REFORM – Gör om och gör rätt!

Publicerad av

Det är höst 2021. Förhoppningsvis har de allra flesta vaccinerat sig och livet har någorlunda blivit normalt igen efter pandemin. Men hur ser kontoren ut? Arbetsmiljön? Idag är många anställda vana vid att jobba på distans, men även om det fungerar bra för ett stort antal så räcker det inte. Enligt arkitekterna Jenny Öberg, Peter Sahlin och Maria Rudberg, på Reform- en del av Reflex Arkitekter, så behövs kontoren i fortsättningen också. Men de kommer att behöva reformeras för det paradigmskifte som vi går igenom. Innovativa kontorslösningar för sociala möten, framförallt för idégenerering, en stabil arbetskultur och ledarskap är nödvändiga för företagens framgång och för människors kreativitet och hälsa i framtiden.

Via en videoapp i min laptop, träffar jag Jenny, Peter och Maria. Vi sitter alla på varsitt hörn i världen. På grund av pandemin är det så vardagen ser ut för många idag. Det har blivit en vana att genomföra digitala möten istället för att gå till kontoret. Leesman Home Working Survey har nyligen gjort en undersökning där 150 000 respondenter deltog och ca 80 % tycker att det fungerar bättre att jobba hemma än på kontoret. Något Jenny, Peter och Maria tolkar som att kontoren tidigare inte har uppfyllt de krav på fokuserat ostört arbete, samarbetsytor och teknik som behövs. Jenny utvecklar: 

    –Kontoren är ofta undermåliga och saknar rätt funktioner. Vi ser nu möjligheten att ändra på det. Om vi till exempel fortsätter jobba på distans ett par dagar per vecka så frigörs yta till att reformera och optimera kontoren så att de innehåller alla de funktioner som krävs. Man ska längta till kontoret för att det är inspirerande och funktionellt! Och många behöver vara på kontoret, dels på grund av rutinen och ledarskapet på plats, men också för att man kanske inte kan fokusera hemma eller för att man vill mötas för att innovera. Många saknar även det spontana mötet och mänskliga relationer, och Vi-känslan är mycket sämre på distans.

Att Jenny blev inredningsarkitekt var dels, förutom sin kärlek till färg och form, ett kall att få utforma arbetsmiljöer som människor trivs och mår bra i. Nu är det viktigare än någonsin. Efter att ha jobbat i 16 år på Reflex arkitekter där Jenny varit partner sedan 2012, har hon varit djupt involverad under en lång tid. Jennys fokus är arbetsplatser och arbetsmiljöer med passionen att hjälpa och följa kunderna under deras resa.

    –Många kunder hör av sig till oss just nu, och frågar hur de ska jobba om fem år. Då krävs det att vi är på tå och hjälper till att guida genom dessa reformationer. Just nu handlar det om att tänka strategiskt när vi får förfrågan. Vi arbetar mycket med att analysera vad pandemin kommer att få för konsekvenser. Vi använder oss av enkäter, intervjuer, skisser och tester. Det är en stor skillnad mot för tio år sedan då flera av våra kunder framförallt ville ha en ny fin inredning. Idag förstår man vikten av att framtidssäkra sitt lokalbehov och att snabbt kunna förändra och utveckla för nya behov och nya arbetssätt. Det handlar om både ekonomisk och social hållbarhet.

2018 startade Reflex Arkitekter inrednings- och ljusstudion Reform, med fokus på hyresgästerna. Namnet står för att omforma, förändra och förbättra. Visionen är att hjälpa kunder med framtida förändringar i arbetssätt, och lokalanvändning på ett effektivare och smartare sätt. Jenny, Maria och Peter leder studion.

Peter Sahlin, partner sedan 2018, har lång erfarenhet i branschen och har jobbat med arkitektur och inredning sedan 1995. Att leda företag är något som han tränat i många år, i både med-och motvind. Att fatta rätt beslut varje dag är alltid en utmaning, speciellt i dessa tider.

     – I vårt yrke ser vi hur förutsättningar för staden, bostaden och kontoren förändras hela tiden. Vi måste konstant uppdatera kunskapen om människan, byggnaden, inredningen och samhället. Om inte människan fungerar i våra miljöer, då blir det fel och dyrt. Där kommer lokalen som verktyg och kulturbärare in, och vi guidar våra kunder genom den processen. Nu är vi troligen mitt i ett paradigmskifte och om det blir litet eller stort det återstår att se, säger Peter. 

Att vara framåtlutad och alert vid nya utmaningar är något som Reflex och Reform utforskar. Tillsammans har de lanserat en sajt som är inriktad på spaningar om vilken roll och funktion arkitekturen kommer att ha efter pandemin. Även frågor som är centrala i spaningen är huruvida arkitekturen kan bidra till att minska smittspridningen på något sätt eller förhindra risken för nya pandemier.

     – När pandemin startade i våras så bildade vi en grupp för att analysera allvaret och konsekvenserna. Vi har samlat våra reflektioner under http://www.Nytidsarkitekterna.se Gruppen består av personer med olika kompetenser och bakgrunder för att kunna förstå var staden, kontoret och bostaden är på väg.

Maria Rudberg är arkitekt med lång erfarenhet av både kontors- och labbprojekt. Maria var med och startade Reflex 1999 och har många stora uppdrag för bla läkemedelsbolag i bagaget. 

    – En del i spaningen om det framtida arbetssättet är att det kreativa samarbetet halkar efter när vi jobbar på distans. För de företag som vi arbetar med är idégenereringen central. Det gäller att locka till sig de ”smartaste hjärnorna”, och att locka dessa till kontoret. Idag handlar mycket om att kunna identifiera sig med sin arbetsgivare, att kulturen känns rätt och att man är i ett sammanhang och  i en gemenskap. Man vill tillhöra en grupp som man identifierar sig med. Det är ett djupt mänskligt behov. Använd ytan rätt. Optimera lokalen. Det är därför vi säger ”gör om och gör rätt!”, förklarar Maria.

Enligt Jenny, Peter och Maria är det avgörande att locka tillbaka medarbetarna till kontoret. Det är många företag som är ute efter samma yrkespersoner, framförallt inom IT och innovation. Lokalen, kulturen, stämningen och den sociala kontexten blir då mycket viktig.

     – Vi färdigställer många projekt på ett år och i tävlingen ” Sveriges snyggaste kontor”, där ca 70 kontor finns representerade, medverkar Reform i år med fyra projekt- NCC, Trustly, Reitan och Paradox Interactive. De representerar bredden av Reforms verksamhet. Den 10 februari avgörs det och vi är såklart mycket stolta över dessa projekt. Alla projekt är skapade pre Corona. Det man kan säga är att dessa företag är under ständig utveckling. Det blir inte klart vid inflytt utan måste hela tiden förbättras och reformeras, avslutar Jenny.

Text: Isabelle Ibérer

3 tips för de som behöver ”göra om och göra rätt”.

Analysera hur distansarbetet kommer påverka beläggningen efter pandemin, utnyttja ytorna som frigörs.

Skapa ytor som enkelt kan anpassas för samarbete, projektarbete, agila team etc

Skapa fler små rum för fokuserat arbete och Teamsmöten

http://www.reformark.se