Framtidens arbetsplats kombinerar meningsfull verksamhet med socialt ansvar

Publicerad av

På framtidens arbetsplats är inte bara verksamheten viktig. Det behöver vara en mötesplats mer än bara en arbetsplats, där människor möts för att utbyta kunskap och erfarenheter.

På Stockholm Exergi, energibolaget som ger Stockholmsregionen tillgång till såväl värme, kyla samt avfallshantering, är säkerheten A och O. Den stora andelen anställda, entreprenörer och konsulter jobbar ute på anläggningarna, där fysisk arbetsplatssäkerhet är i fokus. Stockholm Exergi har jobbat hårt de senaste åren på att också entreprenörer och leverantörer lever upp till de högt ställda säkerhetskraven. Förutom fysisk arbetsmiljö, läggs mycket vikt vid organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete. Att man värnar om varandra är lika viktigt som den fysiska säkerheten. Inkludering och mångfald är två av grundpelarna i löftet till medarbetare, partners och till samhället. 

                –Vilka vi vill vara som arbetsgivare handlar om ambition och vårt medarbetarlöfte ”Omvandla din energi till en hållbar framtid”, men också om att ha en meningsfull verksamhet. Där är vårt uppdrag väldigt tydligt – verksamhetens mål är att bli klimatpositiva redan 2025. Vi jobbar mycket med lärande inom organisationen för att medarbetarna ska kunna föra denna berättelse framåt. Vårt arbete berör över en miljon människor varje dag och världen på sikt. Stockholm Exergi verkar som lokal hjälte och global förebild i vår kategori och vi driver verkligen utvecklingen framåt tack vare energin hos våra medarbetare, berättar Anna Leander, HR- & Hållbarhetsdirektör på Stockholm Exergi. 

Anna Leander

Fokuset på medarbetarna märks även i bolagets reklamkampanjer. För Stockholm Exergi är det viktigt att visa upp sina medarbetare, de som faktiskt gör jobbet. Därför har de valt att använda medarbetare i sina kampanjer för att berätta om några av de viktiga saker som bolaget gör för Stockholm och för miljön, vilket har varit effektivt och ytterligare ökat medarbetarnas engagemang och stolthet.

Social hållbarhet är viktigt för Stockholm Exergi och strategin har flera perspektiv. Det första är mångfald, vilket handlar om att öka antalet kvinnor på företaget och i branschen. 

    –Vi följer upp antalet kvinnor i nyrekryteringar på helårsbasis och där följer vi vår trend, med 20 procent kvinnor i bolaget. Det intressanta är att dessa 20 procent avspeglas såväl i nyanställningar som ansökningar. Nyckeln framåt att vi måste se till att få fler kvinnliga sökande och hela tiden arbeta med kompetensbaserade och medvetna beslut vid tillsättningar. Som ett led i att säkerställa intresset för branschen erbjuder vi bland annat kvinnliga ingenjörsstudenter en kvinnlig mentor. Vårt kompetensbaserade rekryteringssätt hjälper oss också att rekrytera mångfald generellt, säger Anna.

Den andra delen är det sociala ansvaret. Här samarbetar Stockholm Exergi med Stockholms stad genom att ta in ”Uppvärmningsjobbare” i en praktikliknande anställningsform. Det är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har haft svårt att få sitt första jobb som prioriteras. 

    –Vi har valt att hjälpa dessa ungdomar in på arbetsmarknaden och ge dem deras första rad på Cv:t. Vi tycker att detta är viktigt och märker också att det är viktigt för våra kunder att vi tar detta sociala ansvar. Vi är också engagerade som klasscoacher i My Dream Now, är med i Integrationspakten i Stockholm och i Jobbspåret. Utöver det utbildar vi alla medarbetare i social inkludering, så vi gör ganska mycket berättar Anna.

Utmaningen detta speciella pandemi-år har varit att å ena sidan möta behoven från de medarbetare som jobbat på distans. Å andra sidan kanske de inte har en optimal arbetsmiljö hemma och måste arbeta i våra anläggningar för att upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet.  De behöver då kunna arbeta och ta sig till och från arbetsplatsen på ett säkert sätt och inte behöva vara oroade för att smittas. Det krävs en hel del för att kunna förstå hur man skapar meningsfullhet, handlingsutrymme, förtroende och tillit i en sådan situation.

    –Som arbetsgivare måste man vara flexibel, anpassningsbar och transparent med de beslut man tar. Det kan innebära att också erkänna när man har fel. Just nu är vi i en situation som vi inte har upplevt tidigare och därför inte har erfarenhet av. Här lär vi oss mycket som vi tar med oss även framöver. Och liksom många andra organisationer har det handlat om att fatta beslut i rätt tid. Detta har generellt stärkt och utvecklat vårt ledarskap i organisationen.

På sikt vill vi också skapa en plats där staden kan mötas i ett hållbarhetsperspektiv – ett campus för fler än bara våra medarbetare, där man byter kunskap och erfarenheter, så det blir intressant för människor att gå till en fysisk plats efter pandemin. Inte bara en arbetsplats utan en mötesplats helt enkelt, avslutar Anna. 

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.stockholmexergi.se