Programmet STEP hjälper startups att bli framgångsrika team

Publicerad av

Ett välfungerande team är nyckeln till att lyckas bra i en startup. Därför har Create Business Incubator tagit fram programmet STEP ( startup team entrepreneurship program) som hjälper entreprenörer att växa och bygga framgångsrika team. Många företag har etablerat sig i Mälardalen och området blomstrar av möjligheter för startups med hjälp av Create Business Incubators stora nätverk, vägledning och expertis.

En av de viktigaste och avgörande faktorerna för om någon ska investera i en startup är att ett team fungerar väl tillsammans. Många entreprenörer tycker om att anställa folk som speglar sig själva, men forskning visar, att företag mår bäst av att ha olika kompetenser och personlighetstyper som kompletterar varandra.

    -Ett fungerande team är en av de viktigaste delarna för att lyckas eller inte lyckas i en startup, speciellt ur ett investerarperspektiv. Investerarna lägger stor fokus på det , säger Madéleine Pilstrand, verksamhetsledare  på Create Business Incubator.

Programmet STEP utvecklades av Hanna Wiljebrand, en av Sveriges främsta experter på teambuilding och HR i startups. Det är skräddarsytt och använder sig av forskningsbaserade verktyg. Startups i STEP får en rekryteringstrategi som utgår från deras behov, problem och möjligheter istället för att gå på känsla. På så sätt byggs ett kompletterande lag istället för ”kloner”. Detta leder till att entreprenörer lyckas och fler team kan förverkliga sina kreativa affärsidéer.

    -Alla våra startups har gått igenom STEP verktyget och responsen har varit fantastisk. Företagen ser att det bidragit till deras framgång. Det har attraherat kapital snabbare än startups som bara går igenom en vanlig inkubatorprocess. Ingen av entreprenörerna har varit negativa, vilket vi ser som väldigt positivt. STEP verktyget är mycket viktigt för oss, säger Madéleine.

Create Business Incubator är ett nonprofit företag. Det innebär att de tar inga ägarandelar i de startups som de stöttar. De kan därför hålla sig oberoende om råden de ger. Create Business Incubator har också ett stort nätverk som de samarbetar mycket med, vilket är en stor fördel för deras startups.

    -Sveriges innovationsmyndighet Vinnova stöttar oss med finansiella medel som Excellens inkubator. Dessa medel kan då hjälpa våra startups med insatser för verifiering av deras affärsidé, så att startupsen utvecklas ännu snabbare, säger Madéleine. 

I området Mälardalen finns tillväxten och jobben och framförallt stora förutsättningar för nya företagare som vill in på marknaden.

    -Mälardalen ligger mitt i Sverige och med närhet till alla storstäder. Det ger våra startups närhet till många storbolag utöver Amazon, ABB och Volvo som redan finns i regionen. För våra startups är detta en stor fördel då det finns mycket traditionell kunskap och erfarenhet som är till stor fördel och som de kan dra nytta av. För de stora bolagen finns det en fördel att finnas nära innovativa teknikbolag för deras framåtanda men även möjligheten att kunna bli kunder till startupsen samt genom att samarbeta kunna stötta utvecklandet av nya tekniker och tjänster som storbolagen behöver. Startupsen får kunskap för att snabbt kunna utveckla sin idé och möjligtvis en framtida kund och de stora bolagen får en närhet till innovativa tekniker och tjänster som hjälper dem att utveckla sina verksamheter, säger Madéleine.

Framtidens Arbetsplats kommer vara mycket digitaliserat och kanske fortsättningsvis ske på distans. På grund av coronakrisen har många permitterade tänkt om och startat eget istället. Detta leder till fler startups att vägleda för Create Business Incubator och ytterligare framgångsrika team i framtiden.

  – Vi erbjuder kontorsplatser till våra startups, men ser att många av dem inte är intresserade av det längre. Tekniktunga startups som har produktionsbehov kommer fortsatt behöva en fast punkt som sin bas med ett kontor, verkstad eller produktions- anläggning kopplat till det. Det vi ser mer av är en ökad efterfrågan på en digital arbetsyta där teamet kan samarbeta och anpassa sig efter sitt behov. Jag skulle gissa att vi kommer se en minskning av kontorshotell och liknande. I och med Corona pandemin har världen blivit mer digital och jag tror att framtidens arbetsplats kommer att förbli så, även för många av våra startups, avslutar Madéleine.

Skribent: Isabelle Ibérer

http://www.create.se

Bild överst: Madéleine Pilstrand, verksamhetsledare på Create Business Incubator