Framtidens kontor kräver digital trygghet

Publicerad av

På grund av Corona så har användandet av digitala videomöten ökat lavinartat och idag har de flesta tillgång till lösningar både i datorn som mobilen. Många organisationer har på kort tid fått erbjuda anställda det som funnits att tillgå på marknaden men fler går nu över till mer långsiktiga lösningar som följer svenska sekretess och dataskyddsregler. Lösningar som anställda tryggt kan använda oavsett ärende, tid och plats.

SecureAppbox har för Uppdrag Psykisk Hälsa (på SKR) räkning utvecklat en lösning till socialtjänstens medarbetare att kunna arbeta på distans med alla de känsliga ärenden som hanteras dagligen. Tjänsten lanserades i april och har nu spridit sig till många kommuner och regioner.

Sekretess och skydd av personers integritet är vardag inom socialtjänsten och av högsta vikt för arbetet. Att kombinera videomöten med säker digital kommunikation underlättar vardagen för många under dessa osäkra tider.

Alla är överens om att Corona har påskyndat den digital utvecklingen där behovet av fysiska arbetsplatser snabbt har minskat till förmån till digitala och mer geografiskt flexibla. Detta kräver i sin tur ökad säkerhet och regleringar. EU har tagit initiativet i världen att se till att reglering av Internet sker demokratiskt och med skydd för den enskilde individen, vilket också EU domstolen klargjorde den 16 juli i år då man ogiltigförklarade Privacy Shield och SCC obrukbar.

     – Alla organisationer har ökat behov av trygg och säker kommunikation, speciellt när ledande amerikanska moln-tjänster (Zoom, Teams, Skype mfl) inte längre anses klarar våra dataskyddslagar efter utslag i EU-domstolen 16 juli. Eventuell spridning av känsliga data och uppgifter under sekretess kan får drastiska följder för organisationen och kunders förtroende. säger Daniel Vallentin, digital kommunikations expert på SecureAppbox. 

 Det finns nu nya starka krafter inom EU som förstår att vi inte kan vara beroende av bara amerikanska eller kinesiska molntjänster utan behöver bygga upp konkurrenskraftiga alternativ på en inre digital marknad. SecureAppbox är en av de utvalda som deltar i detta EU-arbete och erbjuder säkra digitala kommunikationstjänster för svenska och europeiska företag och organisationer – oavsett tid, plats eller enhet.

Intresserad av trygga och säkra videomöten som följer våra svenska lagar och värderingar? 

Kontakta våra experter: daniel@secureappbox.com eller andreas@secureappbox.com så hjälper dom och våra partners er med säkra digitala möten.

http://www.secureappbox.se