En utbildningsplattform för alla

Publicerad av

Alla organisationer behöver rätt kunskap på rätt plats för att kunna prestera optimalt och nå sina mål. Att systematisera lärande har tidigare varit för krångligt och dyrt för alla utom de största företagen. Inte längre!

Lärande är viktigt i alla organisationer för att de ska kunna uppnå så bra resultat som möjligt. Rätt kunskap på rätt plats är en förutsättning för att kunna prestera optimalt och nå sina mål. De flesta organisationer jobbar redan idag med lärande på något sätt, genom utbildningar, konferenser och fortbildning.

Det större företag traditionellt sett lyckats bättre med än medelstora och små företag är att systematisera denna kunskapsöverföring. De har tack vare sin storlek snabbt kunnat räkna hem de stora investeringarna det innebär att paketera kunskapen digitalt. 

– Detta tycker vi är orättvist, alla organisationer borde kunna digitalisera utbildningar och följa upp dem på ett systematiserat sätt, oavsett storlek, säger Robert Andersson, grundare till Evercate, och fortsätter:

– Det vi har sett är att små och medelstora företag idag kanske mailar ut viktig information eller skriver inlägg på intranätet. Kanaler som har sina användningsområden, men där att säkerställa kunskap inte är ett av dem.

Grundidén bakom Evercate var att göra digital utbildning enkelt och tillgängligt för företag i alla storlekar. Där man tidigare behövde hyra in experter för att skapa digital utbildning kan man idag göra det själv i en lättanvänd plattform. Medelstora organisationer börjar nu utifrån den teknikutveckling som skett i övrigt fråga sig varför det behöver finnas så höga trösklar för att få effekten av e-learning.

– Det började egentligen för flera år sedan när vi jobbade som konsulter åt ett bolag som säljer utbildningar b2b. Vi blev ombedda att ta fram ett koncept för att digitalisera en av deras kurser till en kund de hade. När vi då gav oss ut på marknaden för att hitta ett system vi kunde använda slogs vi av hur krångligt och dyrt allting var. Vi bestämde oss där och då för att bygga ett eget system som lät vår kund själva hantera alla delar av e-learning som efterfrågades – video, slides, läsmaterial och självrättande kunskapstest.

Sedan dess har Evercate kontinuerligt utvecklats för att förenkla ännu mer för kunderna. Nu finns det bland annat uppskattade verktyg för automation av vem som ska få vilket innehåll, påminnelser och uppföljning. Och mer kommer hela tiden.

– Idag är det väldigt lätt att skapa innehåll på så många olika sätt. Du kan filma med bra kvalitet i telefonen, du kan skapa bildspel i Powerpoint. Varför ska vi då uppfinna nya sätt att sätta ihop informationen när du redan har verktygen? Nej istället låter vi dig skapa ditt innehåll hur du vill, för att sedan ladda du upp det i Evercate där det paketeras som en kurs och skickas ut till rätt medarbetare. 

Det är väldigt värdefullt att alla som ska läras upp inom företaget får samma utbildning och att kunna följa upp vilka som genomgått utbildningen, att systemet påminner dem som inte gjort klart osv. Det spar tid för såväl medarbetare som chefer.  

– Det vi märkt är att de flesta kunder vanligtvis börjar med något som traditionellt ses som en “kurs” exempelvis hur de jobbar med GDPR eller liknande. Sen går det ett tag innan de lägger upp något nytt i Evercate. Men här kommer det roliga, de hoppar ofta då från en kurs till fyra. Vi vet inte varför det är just fyra, men det som händer är att våra kunder inser att det är enkelt och att man kan använda systemet för att få ut mindre formellt paketerad information också. Som rör kommande kampanjer, produktinformation eller liknande. De ser att det tas emot bättre än när de kanske tidigare mailat ut det, och dessutom får de spårbarhet och kan börja ställa kunskapen mot affärsmål, säger Robert.

En annan fördel är att företagen slipper produktionsbortfall och resor då utbildningen istället delas upp i lagom delar som kan göras när och där det passar varje deltagare. Plattformen prissätts per användare och vet man att man är många i organisationen som ska utbildas kontinuerligt kan man binda upp sig och få ett lägre pris. 

Martin Andersson, inköpschef för Cykloteket, en av Sveriges största butikskedjor av cykelhandlare, delar med sig av sin erfarenhet av att använda Evercate: 

– En utmaning inom retail är hur man ska nå all personal. De är uppdelade på olika butiker, och jobbar varierande tider. Vissa jobbar kvällar och helger, andra bara vissa dagar i veckan medan det är förhållandevis få som jobbar heltid på bestämda scheman, så vi kunde aldrig samla alla på en gemensam genomgång. Innan kunde vi nå 5-7 medarbetare åt gången när vi var på plats och hade en genomgång. Idag når vi istället enkelt ut till alla, då var och en kan ta till sig informationen när det passar dem, berättar Martin.

– Det som gör mig gladast är när vi får höra om och om igen att det är ett enkelt system att använda. Då blir jag stolt, och det är så vi vet att vi har lyckats – genom våra nöjda kunder, avslutar Robert.

http://www.evercate.com/se