Det öppnas upp enorma möjligheter om man använder tekniken på rätt sätt, säger Patrik. Kvaliteten på maskinerna har på bara några år gått upp väldigt mycket, vilket gör att de är enkla att hantera och serva. Tekniken blir mer och mer automatiserad och med lättanvänd mjukvara. 

Vissa 3D-skrivarlösningar är numera kopplade till AI-baserade system som gör att de blir självlärande. Kombinationen av driftsäkra maskiner och att det har kommit ut många fler intressanta material de senaste åren såsom elektriskt ledande och isolerande material gör 3D-tekniken mer aktuell än någonsin, säger Patrik. 

3DVerkstan som är baserat i Stockholm, har vuxit från två till 20 personer på fyra år, vilket säger något om såväl branschens tillväxt som företagets förmåga att leverera rätt sak i helt rätt tid. Förutom att man erbjuder högkvalitativ hårdvara och ett noga utvalt sortiment av produkter, besitter man även en bred kunskap om hur processer måste förändras på företagen så att kunden får ut så mycket som möjligt av 3D-tekniken i sin verksamhet. 

Tillsammans med över 60 återförsäljare och ett globalt kundregister, utmanar och utvecklar man dagens 3D-printtekniker och användningsområden och har som filosofi att göra additiv tillverkning till den mest värdebringande tekniken det här århundradet. 

3DVerkstan är också en starkt drivande kraft för additiv tillverkning i Sverige och Norden, med ett stort nätverk och många samarbeten. Med hjälp av just nätverkande inom branschen kunde de med det nyligen uppmärksammade intiativet faceshield.nu, möjliggöra för hela världen att 3D-printa visir till sjukvården och samtidigt få fler att inse värdet med att snabbt kunna ta fram produkter där de behövs mest akut. 

Bild: Initiativet #3DVFaceShield  med design från 3DVerkstan av provisoriska skyddsvisir till vården. 

Bild överst innan text på artikel börjar: Finska Wärtsilä och MarkForged har 3D-printat CE märkta delar med 75% viktreduktion. https://markforged.com/case-studies/wartsila/

http://www.3Dverkstan.se

http://www.faceshield.nu