Ultrarent vatten med innovativ eldriven vattenreningsteknik

Publicerad av

Med visionen att anpassa och göra vatten ultrarent, tillgängligt, säkert och hälsosamt globalt har vattenreningsföretaget HVR utvecklat en innovativ eldriven membranteknik som är revolutionerande och som fördelaktigt kan användas lokalt med hjälp av uppvärmning, exempelvis med solenergi. Tekniken kan leda till minskade transporter av vatten och mindre konsumtion av plastflaskor vilket i sin tur kan förbättra miljöavtrycket avsevärt och förhindra att människor blir sjuka av förorenat vatten.

Vattnet. Något som vi i Sverige kanske tar för givet. Det är så lätt för oss att öppna kranen och hälla upp ett glas rent vatten som smakar gott. Men så är det inte i många länder. Vatten kan ibland vara ett större problem än maten och föra vidare sjukdomar med patogena mikrober som bakterier, virus, protozoer och svampar. Men efter många års forskning tillsammans med forskare världen över har HVR utvecklat en innovativ membranteknik där det går att ta bort samtliga föroreningar i vattnet.

Philippe Thibault

     –HVR hanterar många olika forskningsprocesser och projekt samtidigt men nu är det dags för dem att komma in i en ny utvecklingsfas. Jag har blivit tillträdande vd för att kunna möjliggöra utvecklingen av HVR på ett mer kommersiellt sätt. Min expertis ligger inom området affärsutveckling och HVR är ett spännande företag med decennier av forskning som behandlar en grundläggande men ack så betydelsefull fråga som vattnet, säger Philippe Thibault, tillträdande vd för HVR. 

HVR använder sig av en membranteknik som är hydrofobisk. Det innebär att tekniken stöter bort samtliga partiklar och gaser och enbart släpper igenom vattenmolekyler. Partiklar, virus och bakterier fångas upp. Åtskilliga tester har gjorts med föroreningar med en mängd olika egenskaper för att visa att HVR:s teknik kan ta bort alla slags föroreningar. Enligt Philippe skulle det på konventionellt sätt behövas många olika tekniker för att ens komma nära samma resultat.

HVR:s anläggning på Hammarby Sjöstadsverk, FoU Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svenska Miljöinstitutet (IVL). Har testats med många olika föroreningar. I drift under drygt tio år utan reparationer och med mycket litet underhåll.

     –En positiv sidoeffekt av HVR:s teknik är att det går att använda sig av vatten som finns lokalt i närheten vilket gör att processen blir mycket effektiv ur miljösynpunkt. Vattnet behöver inte transporteras och konsumtionen av plastflaskor minskas. Det betyder mycket för många länder som till exempel Indien och Afrika men också för Europa där det finns en stor äldre befolkning. I Frankrike har de börjat titta närmare på hur de kan få ett bättre vattenintag för befolkningen. När det är värmebölja avlider många äldre människor på grund av vätskebrist och uttorkning. Deras vattentillgång är inte den bästa, menar Philippe. Men det kan HVRs teknik förändra, på ett hållbart sätt.

Odishaprojektet i Indien

HVR Teknik gör skärgårdsöar och ödesmarkområde beboeliga. Färjor och sjöfartyg kan säkerstalla sin dricksvattenkvalitet som smakar gott liksom enskilda brunnar på land. HVR är involverade i många projekt och ett utav dem är Odishaprojektet i Indien som de lägger stor fokus på just nu. 

    – För några år sedan frågade välgörenhetsorganisationen ISRF om HVR kunde hjälpa till att rena Odishas lokala vatten vid en skola i Indien. Skolan i Odisha har totalt 200 elever inklusive personal. Många av dem hade blivit förgiftade och fått fluoros från det lokala vattnet för att det innehöll för mycket fluorid. I sådana situationer räcker det inte med vanliga rengöringssystem utan HVR har med sin teknik lyckats driva vattenreningen lokalt och dessutom tagit hjälp av solenergi i stället för dieselaggregat för att värma upp vattnet så att det blir ultrarent. Vattenreningen blir då helt självförsörjande, menar Philippe. Han fortsätter:

Odishaprojektet i Indien

     –Vi anser att vatten är en mänsklig rättighet och att alla ska ha tillgång till rent vatten. Vårt mål är att göra det tillgängligt för alla målgrupper. Det kan vara på hemmaplan, i Indien, övriga världen, inom äldrevården med sjukvårdsinrättningar eller caféer och restauranger. HVR forskarna har lyckats med att kraftigt minska energiförbrukningen som krävs för att tillverka utrarent vatten. Tekniken möjliggör användning av solenergi eller återvinning av spillenergi från fjärrvärmeproduktion. Detta är en oerhört raffinerad process att få rent vatten på, som både förhindrar uppkomsten av sjukdomar från förorenat vatten och som förbättrar miljöavtrycket, avslutar Philippe.

Text: Isabelle Iberer

http://www.hvr.se