Profilen: Texels innovativa lösning kan rädda klimatet

Publicerad av

Det är inte 2050 eller 2030 det är NU vi behöver göra stora omställningar och förändring för klimatet. Det menar företaget TEXEL Energy Storage som under många år har utvecklat en energilagringsteknik, som i kombination med förnyelsebar energiproduktion, nu även ekonomiskt konkurrerar med fossila bränslen. Deras innovativa TEXEL-batteri, kan bli en av de viktigaste lösningarna för att skapa en helt förnyelsebar energi i framtiden.

Redan för mer än 15 år sedan insåg Lars Jacobsson att om vi ska lösa framtidens klimatproblem måste vi hitta ett effektivt och förnybart sätt att lagra energi på. Med en lång bakgrund som entreprenör inom oljeindustrin och med ett starkt miljöengagemang var Lars fast besluten av att hitta en lösning som kunde ersätta fossila bränslen. Trots vindkraft och solceller måste det gå att tända en lampa även när solen gått ner eller om det inte blåser, menar Lars. När Lars lämnade oljeindustrin i början på 2000-talet startade han och hans fru ”The Perfect World Foundation” med syftet att rädda utrotningshotade djur och 2010 grundade han United Sun Systems som blev TEXEL Energy Storage 2018.

    –Både energilagring och att rädda djur och natur går hand i hand. Jag har alltid sagt att rädda djur kan man göra, som att stoppa tjuvjakten på olika sätt, men kan vi inte stoppa klimatförändringarna så räddar vi inga djur. Det förstod jag väldigt tydligt under ett av mina första besök till Afrika, för många år sedan, när vi samlade in pengar för att stoppa tjuvjakt. Elefanterna, precis som idag, dog runt omkring av torka. Klart att tjuvjakten måste naturligtvis stoppas men vi måste också göra någonting åt de stora klimatproblemen. Det är då förnyelsebar energi kommer in i bilden, menar Lars.

TEXEL-batteriet klarar lagring i 100 år

Energilagring eller batterilagring är nyckeln till att kunna bli 100 % förnyelsebara i framtiden fortsätter Lars. Det finns andra lösningar på marknaden men oftast är de för dyra. TEXEL-batteriet lagrar energi med en termokemisk teknologi, utan ovanliga jordartsmetaller som Kobolt eller Litium, och möjliggör lagring i över 100 år utan energilagringsförlust. Tekniken är cirkulär och skalbar för applikationer från transport, bostäder och industri till mikronät och storskaliga nät.

    –Vi har tagit fram en ekonomisk cirkulär och hållbar lösning som kan ersätta fossila bränslen. Vår teknik har vi utvecklat tillsammans med bland annat Amerikanska Energimyndigheten i ett utav deras 17 nationella laboratorier i South Carolina, som blev världsledande på vätgasteknik efter framtagandet av vätebomben på 1950-talet. Tekniken är 95 % billigare än litiumbatterier, i vissa applikationer, och den kan vara en viktig del i ambitionen att rädda livet på planeten, förklarar Lars.

En kall vinter väntar i Europa

Nu är det viktigare än någonsin att snabba på processen att installera och lagra förnyelsebar energi, och verkligen få till lösningar som fungerar. Stora delar av Europa är beroende av gas från Ryssland, och om denna stängs av i kombination med en kall vinter, då kommer vi att få enorma problem och extrema energipriser i Europa som dessutom kommer elda på inflationen ytterligare, berättar Lars.

    – Om ni anser att elpriserna och inflationen är höga nu, är risken att vi bara sett toppen på ett isberg, Energipriserna i Europa kommer att fortsätta att öka i vinter, säger Lars.

Som styrelseledamot på World Sustainable & Development Forum, Ordförande för The Perfect World Foundation och energi- expertrådgivare till Europeiska unionen inom ramen för European Green deal och RePowerEU, brukar Lars ofta försöka tala för att det finns lösningar. Men många verkar ha tappat hoppet, se bara nu när Tyskland startar sina kolkraftverk igen. TEXEL har en hållbar lösning, men är ännu inte framme där de kan börja leverera i stor skala.  

    –Vi har tagit fram en helt ny teknik och vi har gjort våra första demonstrationer. Det som står högt på agendan härnäst är att bygga stora fabriker så att vi kan skala upp produktionen. Vi har dialoger i hela Europa, som exempelvis Malmö, där vi just nu för långa och bra dialoger med Malmö Stad. De har gjort en markreservation på 200 000 kvm i norra hamnen i Malmö för en eventuell fabrik. Det handlar inte bara om att kunna tända ljuset, ladda sin Tesla eller att se på TV längre utan nu handlar den kommande vintern om att hålla sig varm fortsätter Lars. 

    –Vi kan få en ekonomisk ”meltdown” utav det som håller på att hända. Därför är det extra viktigt och ytterst relevant att agera snabbt, förklarar Lars.

I höst ska Lars träffa näringsministern i Sverige men i USA ligger TEXEL steget före. Tillsammans med en av TEXELs investerare, John Paul DeJoria som bl.a. är känd som ägaren av miljard-bolagen Paul Mitchell och Patron Tequila, har TEXEL kommit längre i processen och diskuterar fabriksetableringar i Texas, Arizona och Kalifornien. Kalifornien befinner sig i ett nödläge på grund av torkan och de återkommande bränderna som härjar.

Lars Jacobsson och John Paul DeJoria

    –David Attenborough kallade för några år sedan vädret vi ser just nu för ”weird weather” och det är precis det vi går in i. En period av ”weird weather”. Det regnar mer, det är mer moln, vind och torka och kyla runt om i världen. Det är katastrof överallt och därför blir det svårt att förutse exakt hur man ska bygga upp Europas förnyelsebara energiproduktion, om man inte längre kan lita på tidigare insamlad data, men vi vet att den behöver lagras. Det är inte 2050 eller 2030 vi måste göra förändringen, det är NU, avslutar Lars.

Text: Isabelle Ibérer

http://www.texeles.com