Profilen: Planon Software Framtidens arbetsplats – hur ser den ut?

Publicerad av

Hur kan företag förbereda sig inför framtiden och vilken roll spelar tekniska lösningar för utvecklingen av framtidens innovativa arbetsplatser? 

Redan innan pandemin fanns tydliga tendenser som pekade mot ökad flexibilitet och mer distansarbete. Med Covid-19 kom ytterligare förändringar som sannolikt kommer att leva kvar och påverka hur framtidens arbetsplats kommer att se ut. 

    –Vi tror att framtidens arbetsplats kommer att förändras mycket på grund av pandemin. Långsiktigt tror vi att kontoren kommer att bli mer mötesplats än arbetsplats. Många har varit tvungna att jobba hemifrån, i början var det inte enkelt, men nu har många insett fördelarna, som att slippa restid och få mer tid över för familj och fritidsintressen. Forskning från McKinsey visar att över 80 procent av medarbetarna uppskattar att kunna jobba hemifrån även efter pandemin. Det viktigaste är att arbetsgivaren lyssnar på sina medarbetare för att kunna erbjuda dem det som behövs och vara flexibla, menar Wessel Bronstring, Operativ Chef för Planon Software i Norden.

Det är tydligt att medarbetarna uppskattar den flexibilitet det innebär att jobba hemifrån och inte vara på kontoret fem dagar i veckan. Till följd av det förutspår Planon att behovet av kontorsyta minskar med 30 procent. Detta påverkar även hur företag behöver planera för sina medarbetare. 

    –Tidigare var det enkelt att planera med ett stabilt behov av plats och utrustning per medarbetare, men nu kan behovet växla från dag till dag. Det blir mer krävande att planera framtidens arbetsplats, säger Wessel. 

Utöver att olika yrkesroller har varierande behov av att jobba ostört eller att interagera och vara på arbetsplatsen är det dessutom första gången fyra generationer jobbar sida vid sida på samma arbetsplats. Detta är något som kräver ytterligare flexibilitet i planeringen från arbetsgivarens sida för att allas behov ska kunna uppfyllas. 

Att kunna jobba hemifrån och att det finns teknik som stödjer det blir alltså en hygienfaktor i framtiden. Medarbetarna förväntar sig samma enkelhet på arbetsplatsen som på fritiden. Generellt sett ser vi en alltmer digital attityd med fokus på bekvämlighet och att kunna jobba smidigt och enkelt.

Planon förutspår även att samspelet mellan teknik och den fysiska arbetsplatsen blir viktigare, och konceptet ’smart buildings’ kommer spela en alltmer betydande roll. Här handlar det om att kunna optimera och mäta hur  arbetsplatsen används, att arbetsplatsen stödjer flexibla behov, samt att det går att boka olika utrymmen på flexibla arbetsplatser. 

    –Den arbetsgivare som utnyttjar sina kontor på bästa sätt kommer att kunna erbjuda det som krävs. Genom att använda det utrymme som redan finns på ett flexibelt sätt och genom att implementera smarta digitala lösningar blir man en framtidsarbetsplats, säger Wessel. 

I den processen är det helt avgörande för utvecklingen att man har en innovationspartner som kan stödja bolaget i förändringen. Det krävs ett smart arbetsplatssystemför att göra rätt analyser och anpassningar, öka medarbetarupplevelsen på arbetsplatsen, sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Genom sitt samarbete med Schneider Electric levererar  Planon  tjänster för såväl inomhusklimat som besökshantering och mötesrumshantering. Lösningar med touchscreens och mobilappar gör det möjligt att boka en arbetsplats och mötesrum vart medarbetarna än befinner sig, och nu i pandemitider har man utvecklat lösningen ytterligare för att kunna möta förändrade säkerhet- och hygienbehov. Bokade rum som inte används släpps automatiskt och städning bokas automatiskt innan rummen ska tas i bruk. 

    –Behovet i framtiden kommer inte se ut exakt som nu. Genom att minska arbetsplatserna och/eller ytan kan många företag sänka kostnader, men även minska energianvändning och miljöpåverkan, vilket även hjälper bolagen att nå sina miljömål. Då tror vi självklart att det är väldigt viktigt att man har ett partnerskap med ett bolag som hjälper till med digitaliseringen av fastigheten så att man kan nå de bästa resultaten. Då är det självklart avgörande att en utvärdering av företagets nutida arbetsplatsstrategi görs, säger Wessel.

Skribent: Anna Bjärenäs

OM PLANON

Planon Software har över 35 års erfarenhet gällande dessa frågor och arbetar aktivt med en internationell marknad för att skapa innovativa lösningar för framtidens arbetsplatser. Flera oberoende konsultföretag som Verdantix och Gartner har konsekvent rankat Planon som en global ledare på marknaden och deras omfattande lösningar har implementerats hos över 2500 kunder över hela världen. Planons partnerskap med Schneider Electric kombinerar två globala marknadsledare inom lösningar för smarta arbetsplatser, och skapar en heltäckande lösning som tar arbetsplatser in i framtiden. Med ett kontor i Göteborg arbetar Planon Nordics aktivt med den nordiska marknaden och skapar innovativa lösningar för smarta nordiska arbetsplatser. 

Läs mer om Planon:

http://www.planonsoftware.se