Digifysisk vård möjliggör flexibelt arbete för vårdpersonal

Publicerad av

Digitala vårdtjänster har inte bara förändrat vården för patienterna utan även för medarbetarna. Flexibla arbetstider och att jobba hemifrån är en ny och välkommen möjligt för vårdpersonal.

Doktor24 erbjuder digitala vårdmöten för patienter runt om i hela landet och den digifysiska vården har förändrat såväl patienternas som vårdpersonalens tillvaro. Tidigare var det otänkbart att läkare och sjuksköterskor kunde arbeta hemifrån men det är nu en realitet. Tobias Perdahl har jobbat inom klinisk verksamhet i akutsjukvården under 10 års tid innan han blev medicinsk chef på Doktor24. 

– Vi har inte bara 8-timmarspass, utan kan erbjuda från 2-timmarspass och uppåt. De korta passen är perfekta för oss som vill kunna jobba när barnen lagt sig eller om man vill jobba tidigt på morgonen, berättar han.

Den flexibla arbetstiden passar många. Patricia Bergvall är sedan november förra året verksam som läkare på Doktor24, samtidigt som hon delvis är föräldraledig. 

Patricia Bergvall

 – Jag var nyfiken på att börja arbeta för en digital vårdgivare. Att det blev just Doktor24 berodde på att jag fick intrycket av att de var väldigt ansvarsfulla och har fokus är på att utveckla vården och gör det på ett bra sätt. På det personliga planet var det möjligheten till fortbildning och att detär så bra stämning bland medarbetarna som lockade, säger hon.

Alla på Doktor24 är nu med om en lärande resa. Det händer mycket, det går fort och arbetsrutiner uppdateras kontinuerligt. Exempelvis blev statliga Apoteket AB nyligen minoritetsägare i Doktor24. Tillsammans ska de båda bolagen bygga ett ett digi-fysiskt vård- och hälsonätverk runt om i hela Sverige. 

– Vi är på en resa tillsammans i det som vi kallar digifysisk vård. Det är jättestora förändringar. Det är roligt att jobba på en arbetsplats som utvecklas så snabbt, säger Tobias.

Även om många besvär helt kan bedömas på distans behövs i många fall en fysisk undersökning för att kunna ställa diagnos. Doktor24 har därför sedan start arbetat i partnerskap med vårdgivare över hela landet så att patienterna kan komplettera det digitala vårdmötet med en fysisk undersökning. Snart finns den möjligheten också på många apotek. Och det finns andra fördelar med digifysisk vård än bara flexibiliteten för patienter och medarbetare. 

– Vi har byggt in smarta funktioner så det är lätt att göra rätt. Redan nu ser vi att den vårdpersonal som arbetar i våra system har mycket bättre följsamhet till riktlinjer eftersom vi har smarta beslutsstöd. Vi har så mycket inbyggt i själva vårdmötet och läkaren har detta direkt tillgängligt framför sig, vilket är omöjligt att uppnå i en analog miljö, berättar Tobias. 

Arbetssättet med smarta beslutsstöd och guidelines för behandling har bland annat lett till att Doktor24 har nästan hundraprocentig följsamhet till exempelvis riktlinjer för antibiotikaförskrivning. 

En annan positiv effekt av att jobba i ett digitalt system är att hierarkin som ofta finns inom sjukvården, på ett positivt sätt sätts ur spel.  

– Vi har en digital kanal där läkare och sjuksköterskor kan ställa frågor och kommunicera med varandra. Det finns ett stort engagemang och all kompetens lyfts upp. Det är ofta samma frågor som återkommer och vi har under tre års tid systematiserat dessa så att man automatiskt kan få svar i vår tjänst. Eftersom kanalen har sådan interaktivitet är det många som vill bidra och är väldigt aktiva i kanalen. Att alla får ta del av frågor och svar, är väldigt givande och höjer den generella kompetensnivån, säger Tobias.

Även Patricia nämner det interna kompetensutbytet som en väldigt positiv överraskning och något som verkligen underlättar hennes arbete. 

– Jag har alltid någon att fråga, vilket är viktigt, särskilt när man är ung läkare. I kommunikationskanalerna är det ofta flera kollegor som deltar vilket gör det mycket värdefullt. Det blir också en bra social knutpunkt där alla kan dela kompetensen. Möjligheten att påverka arbetet är en annan sak som är väldigt positiv. Arbetsgivaren är lyhörd och tar in medarbetarnas åsikter. Här är det korta beslutsvägar och det går snabbt att få till en förändring, det är väldigt annorlunda mot stora vårdgivare, säger Patricia. 

– Vi lyssnar väldigt mycket på vad personalen tycker om att jobba i systemet. Återkopplingen går direkt till utvecklarna så det går fort att få igenom ändringar. Vi gör uppdateringar och förbättringar i systemet varje vecka. Det är ganska unikt att jobba ihop, vårdpersonal och utvecklare, säger Tobias. 

Tack vare den digitala återkopplingen från läkarna ser man direkt vad som går att förbättra. Till detta läggs feedback från patienter om hur nöjda de är med både den vård de fått och tekniken. Det digitala systemet och sättet att jobba i systemet är högaktuellt och flera regioner köper nu in Doktor24:s tekniska lösning för att implementera en digital vårdkedja i hela regionen. 

Om Doktor24 och Platform24 

Doktor24 Healthcare AB är en digital vårdgivare som genom att integrera digital och fysisk vård skapar en hållbar vård med patienten i centrum. Doktor24:s digitala vårdguide ger anpassade råd samt vägleder till ett digitalt eller fysiskt läkarbesök utifrån patientens behov. Bolagets dotterbolag, Platform24 Healthcare AB utvecklar tekniska lösningar för digitalt integrerad vård till både privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage (vårdguidning) till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Doktor24 Healthcare AB grundades 2016 och ägs av Patricia Industries, en del av Investor.

www.doktor24.se

http://www.platform24.se

Skribent: Anna Bjärenäs