Behovsanpassade utbildningar för ett steg i karriären 

Publicerad av

SIH erbjuder yrkeshögskoleutbildningar av stort strategiskt värde inom IT, ekonomi, inköp, digital marknadsföring och logistik med miljö, hållbarhet och säkerhet i fokus. Utbildningarna förbereder de studerande för eftertraktade arbeten i näringslivet.

Ett steg i karriären! Det säger mycket om Stockholm internationella handelsskolas (SIH) utbildningar. Om du vill göra ett karriärsskifte eller uppgradera dig i din arbetsroll kan du läsa SIH:s internationella utbildningar som är inriktade på ekonomi, säkerhet, miljö och hållbarhet i en allt mer globaliserad värld.

    –Vårt koncept är helt fantastiskt! Arbetet som sker varje dag av våra dedikerade utbildare och utbildningsledare på skolan  genererar nya spännande karriärer och att få en kvalificerad utbildning är guld värt, säger Martin Wesseloh, vd SIH. Rose-Marie Rustand som undervisar i kurserna beskattning, ekonomistyrning och handelsrätt på utbildningen Internationell redovisningsekonom i Stockholm och Norrköping inflikar:

    –Våra utbildningar är korta och intensiva, oftast mellan 1-2 år. Man kommer ut och får arbeta på ett företag i slutet av utbildningen genom LIA (lärandet i arbetslivet) vilket innebär att man lär sig oerhört mycket mer och blir anställningsbar på ett annat sätt.

SIH har tre skolor; i Malmö, Norrköping och Stockholm med de är relativt små enligt Martin. 

    –Vi vill inte vara jättestora med tusentals elever. Hos oss är det familjärt och nära, det är vår verksamhet och det är så vi vill ha det, säger Martin. Rebecca Bohlin, utbildningsledare SIH Stockholm instämmer:

    –Ja det känns som att vi förmedlar den känslan redan när vi intervjuar studenterna. Det står även i våra kursutvärderingar att vi verkligen uppfattas så, säger Rebecca. 

Rebecca och Isabella Larsson är båda utbildningsledare på SIH. Det är de som ser till att utbildningen följer utbildningsplanen, arbetar med att ansöka om nya utbildningar, sköter den dagliga kontakten med utbildare och studerande. Stort fokus läggs på näringslivsträffar där företag kommer in och presenterar sig för klasserna, berättar om branschen och söker LIA-studerande.

   –Det är så viktigt att börja bygga upp nätverket och komma ut i arbetslivet efter utbildningen, därför arbetar vi så nära näringslivet, säger Isabella. Martin fortsätter:

    –Näringslivet är väldigt förtjusta i våra utbildningar och vittnar om ett otroligt stort behov. Vi har alltid fulla klasser. Det är ett högt söktryck både på våra distansutbildningar och till skolan. Fokuset på våra utbildningar ligger mycket på hållbarhet och säkerhet och det är också det vi ser att det finns ett ökat behov av. Vi håller oss uppdaterade med EU:s direktiv och FN:s agenda 2030 och det är massa frågor kring hållbarhet. Marknaden vill ha det, samhället vill ha det och vi vill utbilda inom det. Det är väldigt populärt, säger Martin.

Utbildningen till Hållbarhetscontroller ligger nära till hands. Det är som en påbyggnadsutbildning fast med fokus på hållbar ekonomi, hållbar miljö och hållbar psykosocial miljö. Det handlar framförallt om hur vi kan på bästa sätt arbeta mer resurseffektivt oavsett om det gäller miljö, arbetsmiljö eller ekonomi. En hållbarhetscontroller är ansvarig och räknar på det, säger Rose-Marie.

Utsikterna efter en genomgången utbildning hos SIH ser väldigt goda ut och siffrorna talar för sig själva. 

    –Väldigt många får en anställning genom sin LIA. I vissa av våra utbildningar har mellan 70-75 % av de studerande anställning redan när de tar examen, så utbildningsformen är fenomenal måste jag säga, säger Rebecca. 

    –Ja och en bidragande faktor till att anställningstalet är så högt är att vi förlägger LIA-perioden som sista kurs i slutet av utbildningen vilket gör att de studerande kan få en anställning direkt och bara arbeta vidare när de är klara med sin utbildning. Det tror jag spelar stor roll för att anställningsgraden är så hög. Vi följer även upp studenterna sex månader efter avklarad utbildning och då är det ca 90% som uppger att de har anställning som går i linje med utbildningen de gick. Det är ett bevis på att våra utbildningar är effektiva och fungerar, avslutar Isabella.

Text: Isabelle Ibérer

 Läs mer: http://www.sih.se