Profilen Zinnovate: Innovation driver tillväxten trots en omvärld i kris

Publicerad av

Coronapandemin och den ekonomiska kris som följt i dess spår har drabbat många företag hårt. På Zinnovate har man varit innovativ och utvecklat organisationen, vilket gjort att man lyckats växa med hela 50 procent, trots pandemin.

Zinnovate International, grundat 2013, har sedan start haft en uttalad ambition om att vara innovativa. Verksamheten fokuserar på att hjälpa globala logistikbolag inom långväga transporter att överprestera, genom att optimera helhetssystem, processer och organisation. 

    –Vi tar oss bara an ett projekt om vi tror att det ska bli framgångsrikt. Vi är väldigt måna om att hjälpa företag hela vägen och är väldigt selektiva. Normalt sett flyger vi oerhört mycket, nu har vi jobbat mycket mer digitalt och lärt oss mer om vad som funkar bäst i den digitala världen. Gör man ett gediget jobb i det initiala mötet för att bygga tillit och förtroende så går det fint att jobba vidare digitalt tillsammans sedan, säger grundare och VD Håkan Nilsson.

The 6 consultancy levels 
Håkan Nilsson, CEO Zinnovate International

Håkan startade bolaget efter 23 år i branschen och det stora nätverk han byggt upp visade sig komma väl till pass. Sedan starten har Zinnovate haft en imponerande tillväxt och kan stoltsera med att ha 12 av världens största logistikbolag som kunder.

    – Vi växer så det knakar. Tack vare vårt stora nätverk kan vi snabbt skala upp. Vi har 70 experter i ett nätverk, finns i alla världsdelar, talar 17 språk och jobbar i globala projekt, berättar Håkan. 

Zinnovate har skapat ett nätverk kallat NICE (Network of Independent Cargowise Experts).  I en starkt mansdominerad bransch är man stolta över att ha en andel på 40 procent kvinnor i nätverket. 

    – Bland våra elitkonsulter är hela 63 procent kvinnor, vilka vi knutit till oss grundat på ren meritokrati. De är våra absolut vassaste konsulter. Vi ser en stor fördel i att ha så många kvinnliga medarbetare i en så mansdominerad bransch, det gör att vi får in ett mångfaldsperspektiv. Vi har varit väldigt noga redan från början när vi byggt upp organisationen och månat om värderingar, visioner och attityd, säger Håkan.

Konsultsamling Zinnovate-NICE i München med några av våra konsulter från Asien, Europa, Afrika, Amerika. Cushla Edmiston, Nya Zealand / England. Emilie Nilsson, Sverige. Julia Arenas Sverige / Spanien. Tamsin Emery, Sydafrika. Elena Sopterean, USA. Jo Jo Chan, Hong Kong. Dawn Rasmussen, England. Lavinia Tomescu, USA. 

    – Bland våra elitkonsulter är hela 63 procent kvinnor, vilka vi knutit till oss grundat på ren meritokrati. De är våra absolut vassaste konsulter. Vi ser en stor fördel i att ha så många kvinnliga medarbetare i en så mansdominerad bransch, det gör att vi får in ett mångfaldsperspektiv. Vi har varit väldigt noga redan från början när vi byggt upp organisationen och månat om värderingar, visioner och attityd, säger Håkan.

Personkemin är ett annat kriterium som måste uppfyllas för partnerskap. Zinnovates mål är att, tillsammans med partnernätverket, hitta synergier för kunden. Devisen man jobbar efter är att helheten är mer än summan av delarna. 

    –Våra duktiga, innovativa konsulter är grunden i verksamheten, men individen är inte i fokus, det är teamen vi sätter samman.  Vi jobbar mycket med Game Intelligence, en faktor att räkna med i modern tids rekrytering och lagbygge. 50 procent av alla rekryteringar anses misslyckade då de ofta grundas på gemensamma intressen, IQ-test, eller självskattningstester som är 70 år gamla. Game Intelligence bygger på den senaste forskningen (från bland annat KI) om hjärnan och bygger på objektiva mätningar av de förmågor som förklarar dina styrkor och de områden du behöver kompensera. Detta tar man sedan fasta på när man bygger team. Att förstå människor på djupet och hur vi sätter ihop team avgör framgång i framtiden, fastslår Håkan.

Teamen har en vilja att lyckas tillsammans och en lyckad teamprestation är också bra för individen. Istället för att jobba efter ROI jobbar man efter ROC: Return on Competence, då man anser det viktigaste vara att individernas kompetens maximerar värdet till kund. Detta speglas i Zinnovates interna belöningssystem, där konsulten själv bestämmer om motivationen ska vara resor, monetär belöning eller annat. 

    – Det är en uppochnervänd pyramid, där jag sitter i botten och supporterar teamet, jag frontar mot kunden och ska sedan få rätt team på plats och skapa rätt förutsättningar för dem att prestera, säger Håkan.

Två deviser guidar Håkan i livet och som företagsledare. Den första är på temat jämlikhet. 

    – Jämlikhet handlar för mig inte om att behandla alla lika, utan att positivt särbehandla alla. Det är betydligt bättre för såväl individen som för prestationen.

Den andra devisen handlar om work-life balance. 

    – Jag tycker att det i en modern värld är lite förlegat att bara prata om en balans i timmar man lägger på jobb och fritid. Jag försöker istället skapa maximal obalans och spendera så mycket som möjligt av min tid med människor och aktiviteter som ger mig energi och glädje och så lite som möjligt med det som tar energi, oavsett om det handlar om fritid eller jobb. Jag har lärt mig att givmildhet, tacksamhet och omtanke är de viktigaste sakerna i livet. Dessutom stöttar de prestationen. Altruism förbättrar avsevärt ens liv, avslutar Håkan.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.zinnovate.se