Svensk innovation som effektivt diagnostiskt hjälpmedel vid initial utredning av bröstsmärta

Publicerad av

Hjärt- och kärlsjukdomar är några av de vanligaste dödsorsakerna i världen. I en strävan att minska antalet personer som insjuknar och dör i hjärt- och kärlsjukdomar världen över spelar innovation en nyckelroll.

Kampen mot hjärt- och kärlsjukdomar  är det viktigt att så tidigt som möjligt i vårdkedjan identifiera de patienter som är i behov av vård och vidare utredning. Det är ibland svårt att klargöra huruvida bröstsmärta är orsakad av någon form av kranskärlssjukdom eller om det är ett symptom orsakad av andra bakomliggande problem och sjukdomstillstånd. Utredningar gällande stabil bröstsmärta är inte sällan tidsödande och resurskrävande, detta gör det extra viktigt att säkerställa att det endast är de patienter som verkligen lider av kranskärlssjukdom som går vidare i utredningen. 

Mot denna bakgrund har det svenska innovativa MedTech-bolaget Acarix tagit fram produkten CADScor®System. Det är en liten handhållen enhet som kan hjälpa till att utesluta kranskärlssjukdom tidigt i vårdkedjan. CADScor®System är ett icke-invasivt strålningsfritt diagnostiskt hjälpmedel, något som i kombination med ett omedelbart testsvar gör produkten till ett uppskattat test av patient såväl som vårdgivare. 

    – Vår produkt är menad att användas på patienter som sedan en längre tid lider av stabila bröstsmärtor, där man inte riktigt vet varifrån smärtan kommer. Det handlar om en uteslutningsmetod, där vi kan identifiera patienter som inte har kranskärlssjukdom, så att dessa inte skickas vidare i vårdkedjan i onödan, säger Henrik Nilsson, nordisk säljchef på Acarix. 

Henrik Nilsson, nordisk säljchef

Att tidigt kunna avskriva kranskärlssjukdom sparar såväl resurser för vården, som onödig oro och lidande för dessa patienter. Studier visar att bara 10 procent, 1-3 av de patienter som söker vård för stabila bröstsmärtor har kranskärlssjukdom, vilket ger utrymme för en enorm potentiell effektivisering av vårdapparaten med rätt initial diagnostik. 

   – Med akustisk teknologi detekterar CADScor® blåsljud som uppkommer vid förträngningar i kranskärlen. Sedan kombinerar produkten detta med ett antal patient specifika riskfaktorer så som; ålder, kön, hypertoni samt typ av bröstsmärta. Systemet analyserar ljuden och översätter dessa till ett enkelt provsvar, ett så kallat CAD-score. Med hjälp av denna score kan man avgöra om patienten ska skickas vidare för ytterligare utredning eller ej, berättar Henrik.

Produkten används enbart på patienter med stabila bröstsmärtor, inte för akuta fall där man misstänker hjärtinfarkt. Det är inte heller en ”screeningprodukt” för gemene man, utan endast menad för symtomatiska patienter. 

Genom att använda CADScor®System i ett initialt skede kan vården i många fall undvika komplexa och kostsamma undersökningar och istället fokusera vårdresurserna till rätt patienter. Inga dyra investeringar i infrastruktur krävs. Produkten är ett Point of Care-test, det vill säga undersökningen kan ske där patienten befinner sig, vilket gör att patienten slipper ta sig till ett stort sjukhus för att bli undersökt, något som uppskattas inte minst i pandemitider. 

Acarix befinner sig i ett tidigt kommersiellt skede, där samarbeten med vården för att sätta innovationen på marknaden krävs. Ett aktuellt exempel på detta är Skånes Universitetssjukhus i Lund, som kommer att delta i en studie där man jämför traditionell utredningsstrategi mot en strategi baserad på tillägget av CADScor® som initial metod. 

Förhoppningen är att studien tydligt kommer att visa på hur mycket det går att effektivisera utredningsprocessen med ett användande av CADScor®System. 

    – Vi har etablerat ett antal samarbeten på marknaden i Sverige, där aktörerna redan använder CADScor®System i sin kliniska praxis, samt i utvärderingar och studier på olika nivåer i vårdkedjan. Samarbetena är fundamentala för att på sikt etablera detta nya innovativa test som en standardiserad metod för tidig detektion av kranskärlssjukdom, avslutar Henrik.

Skribent: Anna Bjärenäs

Källor:

1. Therming, C. et al. Low Diagnostic Yield of Non-Invasive Testing in Patients with Suspected Coronary Artery Disease: Results from a Large Unselected Hospital- Based Sample. Eur Heart J – Qual Care Clin Outcomes 2018: 4, 301-308 

2. Winther, S. et al. Diagnostic performance of an acoustic-based system for coronary artery disease risk stratification. Heart 2018: 104, 928-935 

3. Douglas, PS et al. Outcomes of anatomical versus functional testing for coronary artery disease. N Engl J Med 2015: 372, 1291-1300