Det fysiska kontoret i en digital värld

Publicerad av

Under våren har mognaden inom digitalisering accelererat exponentiellt bland medarbetarna på Syntell, där samtliga helt eller delvis har jobbat på distans. Utbildningsverksamhet och möten har ställts in och transformerats till rena digitala möten. Men vi orkar inte ta till oss information lika bra på distans. Då vi är tillsammans ökar interaktionen och kreativiteten. Därför har vi utnyttjat möjligheten att genomföra arbete och utbildning delvis digitalt. Det är lärdomar vi har gjort under den senaste tiden och ett arbetssätt vi kommer att fortsätta med framöver i våra nya lokaler, säger Heike Schneider Affärsområdeschef på Syntell.

Anpassade lokaler  

Mikael Tjernlund, VD för Syntell välkomnar att Syntell nu har fått mer ändamålsenliga lokaler som de skräddarsytt efter sin verksamhet, med en flexibel kunddel där det kan hållas möten, utbildningar och workshoppar.

    -Vi har fått en modernare och flexiblare arbetsmiljö för våra anställda, partners och kunder med mångsidighet med allt från tysthet och koncentration till interaktion och nätverkande. De digitala hjälpmedlen har förbättrats för att möta trenden med ökat distansarbete från hem respektive andra arbetsplatser, säger Mikael. 

Fokus på medarbetare viktigast

Alla har varit högst involverade i utformandet av kontoret för att säkerställa att hänsyn tas till olika behov av arbetsmiljö. Genom enkäter och erfarenheter från tidigare flyttar togs behovet av samarbetszon, kundzon och tyst zon fram. Syntell är ett företag som arbetar med försvarssekretess och då krävs utrymmen med speciella krav. I arbetet med lokalen tog de stöd från experter för att väga funktion mot estetik. Alla fick möjlighet att vara med och de skapade tidigt en teknikgrupp och en inredningsgrupp. 

    -En viktig aspekt för att få till en smidig flytt och nöjda kollegor har varit att arbeta inkluderande. Vi har genomgående försökt att kommunicera framsteg med våra medarbetare och be om deras åsikter, till exempel på teman, färgval och namngivning av våra nya konferensrum, via olika digitala röstningsfunktioner. Många har deltagit och förhoppningen är att det skapar en positiv känsla inför vår flytt, säger Nare Shahnazarian, seniorkonsult med inriktning mot Verksamhetsutveckling.

Alexander, konsult på Syntell, menar att vissa vill kunna arbeta fokuserat och vill ha en tyst del, medan andra vill kunna stå framför en whiteboard och skriva ner tankarna i takten de kommer. Det har varit utmanande att få alla behov att samsas. Allt ifrån företagets visuella identitet och att det ska vara representativt för kunder, till att kollegor ska se fram emot att komma till ett kontor där man känner sig inspirerad och vill arbeta. Detta utan att behöva ta till coldbrew-kranar och bollhav. 

Resultatet har mynnat ut i ett kontor som är ergonomiskt riktigt, som uppfyller deras funktionella krav och där alla kan känna sig välkomna oavsett om de behöver tid för reflektion, koncentration, kommunikation eller bara vill koppla av tillsammans med sina kollegor. Från den 5 oktober befinner sig Syntell på nytt huvudkontor i Stockholm i nya fräscha lokaler vid Gärdet. 

http://www.syntell.se

Bild: Alexander Lejon,  Mikael Tjernlund(VD), Nare Shahnazarian och Heike Schneider(AOC Industri) i det nya kontoret.