Bidra till en bättre värld – som agronom

Publicerad av

Vill du vara med och ta fram en plan för hållbar livsmedelsproduktion och se till så att djurens välmående prioriteras? Då ska du titta närmare på husdjursagronomutbildningen.

Utbildningen till husdjursagronom ligger mitt i prick i livsmedelsstrategin, det vill säga hur vi i framtiden ska kunna försörja befolkningen med mat på ett hållbart sätt. Agronomutbildningen ger dig redskap för att kunna göra nytta i samhället och som yrkesgrupp arbetar agronomerna för friska, välmående djur i en uthållig livsmedelsproduktion med låg antibiotikaanvändning och ett djurskydd i världsklass. Branschnära utbildningar är mest eftertraktade på arbetsmarknaden och agronomprogrammets innehåll påverkas av behov hos och i samråd med branschen. Företag anställer därför gärna en agronom eftersom de vet att dessa studenter vet hur branschen fungerar och kan omsätta sin kunskap i praktiken. 

Under den fem år långa utbildningen får de studerande en helhetssyn på djurhållning inom lantbruks- och livsmedelsnäringen och en fördjupad kunskap inom djurens biologi. Utbildningen börjar med att ge en naturvetenskaplig kunskapsgrund i bland annat biokemi och cellbiologi, som ligger till grund för ämnen som djurens fysiologi, utfodring, genetik och avel. Under fjärde och halva femte året ges en fördjupning inom huvudområdet husdjursvetenskap och utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Matilda Larsson pluggar fjärde året på husdjursagronomutbildningen på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Hon inspirerades att söka utbildningen genom en lärare hon träffade på naturbruksgymnasiet. Hon kommer själv från en lantbruksbakgrund, men menar att det viktigaste för att trivas och lyckas med studierna inte är tidigare erfarenhet, utan intresset för djurhållning och livsmedelsproduktion. 

    – För mig var målet med utbildningen att bli expert på lantbruksdjur, foder, avel och uppfödning. Det är de delarna jag tycker om. Utbildningen har gett mig kemi och statistik och nu kurser där vi fokuserar på olika typer av djur. Då har man en stabil grund att stå på, där man förstår mekanismerna i kroppen hos djuren och hur djurens ska tas om hand för att må så bra som möjligt. Nu börjar jag känna att jag är duktig på just detta, jag känner att jag har en trygghet att falla tillbaka på, säger Matilda.

Just nu talas det mycket om livsmedelsstrategin och hur man ska klara befolkningens försörjning i en krissituation. Detta är ett hett ämne på grund av att Sverige har låg självförsörjandegrad inom livsmedel och samtidigt måste klara hållbarhetsmålen framåt. Dessutom finns andra viktiga samhällsaspekter som jobbtillfällen i Sverige, öppna landskap och biologisk mångfald som talar för att vi bör producera mycket av våra livsmedel nationellt.

    – Som agronom står man mitt emellan konsumenterna och lantbrukarna som producerar. Vi har givande diskussioner kring detta i klassen och med föreläsarna. Vi är små klasser på 10-30 personer så vi har väldigt bra sammanhållning och även föreläsarna känner igen studenterna i korridorerna. Jag är väldigt nöjd med våra engagerade föreläsare och i många kurser kommer föreläsare från branschen, vilket gör att vi studenter får inblick i hur de jobbar. Det gör att man blir taggad på att komma ut och jobba, säger Matilda.

Det finns ett konstant behov av husdjursagronomer på arbetsmarknaden och utbildningen öppnar en mängd olika karriärmöjligheter, såsom rådgivare för privata lantbruksföretag eller statlig verksamhet. Man kan till exempel jobba med att förbättra djurvälfärden och för en ökad hållbarhet på samhällsnivå, ekonomisk nivå och djurnivå, samtidigt som man arbetar med att bibehålla eller öka lönsamheten för producenterna så de kan fortsätta producera livsmedel. Man kan även jobba med att utveckla djurskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen och hur man hanterar livsmedelsförsörjning i kris. Ett annat alternativ är att forska om lantbruksdjur på SLU, eller bli lärare på naturbruksgymnasium, något som Matilda tycker verkar spännande. 

    – Det är lätt att få jobb, marknaden är stabil. De som jag känner som är nyutexaminerade har alla fått jobb som husdjursagronomer ett par månader efter examen och det är viktiga jobb där man kan vara med och påverka och rädda världen, avslutar Matilda.

Läs mer om utbildningen på : #pluggadjur (https://www.slu.se/pluggadjur) och mer om SLU på http://www.slu.se