Medarbetarnas engagemang driver verksamheten

Publicerad av

Det finns många sätt att styra en verksamhet på. Landskapslaget har människan i centrum, inte bara i sin affärsidé mot kunderna, utan även internt. Här använder man medarbetarnas engagemang som ledstjärna.

Landskapslaget har funnits sedan 1973 och är verksamma inom landskapsarkitektur och stadsplanering. De fyra ägarna jobbar aktivt i bolaget, som idag består av 40 medarbetare. Kunderna är ofta kommuner men även privata beställare. Stadsplanerare och landskapsarkitekter jobbar tillsammans i integrerade team i projekten.

    – Vi jobbar med alla kompetenser vi har i företaget. Vi har inte delat in medarbetarna i olika grupper efter specialitet, något som annars är vanligt förekommande hos aktörer i branschen. Genom att låta olika kompetenser jobba tillsammans föds fler kreativa idéer, vilket också kommer kunderna till del genom att de miljöer vi skapar blir bättre, säger Åsa Keane, VD på Landskapslaget. 

För några år sedan grundlades en ny mission inom bolaget: Det Allmänna Först. 

    – Det är vår uppgift att gestalta byggda miljöer där alla människors liv får plats men också naturens livsprocesser för att få en fungerande helhet nu och i framtiden – en väl gestaltad livsmiljö. Alla medarbetare fick berätta hur de ville att Landskapslaget skulle göra större skillnad i samhället. Detta mynnade ut i en mission som omfattar hållbarhetsengagemang, social hållbarhet, rättvisa, delaktighet i utvecklingen av platsen, ekologi, biologisk mångfald och kultur, berättar Åsa.

Tanken bakom verksamheten är att skapa platser för alla och för allas bästa. De som vistas på platsen ska få sina önskningar hörda och få komma till tals. På så sätt skapar vi efterfrågande kvaliteter och attraktiva platser, det som både privata investerare och mäklare upprepar – läge, läge, läge! 

    – Vi menar istället att det är de allmänna platserna runtomkring bostäderna som skapar livet i staden och omgivningen som ger stämningen och som påverkar var man väljer att bosätta sig. Genom att säkerställa frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald, att alla trivs och blir hörda, skapar vi platser som blir mer attraktiva, bidrar till trivsel och som även ger bättre ekonomi och social hållbarhet, menar Åsa.

Grundsynen inom verksamheten är att medarbetarnas bästa ska vara i fokus. Det är då de mår som bäst och presterar bäst. 

    – Det är en väldigt sund filosofi och mycket av överskottet går tillbaka in i bolaget, till utbildning och utveckling av organisationen. Ledningens och ägarnas uppfattning är att deras uppgift är att se till att medarbetarna mår bra och har de bästa av förutsättningar, trygghet och information, för att må bra och göra ett bra jobb. Misslyckas man med det så är det inte individens fel om det blir tokigt, menar Åsa. 

På Landskapslaget pratar man ofta om personernas hjärtan och stjärnor. Stjärnan är vad man är bra på. Det är viktigt att kunna identifiera detta och att medarbetarna blir experter inom sina respektive stjärnområden. En hjärtefråga är något man brinner för, det kan vara att unga tjejer ska få plats i staden, exempelvis. 

    – Hela jaget ska få plats på arbetsplatsen, vi ska inte ledas av prestige eller ego, utan av den inre kraften. Vi försöker matcha så att medarbetarna ska få utveckla såväl sina stjärntalanger, som intressen och hjärtefrågor i våra uppdrag. Medabetarperspektiv och självbestämmande är otroligt viktigt tycker vi, säger Åsa. 

Tvärtemot en hierarkisk struktur ser man på Lanskapslaget på organisationen som en levande organism. Stor vikt läggs vid att hitta varje medarbetares engagemang och drivkraft och ta tillvara på den. 

   – Vi har väldigt mycket tilltro och tillit till våra medarbetare. Det är en självklarhet för oss! Detta föder hög arbetsmoral och vilja att driva företaget framåt. Jag tror att det är vad som krävs för att vi ska kunna ha en långsiktighet och att det ska gå bra även framåt. Om vi fem i ledningen skulle bestämma riktningen på företaget framåt skulle vi bara ha 10 ögon. Inkluderar vi alla medarbetare har vi 80, vilket ger mycket bättre chans att välja rätt riktning, menar Åsa.

I våras blev Landskapslagets nya lokaler färdiga. De präglas av öppna ytor, stora fönster, och härliga färger. Utformningen har drivits mycket av medarbetarna. Då man vill rikta sig ännu mer utåt med olika event finns också en stor eventlokal. 

   – Coronapandemin satte tillfälligt stopp för de planerna, liksom för invigningen av de nya lokalerna. Nu i höst har vi löst det så att alla medarbetare kommer in två dagar i veckan. Lokalerna på 700 kvm möjliggör att de 15 personer som är inne samtidigt har otroligt gott om plats. Våra medarbetare har varit väldigt uthålliga och duktiga som jobbat hemifrån hela våren, men alla behöver den sociala samvaron med kollegorna. Nu har vi möjligheten att låta folk komma in på kontoret igen och få ett sammanhang, det känns fantastiskt bra, avslutar Åsa.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.landskapslaget.se