God ergonomi – ett lyft för varje arbetsplats

Publicerad av

I takt med att webhandeln ökar ställs allt högre krav på distributörerna och dess anställda. Ett av de stora problemen inom e-handeln är många repetitiva lyft. Men att säkerställa god ergonomi för alla på arbetsplatsen är både lagstadgat och nödvändigt för att behålla personal. 

Förutom att det borde ligga i varje organisations intresse att värna om de anställdas hälsa för att lyckas behålla personalen, finns det numera hårda lagkrav som arbetsgivare måste leva upp till vad gäller de ergonomiska förhållandena på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket ägnar stor uppmärksamhet åt dessa frågor och arbetsgivare kan få dryga böter om de bryter mot arbetsmiljöregler. 

I takt med att e-handeln ökar år för år, växer det upp allt fler lager där många repetitiva lyft sker manuellt. Det kan vara lätt att glömma att även lätta lyft belastar kroppen. Det är inte ovanligt att ett lyft på fem kilo utförs 300 gånger per dag. Då har kroppen belastats med 1,5 ton, vilket kan leda till både förslitningsskador och sjukskrivningar. 

– Människan är inte outslitlig. Man måste ha lyftar för att behålla folk på arbetsplatsen istället för hemma och sjuka, detta blir allt tydligare nu när det är många som jobbar med plock och last i och med ökad e-handel. De lättare lyften under 10 kg kan vara farligare än de tyngre lyften. Att lyften inte förefaller vara en ansträngning gör ofta att man inte tänker så noga på lyfttekniken, säger Svante Wibom, VD på Lifts All. 

Lifts All etablerades 1994. Företaget erbjuder skräddarsydda ergonomiska lyfthjälpmedel för bland annat lager och industrier. Lyftverktygen klarar upp till 400 kg. En av deras mest populära produkter för lagerhantering är Basic: ett ergonomiskt utformat vakuumverktyg som lyfter upp till 50 kilo. Basic är anpassad för både höger- och vänsterhänta, den är snabb och smidig och kan göra cirka 4-6 lyft per minut. Att investera i en Basic eller ett annat skräddarsytt lyftverktyg innebär ofta en stor positiv förändring för både arbetsgivare och anställda. Förslitningsskador minskar och personalen mår bättre, vilket i längden minskar kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. 

– Vi kan se en markant skillnad på vad produkterna används till över tid. Tidigare skaffade man lyfthjälpmedel för att lyfta det man inte orkade lyfta med mankraft. Nu köper man lyfthjälpmedel även för lyft på 3-5 kg, för även om det inte är tunga lyft så är det ergonomiskt dåligt för kroppen. Många stora företag har i sin policy att om man i sitt dagliga jobb lyfter mer än 3 kg ofta så ska det finnas en lyft, säger Svante. 

Lifts Alls senaste innovation är Speedy Picker, en arm som kan monteras på en gaffeltruck för mobil varuhantering, som kommer att kunna förbättra arbetssituationen på många lager och distributionscenter framöver. 

– Speedy Picker har redan beställts i stort antal av ett par kunder trots att produkten ännu inte finns på marknaden. Våra produkter gör det möjligt att man oavsett kön eller ålder kan jobba med lagerhantering, vilket tidigare endast var ett jobb för unga starka män säger Kajsa Englund, marknadsansvarig på Lifts All. 

Att skaffa en lyftlösning till företaget är en investering som lönar sig. 

– I och med att stopp i produktionen minskar och kostnaderna för sjukskrivningar blir lägre så är ett lyfthjälpmedel något som gynnar alla, säger Svante Wibom, VD på Lifts All. 

En trend som Svante beskriver är att företag har slutat att automatisera alltför många moment på distributionscentraler och inom packindustrin. 

– Det blir allt vanligare att kunderna går ifrån automatisering i de situationer där människan är oumbärlig, till exempel vid kontroller och okulärbesiktningar, situationer där robotar är lite dummare. Med rätt robot eller människa på rätt plats blir det mer effektivt, då ökar man outputen mycket, säger han. 

Just kundanpassningen är viktig. Till dags dato har Lifts All tagit fram inte mindre än 5000 olika lösningar som tillgodosett kundernas specialbehov, oavsett miljö. Produkterna som designas och tillverkas in-house i Järfälla underlättar lyft för människor över hela världen. 

 Basic- Det multifunktionella lyftverktyget 

Basic är ett lyftverktyg som kan lyfta upp till 50 kilo . Lyftverktyget drivs av lufttryck på 6-7 bar . Basic används ofta för t.ex. kartonger, säckar och paket Beroende på vad som ska lyftas finns olika applikationer som enkelt kopplas på . Med hjälp av en krok kan Basic även lyfta exempelvis väskor eller hinkar Både lager, distributionscentraler och industrier använder sig av Basic .

http://www.liftsall.com