Ta makten över ditt liv med professionell coachning

Publicerad av

Många branscher i Sverige har idag brist på arbetskraft. Samtidigt finns det en stor andel dold kompetens bland befolkningen. Accepta -Vi jobbar för att matcha denna kompetens mot behovet på arbetsmarknaden, med individen i fokus.

Den svenska arbetsmarknaden har idag ett glapp i matchningen mellan lediga jobb och kandidater till dessa vakanta positioner. Via Arbetsförmedlingens program Stöd och Matchning kan arbetssökande få hjälp och stöd att komma in på arbetsmarknaden och hitta ett lämpligt jobb eller utbildning. Accepta Vi har specialiserat sig på och har som mål att matcha individens förutsättningar och önskemål mot ett arbete eller en utbildning, för att på så sätt minska arbetslösheten. 

Företaget grundades 2014 och drivs idag av VD Joanna Skolling och Stefan Skolling, Ekonomichef.  Accepta Vi finns för närvarande i Stockholm, Södermanland, Östergötland och Småland och företaget har haft en kontinuerlig tillväxt på 30 procent per år. Ledningen kommer själva från folkbildningstraditionen, vilket man i Accepta Vi lyckats förena med professionalitet, stabil ekonomi  och framförallt alltid med individen i centrum.

    – Accepta Vi betyder ta makten (över våra liv). Vi har som verksamhets- och affärsidé att erbjuda insatser inom arbetsmarknad, arbetsträning och även psykiatri. Vi utgår ifrån individens egna förutsättningar och utifrån individuella mål. Vi bidrar till att minska arbetslöshet och psykisk ohälsa, samt förbättra integrationen. Att detta leder till jobb för våra deltagare är det allra viktigaste målet, säger Stefan Skolling. 

Genom individuellt anpassade program stöttar högskoleutbildade karriärcoacher deltagarna med det som krävs för att återgången eller introduktionen på arbetsmarknaden ska bli så effektiv och lyckad som möjligt. 

    – Vi är så stolta över våra otroligt kompetenta, högutbildade medarbetare! De flesta är beteendevetare, som jobbar som karriärcoacher. Genom deras jobb och genom att vi har upparbetade nätverk både på lokal nivå och rikstäckande har vi stor möjlighet att hjälpa arbetssökande till ett jobb eller en utbildning. Fler än tusen av våra deltagare har hittat sin sysselsättning genom Accepta Vi, berättar Joanna Skolling. 

    – Våra framgångsfaktorer är våra medarbetare som är fantastiska och mångkulturella. Det är en stor fördel att så många språk talas av våra coacher. Coacherna styr processen utifrån metoder och verktyg och har ett stort ansvar för sina egna deltagare. Vi i ledningen stöttar upp och ger dem förutsättningar för att de ska kunna genomföra sitt jobb på ett utmärkt sätt. Detta uppskattar medarbetarna och vi har faktiskt inte haft någon som sagt upp sig sedan vi startade, vilket vi ser som ett bevis för att vi är en attraktiv arbetsgivare säger Stefan. 

    – Vi är en arbetsplats med högt i tak, där målet är att hjälpa deltagarna att ta makten över sitt liv. Företagskulturen präglas av engagemang och passion och det är viktigt att individen får ta plats och vara sig själv, fyller Joanna i. 

För en stabil grund för jobbsökande är professionell karriärrådgivning det viktigaste. Programmet handlar därför om, förutom om att förbereda deltagarna med rent praktiska, arbetsmarknadsförberedande kunskaper, även om att bygga upp självkänslan och stärka motivationen och framtidstro. Deltagarna får hjälp med att skapa och granska CV och personligt brev, samt ansökan. Det görs förberedande genomgång av intervjusituation och uppföljning efter intervju. Deltagarna får en karriärcoach och sedan kopplas andra specialister in, som studie- och yrkesvägledare och ibland psykolog. Dessutom erbjuds kompetensutveckling, arbetsträning och digital kompetensutveckling för de deltagare som behöver stöd inom detta. Uppdragen ska vara en trygg mötesplats för individen. Accepta Vi använder sitt nätverk genom att aktivt kontakta arbetsgivarna och ordna intervjuer för sina deltagare för att underlätta det första mötet.

    – Vi kontaktar arbetsgivaren och försöker få in deltagarna på intervjuer. Arbetsgivarna behöver veta att vi har deltagare och att de är väl rustade för uppgiften. Nu, efter ett antal år som verksamma, är det många arbetsgivare som hör av sig till oss för att de fått bra kandidater från oss tidigare, säger Joanna.

Coronapandemin har påverkat verksamheten så till vida att det skett en förflyttning mellan branscher. Tidigare var hotell och restaurang i fokus, medan det nu finns ett större behov av kompetens inom vård och barnomsorg. Många av deltagarna har nyligen varit i arbete och är vana vid hårt jobb, men tvingas nu byta bransch. Det kan vara tufft med omställningen, men deltagarna är väldigt motiverade och drivs av en vilja att kunna klara sig själva och inte vara beroende av ekonomiskt stöd från samhället. 

Coronasituationen har också bidragit till att verksamheten digitaliserat nya områden. Ett exempel är webbseminarium, som medfört att deltagare på olika orter kan deltaga på fler utbildningstillfällen. Den ökade kompetensspridningen har varit väldigt lyckad då den kommer såväl deltagarna som kunderna till del och är något Accepta Vi planerar att fortsätta utveckla, även när pandemin klingat av. 

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.accepta-vi.se