Ett punktutsug vid källan skyddar dina lungor på arbetsplatsen

Publicerad av

Något av det viktigaste på en arbetsplats är miljön. Luften vi andas in när vi befinner oss på arbetet är central för hälsan och kan framförallt påverka lungorna. Damm och annat stoft från kemikalier inom exempelvis bygg och läkemedelsindustrin samlas i farliga mängder om inte ordentliga utsug och ventilationer finns tillgängliga. Dustcontrols lösningar räddar liv.

Det hela började på 70-talet i Stockholm då tre ingenjörer; Johann Haberl, Mirko Purar och Evert Kranz fick idén att suga upp damm och andra föroreningar med ett punktutsug vid källan. Nu 40 år senare är Dustcontrol ett stort internationellt industriföretag med dotterbolag i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland.

    – Vi räddar din hälsa genom att suga upp dammet där det uppstår, så att du slipper dra ner det i dina lungor säger Peter Ufer, försäljningsdirektör på Dustcontrol i Skandinavien. 

    – Som de flesta vet är en god arbetsmiljö en förutsättning för att vi skall må bra och prestera på arbetet. Att hålla arbetsmiljön fri från osynliga och skadliga partiklar är en viktig del i detta. Dustcontrols filosofi har alltid varit att fånga in damm och andra föroreningar med punktutsug vid källan. Tyvärr kan inte punktutsug fånga upp alla partiklar, framförallt inte de som kommer från andra diffusa dammkällor. Det är därför bäst att använda både stoftavskiljare/punktutsug och luftrenare, berättar Peter.

Dustcontrol är specialister på just mobila stoftavskiljare och stationära centralsuganläggningar. De hjälper företag över hela världen till en effektivare produktion och bättre produktionskvalitet.

     – Vi har lyssnat på våra användare, tillfört vår erfarenhet och kompetens för att sedan utveckla maskinerna därefter. De har hög prestanda, god ergonomi och bra miljöegenskaper inte minst tack vare de energisnåla eco-motorerna. Den höga kvalitèn ger dessutom lång hållbarhet vilket leder till god totalekonomi. Oavsett vem du är och vad du arbetar med, har vi de perfekta maskinerna för just dig och ditt jobb, som kan vara små och smidiga eller stora och kraftfulla. Eftersom de minsta partiklarna är farligast för dina lungor är alla våra mobila stoftavskiljare och luftrenare utrustade med HEPA H13-­ filter. Våra mikro­filter ­filtrerar bort 99,95% av allt farligt damm, som t ex kvartsdamm, innan du hinner andas in det, berättar Peter.

På framtidens arbetsplats blir mobila lösningar och digitalisering allt vanligare. Dustcontrol har den nya konfigurerbara lösningen Smart Panel som är cloud baserat.

    – Smart Panel är Dustcontrols första steg mot Industri 4.0 och ett uppkopplat centralutsug. Den passar majoriteten av Dustcontrols anläggningar. Ett standardiserat styrsystem som ger korta ledtider, utökad funktionalitet och många andra fördelar till vad vi kallar ”healthy business”, säger Peter.

Enligt Byggnads finns det två vanliga fel som är förekommande när det gäller att skydda yrkesarbetare. Antingen har byggnadsarbetarna inte fått information om riskerna med kvarts och annat damm, eller så var filterna dåliga och saknades i befintlig utrustning.

    – Med ganska små medel och kunskap kan vi bokstavligen rädda liv. Detta gäller absolut inte bara i byggbranschen. Jag ser framför mig att vi kommer att fortsätta driva utvecklingen och medvetenheten framåt när det kommer till arbetsmiljöfrågor kopplat till damm och andra skadliga partiklar. Dustcontrols framtid såväl finansiellt och ur ett hållbarhetserspektiv ser positivt ut. Vi har ökat försäljningen till följd av bland annat en genomtänkt exportstrategi. Det har lett till att våra produktionslokaler har blivit för små och därför pågår just nu en utbyggnad, avslutar Peter.

Bild: Peter Ufer

http://www.dustcontrol.se