Ställ om till framtidens arbetsplats med utgångspunkt i verkliga behov

Publicerad av

Trenden har under några års tid gått mot ökad digitalisering och större flexibilitet i var medarbetarna arbetar. Pandemin har ytterligare accelererat dessa tendenser och bromsat andra. Att ställa om till framtidens arbetsplats kräver därför noggrann analys och strategisk planering.

Just nu håller samhället på att anpassa sig till det nya normala. Problemet är bara att ingen riktigt vet vad det innebär, eller hur det  normala kommer att se ut om ett eller två år när situationen ser annorlunda ut. Klart är dock att vi redan nu ändrat vårt sätt att arbeta och umgås och att detta ställer nya krav på såväl lokaler som bostäder, både på kort och lång sikt.

På arkitektbyrån Semrén & Månsson har man utifrån samtidstrender och kundernas behov skapat konceptet Omtag, som syftar till att hjälpa hyresgäster och fastighetsägare att hitta rätt lösningar för framtidens arbetsplatser. Idén är att anpassa lokaler på bästa sätt för att passa såväl ekonomiska ramar som affärsbehov. Med en digitaliserad analys och effektiva förslag på åtgärder hjälper man kunderna med en omställning som minskar kostnader och ökar lönsamheten och som har medarbetare och varumärke i fokus. 

    –Vi kan väldigt snabbt hjälpa företag med att ställa om sina lokaler, något som blivit än mer aktuellt nu än före pandemin. På så vis kan våra kunder sänka sina kostnader och därmed kan fler jobb räddas. Pandemin ställer nya krav på lokaler som vi inte hade tidigare. Medarbetarna ska kunna arbeta avskilt, slippa byta platser och kunna träffas fysiskt och vara kreativa tillsammans i rum som är inspirerande och anpassade för detta med exempelvis ståplatser och digitala verktyg, säger Ulrika Liss-Daniels, VD på Semrén & Månsson. 

Parallellt med att trenden går mot att man skär ner på lokalyta har behovet av att kunna hålla avstånd och att medarbetarna får gott om utrymme ökat, vilket blir något av en paradox. Detta har gjort att efterfrågan på digitala system och sensorer som kan samla in data för att säkra att avstånd hålls och för att mäta nyttjandegrad av kontorsplatser ökat. Även utan sensorer kan befintliga system, exempelvis WiFi-nätverket, användas för att samla in värdefull data som kan ligga till grund för en konkret mätning av sakernas verkliga tillstånd.

    –Upplevelsen bland medarbetarna kan vara att det är fullt på kontoret, medan verkligheten kan se annorlunda ut. Vi trodde till exempel själva att vi behövde bygga fler konferensrum, men efter undersökningen så såg vi att 90 procent av mötena var bokade mellan klockan 10 och 14, vilket gjorde att vi, bara genom att planera annorlunda och synliggöra hur det verkligen låg till, kunde bespara oss att bygga ett flertal nya konferensrum. Genom att hjälpa till med konkreta mätningar av till exempel hur många procent av medarbetarna som är på plats samtidigt under exempelvis en vecka, kan vi ge en bra bild av belastningen, berättar Hanna Pettersson, Uppdragsansvarig arkitekt och studiochef för utveckling och process på Semrén & Månsson.

När många företag nu låter medarbetarna komma tillbaka till kontoren finns nya behov och önskemål att ta hänsyn till för att alla ska känna sig trygga. 

     – Att vi arbetat hemifrån i så stor utsträckning under våren har omformat vårt sätt att göra saker på och hur vi ser på samarbete. Vi behöver gemensamma virtuella ytor och vill gärna kunna se varandra digitalt. Samtliga mötesrum ska kunna erbjuda digitala möten men också passa för säkra möten on-site, säger Ulrika. 

Trenden går också mot mer skräddarsydda lösningar. Förutom att kontoren på senare tid blivit mer och mer varumärkes- och kulturbärande, kommer de även att bli ännu mer behovsbaserade och utgå ifrån vad varje enskilt företag och dess medarbetare behöver för att fungera optimalt. Att lokalerna kan anpassas efter om det är kreativitet, koncentration eller samarbete som ska främjas tror Hanna kommer att bli allt viktigare, trots att dessa frågor tillfälligt har hamnat lite i skymundan för mer akuta frågor som en virussäker arbetsmiljö. 

I den kategorin hamnar bland annat ventilationsproblematiken, att kunna erbjuda ren luft till medarbetarna, något det inte har pratats så mycket om tidigare. Andra nya frågor som fått ett uppsving är digitala lösningar som garanterar så få beröringspunkter som möjligt, som talstyrda hissar och dörrar. 

    – Vi befinner oss i en stor omställning nu där alla försöker hitta smarta lösningar. Grunden för planen framåt måste vara hur den nuvarande arbetsplatsen nyttjas idag och vilken policy man tror på i framtiden. Vi utvecklar nya sätt att analysera arbetssätt och optimalt nyttjande av lokalen hela tiden. Kunderna vill ha fakta, data, klara besked, det är framtiden, säger Ulrika. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Du kan läsa mer om Omtag på http://www.omtag.net

Bild: Hanna Pettersson, uppdragsansvarig arkitekt och studiochef för utveckling och process på Semrén & Månsson, och Ulrika Liss-Daniels, VD på Semrén & Månsson.