Fokusera på det som gör skillnad – neuroscience lär oss vad och varför

Publicerad av

Den absolut största skillnaden för engagemang och prestation är ledare enligt undersökningar från Gallup. Med bättre kunskap om ur hjärnan fungerar skapas förutsättning för innovation och kreativitet.

Teknologisk innovation har möjliggjort att kartlägga vår hälsa på mikronivå och visat allt vi inte förstod innan. Teknologin att se stora saker väldigt långt borta har lärt oss att vi inte är universums mittpunkt. Med en teknologi kallad fMRI kan vi se bilder från hjärnan som utmanar det vi tidigare trott om motivation hos människan. Forskare har sedan länge kartlagt att varje gång vi försöker att lösa ett problem som inkluderar matematik, analys eller målsättning så aktiveras sidorna i främre pannloben. Till stor förvåning upptäcktes det på 90-talet att ett helt annat system i hjärnan aktiverades när vi tänker på andra, på deras situation, tankar och känslor. Istället aktiveras ett nätverk i centrala pannloben. Och de två systemen fungerar som en gungbräda, när ett är aktivt är det andra urkopplat!

Matthew Lieberman är en av grundarna till ett forskningsområde som kallas social neuroscience och beskriver hur vi under lång tid har levt med uppfattningen att människor är rationella och logiska varelser som drivs av självintresse. Visst stämmer det till viss del men det finns mycket mer att tillägga. Matthews forskning visar att det finns en annan drivkraft som är minst lika stark, eller kanske ännu större. Drivkraften att vara social. Våra hjärnor är konstruerade att mentalt nollställa sig varje gång vi kommer i en ny situation och börjar direkt att skanna den sociala miljön. Är jag trygg här, var är jag på rankingen, är jag rättvist behandlad, vad kan jag påverka och finns det någon som jag kan lita på här? Först när vi känner oss trygga kan hjärnan ägna full kapacitet åt exekutiva uppgifter. Att ha en vän vi regelbundet umgås med uppfattas av hjärnan som lika belönande som en extra årslön och vi är villiga att betala ett halvårs årslön bara för att åtnjuta en högre status och titel i vår organisation. Att känna sig exkluderad från en gemenskap upplevs som smärta, det registreras till och med på samma ställe i hjärnan som om du hade skadat dig fysiskt. 

I innovation är vår tankeförmåga den främsta resursen, förmågan att se saker på ett nytt sätt. Att samarbeta över discipliner, för att skapa nytt tillsammans med andra. En brist på social förmåga är en av de största utmaningen organisationer har. Om ledare inte har förmågan att läsa och förstå andra, så riskerar deras strategier och planer att bli pappersprodukter som fallerar när man inte har reflekterat över hur den kommer att tas emot av de som skall utföra den. Enligt 15 år av uppföljning från McKinsey & Co så lyckas endast 30% av förändringsprocesser. Ledningen tror ofta att de anställda kommer att lyda order och utföra, utan att reflektera på hur vi som biologiska varelser är konstruerade. 

”Engagerade människor presterar mer,  tar i lite till och vågar nytt. Och de tänker klarare.”

Vi är först och främst sociala varelser, med sociala behov. Gallup fastställer i sina Employee Engagement Reports år efter år att minder än 30% av arbetsstyrkan är engagerade i sitt arbete. Och de ser att den avgörande faktorn för ett engagerat team, är hur ledaren uppfattas. Skillnaden en ledares påverkan har är hela 70%. Engagerade människor presterar mer, tar i lite till och vågar nytt. Och de tänker klarare.

Christer Olsson är en av Sveriges mest anlitade managementkonsulter, har gett ut fyra böcker och valdes åter igen till ”Årets Talare 2019”. Han coachar flera börsnoterade ledningsgrupper och ledare på Sveriges största bolag. Det är Christers unika förmåga att sätta fingret på det mellanmänskliga spelet och känslan som gör honom så efterfrågad. Han kallar sig ”fiskarsonen från Öckerö” och ”handelsresande i sunt bondförnuft”.

Christer Olsson

Sen mer än 15 år tillbaka har Christer även drivit Kandidata som är ledande i norden på Emotionell Intelligens, läran om mellanmänsklig förmåga. Tillsammans med företagets beteendevetare och psykologer genomför de personbedömningar och coachande insatser på individ och gruppnivå. I höst öppnar Christer en ny ledarskapsutbildning tillsammans med Kandidatas VD Bodil Jonason, en tvådagarskurs för ledare som vill uppgradera sin ledarförmåga med hjälp av kunskap från neuroscience och EQ .

Vi har en historisk höst framför oss, med mycket osäkerhet i kombination med distansarbete som ställer ledarskapet ytterligare på prov. Då gäller det att ha konkreta verktyg i att hantera att vi är först och främst sociala varelser, med sociala behov som ofta är större än de fysiska. Den som har det skickligaste ledarskapet både mår bättre, hanterar och levererar mer. 

www.kandidata.se