Engagerad företagsfinansiering gör skillnad

Publicerad av

Att anskaffa kapital till ett bolag som står inför en notering eller redan är noterat kan vara dötrist och tråkigt eller också spännande och roligt! Avgörande för upplevelsen är valet av rådgivare.

Eminova Partners AB grundades hösten 2018 av fyra delägare med lång erfarenhet av capital investment med målet att bli den ledande rådgivaren för små- och medelstora bolag som står inför en notering eller redan är noterade. Visserligen fanns det redan aktörer i detta segment, men grundarna såg möjligheten att göra transaktioner med lite mer hjärta än vad marknaden kunde erbjuda. 

         –De transaktioner som gjordes i den nischen var lite enligt löpande-band principen. Vi skräddarsyr våra projekt för att passa kundens långsiktiga finansieringsbehov och ändrar mallen efter kunden snarare än att vi försöker få kunden att passa in i mallen. Vi gick in med inställningen att varje transaktion har ett egenvärde. Som ny aktör måste man visa framfötterna och etablera sig, så vi tog inga transaktioner där vi inte kunde se att vi verkligen tillförde ett mervärde i transaktionen, berättar David Ahlroth, VD för Eminova Partners.

David Ahlroth

Eminova Partners är generalister och kunderna återfinns i alla sektorer. Processen man arbetar efter går ut på att välja ut de case och de bolag där man förstår bolaget, affärsmodellen och storyn bakom. 

    –Kan vi tydligt se bolagets existensberättigande, känner förtroende för personerna bakom bolaget och tror på idén blir vi mer engagerade. Att välja uppdrag utifrån de kriterierna har visat sig vara en framgångsrik modell, säger David. 

Hittills har det fungerat utmärkt och i princip 100 procent av Eminovas nya kunder kommer på rekommendation från befintliga kunder. 

    –Detta visar tydligt att det lönar sig att lägga den där extra energin, att vara mer familjär och engagerad. Förutom att vi då gör mest nytta och tillför mervärde, får vi i förlängningen även fler kunder och mer affärer, säger David. 

För att kunna upprätthålla den strategin har man varit tvungna att växa kraftigt. På två år har man fördubblat antalet anställda och ser även i närtid ett behov av ännu fler nya medarbetare. 

    –Målsättningen är fortsatt att göra så bra transaktioner för varje bolag som det överhuvudtaget är möjligt. Vi vill visa marknaden att vi är en spelare att räkna med, som gör bra transaktioner för alla parter, inte bara för kundbolaget, utan även för befintliga och nya aktieägare. Alla måste bli nöjda. För att upprätthålla den kvaliteten måste vi växa. Vi hoppas nu att våra uppdrag ska bli fler och större och målet är att bli den mest välrenommerade aktören inom corporate finance för små och medelstora bolag i Norden, säger David.

Nu blickar man mot en spännande framtid. Eminova Partners har, förutom att fortsatt vara unika med det sätt på vilket de hanterar kunder och investerare, även föresatt sig att modernisera branschen. Bland annat genom ett projekt där man tittar på att ta fram en IT-plattform för kunder och investerare som kommer att underlätta flödena. 

    –Vi verkar i en hårt reglerad, manuell och konservativ bransch, så man måste vara försiktig med vad man bygger och hur. Det står dock klart att alla parter som är involverade i en sån här process skulle må väl av att den strömlinjeformades, menar David. 

Eminova Partners har mycket att uträtta och är som det verkar bara i början av en spännande tillväxtresa som kommer att kunna påverka en hel bransch och tillföra stort mervärde till framtida kunder och investerare. 

    –Vi är stolta över, och tacksamma för, det förtroende som våra kunder och investerare har visat oss så här långt. Vi är också glada att se en stark trend i miljöinriktade (greentech) bolag som söker sig till oss och vi hoppas att den trenden håller i sig, avslutar David.

Skribent: Anna Bjärenäs  

Gruppfoto: Från vänster: Peter Sävehamn, Mikael Boberg, David Ahlroth och Johan Strömqvist

Om Eminova Partners : Eminova Partners har fokus på ECM (Equity Capital Markets), däribland företrädesemissioner, riktade emissioner, IPO:s, listbyten och värderingar i anslutning till en noteringsprocess eller i en noterad miljö. 

https://www.linkedin.com/company/eminova-partners/

+46 8 684 211 20

contact@eminova.se

http://www.eminovapartners.se