Entral skapar framtidens nyckelfria arbetsplatser

Publicerad av

Idag ställs det stora krav på säker identifiering och inloggning på byggarbetsplatserna runt om i landet. Skatteverket gör omfattande tillsynsbesök på arbetsplatserna, och kontrollerar att personalliggaren stämmer överens med verkligheten. Som samarbetspartner till ID06, branschens standardiseringsorgan för identifiering, har Entral sett en ökad efterfrågan på den här typen av tjänster och produkter under senare år.

Vi hjälper kunden att effektivisera byggarbetsplatsen med säker inpassage och att minska användningen av fysiska nycklar. 2016 kom lagen om personalliggare för byggbranschen, och som en av få ackrediterade leverantörer såg vi snabbt en ökad efterfrågan på de här produkterna, säger VD Mathias Nilsson.

Verksamheten startade 2011, och har opererat under namnet Entral sedan 2015. Entral erbjuder produkter och tjänster för en säker arbetsplats, och ända sedan start har produktportföljen kretsat kring personalliggare, grind- och passersystem. Huvudkontoret finns i Halmstad men verksamheten spänner över hela Sverige. Kunderna är främst byggbolag och offentliga miljöer, däribland såväl små som stora företag. 

Man levererar även tillträdessystem till kommuner och landsting.

    – Vi levererar en komplett lösning för mobila tillträden, med ett elektroniskt motorvred som enkelt monteras upp temporärt på insidan av dörren exempelvis i lägenheter som skall renoveras. Med motorvred på plats kan dörren, även om den låsts med nyckel, låsas upp utifrån antingen via mobilapp eller kortläsare. Användaren identifierar sig med ID06 eller med vårt eget N3-kort. Då utrustningen loggar tid, plats och person, har användaren personligt ansvar för lägenheten under tiden hen vistas i den. Monteringen är väldigt smidig och görs på några få minuter, och utrustningen gör ingen som helst åverkan på själva dörren, berättar Mathias.

Nya produkter utvecklas löpande. Entral skräddarsyr ofta lösningar efter kundens behov och inte sällan märker man av ett behov av de anpassade tjänsterna också bland övriga kunder. 

     – När vi ser att det finns ett generellt behov vidareutvecklar vi dessa lösningar till nya produkter att lägga till i utbudet, säger Mathias. På grund av detta har vi många smidiga tekniska lösningar inte bara för bygg, utan även kontorspassage, bostadsanpassning, samt tillträdessystem för förenings- och fritidsanläggningar som t ex lokaler för padeltennis. Under våren har Entral genomfört en del förändringar för att ytterligare förbättra kundupplevelsen. En del i det är att kundsupporten utvecklats och nu finns på huvudkontoret. Målet har varit att väsentligen förbättra kundupplevelsen, något som burit frukt i form av kraftigt ökad kundnöjdhet. Tidigare har service och installationer skötts av olika underleverantörer ute i landet, men även på det området sker förändring – just nu skriver Entral avtal med en av Sveriges större aktörer för att säkerställa en hög, likvärdig servicenivå i hela landet.  

     – Även produktmässigt satsar vi framåt på kunderna. Nya funktioner och produkter utvecklas löpande, trots en allmän nedgång i byggbranschen. Nu under Coronapandemin har vi dessutom tagit fram flexibla betallösningar, som avbetalning eller att man kan hyra våra produkter, något som verkligen uppskattas av våra kunder, avslutar Mathias. 

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.entral.se