Svensk innovation revolutionerar ekologiskt jordbruk

Publicerad av

Intresset för ekologiska varor är på uppåtgående, men produktionskostnaderna för bönderna är höga, vilket leder till höga slutpriser. Ekobot, en svensk innovation, kan dock vara lösningen för kostnadseffektivt ekologiskt jordbruk.

Länge har det funnits en motsättning mellan kostnadseffektivt jordbruk och ekologiskt jordbruk. Tillgängliga ekologiska lösningar för ogräsbekämpning har inte varit tillräckligt effektiva och att ta in personal för manuell lukning är både dyrt och ineffektivt. Detta har gjort att bönder som skulle vilja odla ekologiskt inte kan få lönsamhet i verksamheten och därför tvingas fortsätta att använda bekämpningsmedel. Då Sverige har infört hårdare restriktioner för vilka bekämpningsmedel som får användas, finns det numera grödor som Svenska bönder nästan inte kan odla längre, då de är känsliga för ogräs och då möjligheterna till ekologisk odling hittills varit begränsade. Allt detta sammantaget leder i slutändan till ett begränsat utbud av ekologiska varor och högre priser till slutkonsument. 

Det var just detta som triggade Ulf Nordbeck att för sex år sedan starta det projekt som skulle mynna ut i EKOBOT.

    – När sonen föddes ville jag och min sambo att han skulle få en så hälsosam uppväxt som möjligt ur miljö- och hälsosynpunkt. Min sambo är vegetarian och vi köper mycket ekologiskt, vilket är ganska dyrt. Detta gjorde att jag började undersöka och försöka förstå vad som drev kostnaderna och vilka möjligheter bönderna hade att odla ekologiskt, berättar Ulf Nordbeck, grundare till EKOBOT. 

Resultatet av efterforskningarna ledde till att Ulf, med sin bakgrund inom IT och erfarenhet från flera andra branscher, beslöt sig för att försöka lösa problemet med den höga användningen av bekämpningsmedel och det stora klimatavtrycket inom jordbruket.

    – Herbicider är ohälsosamt för den som handskas med dem och det är osäkert hur det påverkar slutkonsumenten. Slutkonsumenterna vill minska osäkerheten med att äta kemiska tillsatser och besprutningsmedel. Därför funderade jag på hur man kan utnyttja robotstöd och AI för att förbättra möjligheterna för bönderna att odla giftfritt, förklarar Ulf.

De system med kamerateknik som fanns på marknaden för mekanisk rensning av ogräs var ganska ineffektiva och dyra. Nu har dock teknikutvecklingen gjort att det genom att kombinera det senaste inom kamerateknik, robotar och AI går att styra ogräsborttagningen väldigt precist så att bönderna helt kan slippa använda herbicider. Ulf startade ett projektteam och fick hjälp av Startup Stockholm, HIR Skåne, RISE, UniBap och Robotdalen i Västerås.  Anslag söktes från Jordbruksverket för att bygga en prototyp som nu blivit godkänd av Jordbruksverket. 

    – De tycker vi ska fortsätta bygga systemet och vi har tagit in extra externt kapital för att bygga generation två som just nu testas ute i fält. För våra pilotstudier valde vi att jobba med vanlig gul lök, då den varit en utsatt gröda sedan flera tidigare använda besprutningsmedel förbjudits i Sverige, medel som fortfarande är tillåtna i EU. Lök är känsligt och liknar gräs, så det är eldprovet. Nu har vi byggt ett system som klarar av att med precision gå in mellan lökarna och ta bort ogräset, säger Ulf. 

Robotsystemet, som är helt självgående, hittar och tar bort ogräset. Det är ett batteridrivet system, vilket innebär att det är helt utsläppsfritt. Jämfört med dieseltraktorer innebär det en utsläppsbesparing på 1 471 kg CO2/10 ha. Som energikälla används det energisystem man har, som elnät, solceller eller bränsleceller. 

    – Med EKOBOT kan vi få bort ogräs oerhört exakt, med en precision som saknas i andra system. Kamerasystemet inhämtar dessutom mycket bilder och vi samlar väldigt mycket data så i ett nästa steg kan bonden och dennes rådgivare få uppgifter om hur deras grödor mår, var det behövs bevattning och var det finns insekter – något som idag görs med traktor och manuella inspektioner. Det går att analysera flera data utöver ogräset men det är en resursfråga hur snabbt vi kan utveckla dessa funktionaliteter. Dock finns det stor potential, säger Ulf.

Planen är att bygga vidare på projektet och utveckla systemet för fler typer av grödor, allt från morötter till sockerbetor. Ulf berättar att systemet blir väl mottaget hos bönderna, som i stort sett alla vill ha ett system som gör att de slipper bespruta och slipper manuella insatser.

    – Jag har en vision om att kunna minska miljöavtrycket i våra jordbruk. Idag används mycket diesel, men kan vi göra en bra insats med batteridrivna system så gör det mycket, i kombination med att ge oss människor på jorden möjlighet att ta vara på grödor på ett hälsosamt sätt. Vi strävar inte bara efter att det ska odlas mer ekologiska grönsaker, utan ser till helheten och hur det går att öka effektiviteten. Vi måste se till att det går att försörja jordens befolkning på ett smart sätt och optimera uttaget på odlingsarealerna globalt, avslutar Ulf

Under hösten byggs en generation 3 med lärdomar av årets tester så att det kan levereras till fler pilotkunder i kommande år. Den snillrika innovationen kan snart hjälpa Sveriges och världens bönder att bidra till att nå EU:s och FN:s miljömål och minska CO2-avtrycket. 

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.ekobot.se