Profilen I.AM.SJÖSTRAND – Våga se och skapa en potentiell framtid när det är kaos

Publicerad av

Att få ihop den yttre världen med den inre inom en organisation är något som är mycket svårt i dagens kaotiska läge. Förändring kräver mod, motivation, och insikt. Cecilia Sjöstrand med företaget I.AM.SJÖSTRAND omvandlar organisationer genom sitt unika tillvägagångssätt. Målet är att tydliggöra det extraordinära till det märkbara och möjliga genom att frigöra en organisations sanna kraft och bemästra hinder som arbetar mot förändring. Att göra det omöjliga möjligt.

En stolt smålänning med mycket willpower och compassion! Så beskriver Cecilia sig själv på ett självsäkert och tydligt sätt, med viljan att skapa resultat och utveckla organisationer genom människor . Dessa egenskaper drev henne tidigt att utforska det möjliga i olika delar av världen som till exempel Norge, Nederländerna och Kina där Cecilia arbetat och bott i flera år. Cecilia trivs i förändringsmiljöer och efter mer än 20 års arbete globalt och flera ledarskaps-och ledningscertifieringar har det definierat hennes passion för att kommunicera över gränserna oavsett om de är kulturella eller personliga. Att göra det omöjliga möjligt för människor och företag.

  – Jag har ett fantastiskt arbete där jag får möjligheten att komma väldigt tätt inpå människor i hela världen. Tillsammans utvecklar vi företag genom att skapa tydliga mätbara resultat på utsidan parallellt med starka hållbara samarbeten mellan människor , säger Cecilia.

I.AM.SJÖSTRAND med målet att ta ett team på en upptäcktsresa där resultatet blir lyckligare individer och hållbara förändringar. En förflyttning från verklighet till framtid där alla måste vara med på resan och arbeta tillsammans avgränsat och stegvis. 

    – Utmaningen som vi ofta ser är att ledningen på ett företag inte vågar eller kan tydliggöra framtidsbilden förrän de är säkra på att den kommer fungera. Vi kan inte längre planera linjärt i en dynamisk värld där du har med människor och konstant förändring att göra. Där måste framtidsbilden vara så tydlig att alla förstår vilket mål du är på väg till. Om du inte vågar skapa en ny framtidsbild och släppa taget om verkligheten så kommer du bara skapa en ny framtid med samma gamla verklighet. En verklighet som är grundad på gamla upplevelser, beteenden  och känslor vilket leder till samma resultat, säger Cecilia.

I en tid av digitalisering och uppkoppling har medarbetare större förväntningar på sina ledare. Hur man använder tiden blir viktig. 

I.AM.SJÖSTRAND skapar tillsammans med kunden och andra duktiga samarbets partners ett starkt VI. Cecilia  bestämde sig tidigt att hon vill samverka och röra sig bland duktiga konsulter på den globala marknaden. Varje unikt uppdrag skräddarsys och kräver olika unika kompetenser. Det innebär att du behöver samverka med olika konsulter beroende på vad uppdraget krävs. Vilket betyder att det inte alltid är samma personer som står i rummet. Cecilia tror även på att vi måste bort från ett hierarkiskt tänk och istället skapa starkare samarbete över gränserna.

       – Att arbeta med affärsutveckling och förändring börjar med dig själv.  Lyckliga team och individer skapar hållbara förändringar och långsiktiga resultat. Detta har jag själv upplevt genom 20 år av förstahandsarbete, erfarenhet och bevis från hela världen, säger Cecilia. 

En förändringsresa kräver att du arbetar med alla bitar på ett företag samtidigt, individ som affär. I samverkan med andra människor har Cecilia skapat olika förändringsprogram. Programmen är stödstrukturer för företag, och hjälper till att utforska alla vinklar genom att ta en helhetssyn på utsidan, insidan, teamet, företaget, individen och organisationen parallellt. 

        – Under min livsresa har jag insett att det finns många som talar om förändring men vet inte hur de ska gå tillväga. Om vi ska kunna se en förändring måste du som individ först inse hur viktig och värdefull del du har i det arbetet. Vi måste våga prata om det som är relevant i rummet och ta i det som är obekvämt. Vilket gör att vi behöver fler ledare på marknaden med mod och compassion som kan släppa taget om sina egna egon. Egot är starkt och tar lätt över och krånglar till tillvaron vilket gör att vi är rädda för att inte vara omtyckta, betydelsefulla och kompetenta. Det krävs att du är självmedveten och har bearbetat dina egna rädslor. För att det skall ske så behöver man skapa rum och plats och blir mentalt och fysisk närvarande. Du behöver oftast ta bort minst  20% i din kalender som inte leder till förändring,  säger Cecilia. 

      – Att vara öppen handlar om att prata om det som är relevant här och nu. Att våga misslyckas och möta det som är obekvämt. Sitter du i en ledningsgrupp så är det viktigt att lyfta dessa bitarna. 

I.AM.SJÖSTRAND gör en ”businesstransformation” som är dynamisk och kreativ men vi vet också vad som är basen för att lyckas. Vi jobbar alltid med företagets egna verklighet och tittar på vilken tydlig framtidsbild organisationen  behöver skapa för att bryta igenom,  avslutar Cecilia.

Just nu har I.AM.SJÖSTRAND ett spännande uppdrag framför sig med ett internationellt företag som de kommer jobba tätt tillsammans med i över 30 länder. Efter att ha gjort många förändringsprogram i olika organisationer tidigare kommer detta samarbete höja ribban ytterligare och göra det omöjliga möjligt fler gånger.

Text: Isabelle Ibérer

Participants in the Change Journey:

”Individually i feel stronger than ever. Change is actually a booster for empowerment”

”Even in challenging times we are fully equipped to collaborate radically”

”We all feel more has happened in the last 12 months than in the past 5 years”

”After such a trip nothing is the same anymore”

I. AM. SJÖSTRAND driver också nätverket DARE. För ledare som vågar gå ”above and beyond”.  De som vill göra det möjliga och bryta igenom. Ett nätverk med ledare idag från 18 olika organisationer. DARE skapar tillsammans med alla medlemmar en gemensam inlärningszon som utforskar de inre och yttre förändringarna som kan ta företag till en helt ny nivå som att kunna leda i det okända eller skapa lust i kaos. Nästa DARE träff äger rum på skånska slätterna 5 nov.

http://iamsjostrand.se