Oändliga möjligheter med kvalitet i fokus

Publicerad av

På Sveriges Ridgymnasium finns det två spår, ett som ger yrkesbehörighet och ett som dessutom ger grundläggande och särskild behörighet. Oavsett vilket du väljer så finns hästarna alltid nära, genom att varva praktiska moment med teoretiska blir det enklare att fokusera och hålla koncentrationen.

SRG har funnits sedan 2005 och finns i Svedala, Flyinge, Varberg och Kungsbacka, sammanlagt studerar 355 elever på orterna.

Liten skola- stor delaktighet

    – Elevinflytande är jätteviktigt för motivation och delaktighet. Vi får vara med och bestämma och lärarna lyssnar verkligen på oss, säger Mirakel.

    – På en liten skola blir man sedd. Här får man sin röst hörd och är delaktig varje dag i såväl små som stora beslut. Det handlar om alltifrån huruvida vi vill ha en muntlig eller skriftlig redovisning i svenskan till om man vill jobba självständigt i matteboken eller lyssna på en längre genomgång, säger Wiktor.

Delaktighet i stallet

    – Oavsett om man har egen häst eller skolhäst så är alla med och hjälper till. Vi kommer väldigt nära både hästarna och varandra. Det spelar inte heller någon roll vilken årskurs man går i, alla enas genom det stora intresset för hästar, säger Wiktor. 

På samtliga skolor finns det stallråd, klassråd, elevråd, matråd och trygghetsråd.

    – Råden skapar delaktighet eftersom vi får vara med och påverka vår skolmiljö när det gäller alltifrån vilken mat som serveras i matsalen till stallrutinerna, säger Mirakel som är med i trygghetsrådet.

Sveriges Ridgymnasium i Svedala

Hästfokus skapar glädje i undervisningen

Med utgångspunkt från elevernas stora intresse, utgår undervisningen från kärleken till hästarna.

    – Vi har alla vårt gemensamma hästintresse som binder oss samman. Här får vi göra det vi älskar varje dag, säger Nina.

Att anpassa lektioner efter elevernas stora hästintresse är ingenting ovanligt på SRG.

    – Vi försöker att inkludera det som eleverna tycker är roligt i så stor mån som möjligt, säger Elin Dunér, förstelärare på SRG Svedala.

Elin undervisar i svenska och har nu senast samarbetat med hästkunskapsläraren Lina Sjöberg.

    – Lina och jag har haft en uppgift om hästens historia där vi slagit ihop våra kurser och samarbetat så att eleverna fick en uppgift istället för två. I uppgiften har jag gått igenom källkritik och hur man skriver en text medan Lina har bistått med hästraser och vad hästraserna kan användas till. Glädje i klassrummet och utanför klassrummet är oerhört viktig för sammanhållningen.

    – Vi gör väldigt många roliga saker i klassen, säger Hanna. Vi har exempelvis After School där man hittar på saker efter skoltid.