SNUS SKA INTE SVIDA

Publicerad av

Sting Free AB har patenterat en ny och förbättrad portionspåse med integrerat skydd för tandköttet.

Bengt Wiberg var en vanlig kommunal tjänsteman på Lidingö, när han efter många års snusande fick ont i tandköttet och kunde inte längre snusa. Han gick då akut till sin tandläkare. Där fick han beskedet att smärtan berodde på snuslesioner och inflammation i tandköttet. “Du måste sluta snusa för annars kommer du att få ännu värre tandköttssproblem” sa tandläkaren. Bengt som absolut inte ville sluta snusa, då han befarade att han skulle återgå till farlig rökning, fick då idén att sätta ett plåster på den sida av snusprillan som låg mot tandköttet. Han började experimentera med olika material och märkte att prillorna slutade svida på tandköttet, samtidigt som smaken och nikotinupplevelsen var kvar. När han senare gjorde återbesök hos sin tandläkare så såg tandköttet friskt ut igen. Stingfree-tekniken var född.

Därefter grundade Bengt Sting Free AB som han nu driver tillsammans med sin äldsta son Daniel (civilingenjör i maskinteknik och nu vd för bolaget) och bolagets styrelse. Bland aktieägarna återfinns bland annat den framgångsrika entreprenören Erik Selin och uppfinnaren av det ursprungliga portionssnuset, professor Curt Enzell. 

Nyligen lanserade Sting Free AB sin första produkt som är en tobaksfri nikotinportion där Stingfree-skyddet har en tydlig blå färg. Nikotinportionen lanseras i egen regi för att bevisa tekniken på marknaden. Visionen är att Stingfree i framtiden ska bli lika självklar som “lightprodukter” för läsk eller Goretex för kläder. Detta genom att tekniken licensieras av andra företag. 

Andra bolag i branschen har ännu inte omfamnat Stingfree-tekniken, även om Swedish Match sedan flera år innehar en outnyttjad licens. Tvärtom så har både stora och små bolag ofta avfärdat tekniken med uttalanden som ”det ska ju svida” och ”det gör bara ont i början”.  Detta i skarp kontrast mot resultat från tandläkarstudier och enkäter med svenska snusare.

Omfattningen av tandköttsproblem kopplat till användandet av snus och nikotinportioner framgår tydligt av resultaten från en oberoende tandläkarstudie* publicerad 2022. Denna visade att ca 54-57% av snusarna i studien hade permanent tillbakadraget tandkött och 70-90% uppvisade snuslesioner i munslemhinnan på grund av sitt snusande. 

För att utvärdera intresset bland vanliga svenska snusare, som köper snus för ca 9 miljarder kronor per år, genomförde Sting Free AB 2022 en enkätundersökning med över 1000 svenska användare av snus och nikotinportioner. Resultaten var överväldigande: Av de svarande angav 66% av kvinnorna och 54% av männen att de ogillar när dessa produkter svider på tandköttet och ungefär samma andel svarade att de känner oro för sin munhälsa kopplat till sitt snusande “

Sting Free AB vill tillgodose dessa behov på marknaden och samtidigt bidra till en förbättrad folkhälsa i Sverige och Europa genom att få fler rökare, att precis som Bengt, ersätta cigaretterna med snus.

I Sverige konsumerar vi minst lika mycket tobak och nikotin som genomsnittet i EU, men vi har lägst andel fall av lungcancer. Detta beror på att andelen rökare i Sverige endast är ca 5,6 %, enligt Folkhälsomyndigheten, och att vi i högre grad konsumerar vår tobak och vårt nikotin i form av avsevärt mindre farligt snus och nikotinportioner. Detta kallas internationellt för “The Swedish Experience”.

Varför orsakar både snus och nikotinportioner sveda och irritation på tandköttet?

För att nikotin effektivt ska kunna absorberas från snus så måste pH-värdet i snuset vara högre än det ph-värde som naturligt finns i munnen. Högre pH-värden i snuset resulterar i en snabbare och starkare nikotinupplevelse, men ökar även risken för sveda och irritation på tandköttet.

Utöver pH-värdet på prillans innehåll så kan även många smaksättare så som; salt, mint, chili, citrus, mfl orsaka irritation på tandköttet, oavsett snusets pH-värde. Stingfree-tekniken, som är pantentgodkänd i USA och Europa, placerar en barriär mellan prillorna och det känsliga tandköttet. Detta minskar risken för sveda och irritation. På så sätt kan innehållet i prillorna förbli oförändrade och konsumenterna behöver inte kompromissa med sin smak- och nikotinupplevelse.

Läs mer på: http://www.Stingfreesnus.se

(Bilden högst upp):  Bengt Wiberg, grundare Sting Free AB- Copyright: Messe Dortmund/Jesús Jiménes Pérez

*The effect of a non‐tobacco‐based nicotine pouch on mucosal lesions caused by Swedish smokeless 

tobacco (snus), by Sara Alizadehgharib, Anna Lehrkinder, Ali Alshabeeb, Anna‐Karin Östberg and Peter Lingström