Unik konsultverksamhet förvandlar arbetsmarknaden för den svenska textilindustrin

Publicerad av

2015 grundade Eva Mattsson Culafic företaget WeaLIT med ambitionen att förbättra hur textilindustrin ser på sin personal och den stora resurs den faktiskt är. Idag kan hon stolt säga att WeaLIT anlitats av många ledande svenska varumärken som Filippa K, GANT, Rodebjer, H&M-Gruppen, Tiger of Sweden för att nämna några. – Det som kännetecknar WeaLITs konsulter är att  alla är högpresterande, prestigelösa och lösningsorienterade, säger Eva.

Som i alla branscher är det vanligt med korta vakanser, som föräldraledighet eller sjukskrivningar, inom textilindustrin. Men för textilföretagen har det varit svårt att få tag i rätt kompetens när man sökt ersättare. Istället har ordinarie personal många gånger fått sitta med dubbelt så mycket arbete då företagen tidigare inte kunnat fylla dessa vakanser. WeaLIT erbjuder stöd med expertis inom inköp, produktutveckling, affärsanalys, samt upprättande av en hållbar långsiktig leverantörsstruktur genom sina konsulter. Detta leder till att WeaLITs kunder inte blir lika sårbara och på så sätt kan prestera på ett mycket mer effektivt sätt.  

    – De kunder som vi arbetar med har förlängt sitt kontrakt och tagit in nya uppdrag. Alla har sett fördelarna vilket gör att man vinner på det i längden, säger Eva.

Eva har själv jobbat i branschen i över 15 år och har ett stort nätverk vilket är av stor vikt för WeaLIT. Trots rådande oroliga tider, har WeaLIT stora kunder som är stabila och återkommande, men de jobbar även med startups och mindre företag.

    – Under Coronapandemin har ingen av våra uppdragsgivare avslutat något kontrakt med våra konsulter. Har de permitterat ordinarie personal så har uppdragsgivarna valt att ha kvar WeaLIT. Detta beror på att vi har en unik kompetens som inte finns hos kunderna annars, säger Eva. 

De som arbetar tillsammans på WeaLIT har en stark gemenskap som Eva satsar mycket på. De har utbildningsdagar, teambuilding, events och det har uppstått ett naturligt nätverk där de stöttar och hjälper varandra. Det finns en slinga som alltid är igång där man kan höras. Dessutom har alla som arbetar ett stöd från Eva i något som skulle kunna liknas vid ett mentorskap.

    – WeaLITs affärsidé är framtidens arbetsplats inom textilindustrin. Statistik bland studenter visar att de prioriterar frihet för att kunna planera sin tid framför en fast anställning. Med det sagt: att vara konsult betyder inte mindre arbete. Däremot finns det en möjlighet, att jobba hårt under en viss period och därefter kunna ta ledigt en tid, säger Eva. 

    – Konsult klingar ibland negativt för många öron men WeaLIT är ett stöd och kommer ofta in underifrån och lyfter och pushar ordinarie personal. Vi har resurser som inte alls är dyrare än att ha fast anställda. Vi kan komma in och hjälpa till med behov som bolaget har just nu. Om fem års tid är förhoppningsvis WeaLIT det självklara valet man ska ringa vid behov. Så är det redan för många idag men vi hoppas det blir fler, avslutar Eva.

Text: Isabelle Ibérer

http://www.wealit.se