Profilen Vironova: Framtidens arbetsplats är medarbetarna

Publicerad av

Skräddarsydda, aktivitetsbaserade, toppmoderna lokaler i all ära – men framtidens arbetsplats handlar mer än någonsin om medarbetarna och den företagskultur man bygger upp tillsammans i organisationen, enligt Vironovas grundare Mohammed Homman.

I pandemins spår har företag tvingats tänka nytt. Distansarbete och digitala lösningar har under våren ersatt fysiska möten och närvaro på kontoret. Produktiviteten har visserligen inte minskat, tvärtom, men psykisk ohälsa på arbetsplatsen riskerar enligt forskare att öka under hösten, till följd av det påtvingade distansarbetet. Men det är inte främst kontoret i sig som fattas medarbetarna, utan den dagliga samvaron med arbetskamraterna och möjligheten till interaktion. 

På Vironova, ett svenskt Tech-bolag som ligger i framkant med sin teknik för att analysera mikroskopbilder av viruspartiklar och celler med hjälp av unik egenutvecklad hårdvara, operativsystem och mjukvara, har medarbetarna hela våren jobbat hemifrån. Företaget är i ett starkt expansivt skede och enligt grundare och VD Mohammed Homman har den stora utmaningen under rådande pandemi varit att kunna rekrytera nya medarbetare utan att träffa dem personligen.

     – Vi har aldrig haft så mycket att göra som nu. Våra produkter används för att identifiera virus och analysera hur läkemedel påverkar dessa. Majoriteten av vaccintillverkarna använder våra produkter. Vi rekryterar folk från hela världen och i år ska vi anställa ett 40-tal personer, i tillägg till de 120 medarbetare som redan finns i koncernen. Just nu diskuterar vi på ledningsnivå mest hur vi ska kunna rekrytera, behålla personal och ha fortsatt engagerade medarbetare och chefer när vi inte får ses. Det är inte kontoret som är det viktigaste, utan medarbetarna, för vilka kontoret är en viktig mötesplats, säger Mohammed.

Mohammed grundade företaget 2005, med målet att kunna automatisera processen för identifiering av viruspartiklar, något han upptäckt ett stort behov av i samband med den egna forskningen på herpesvirus, då han var tvungen att manuellt räkna viruspartiklarna. Sedan dess har Vironova vuxit, utvecklat världsledande teknik och blivit ett framstående bolag med global marknadstäckning. Vironovas mjukvara kan söka och hitta virus eller celler i bilder, mäta deras storlek, se ytan och om viruspartikeln är förstörd och göra bilder till bevis genom att extrahera information och sammanställa den i rapporter med tillhörande statistik. Mjukvaran har integrerats med mikroskop och produkten blev Vironovas små elektronmikroskop. 

År 2015 knoppades forskningen kring virus läkemedel av till ett separat bolag, Vironova Medical, medan utvecklingen av mjuk- och hårdvara för bildanalys fortsatt i Vironova AB. Mohammed säger att främsta drivkraften kan inte vara att tjäna  pengar. Om medarbetarna är nöjda och glada då går det bra för företaget! En del i det är att inte detaljstyra för mycket utan att istället ta vara på medarbetarnas talanger. 

     – Man får inte tänka på sig själv som entreprenör utan måste tänka på medarbetarna i främsta hand. Att ha ett engagemang nerifrån och upp, det är vad som gör att organisationen blir framgångsrik. Man kan inte bara sitta högst upp och lyssna på marknadskonsulter, säger Mohammed.

På Vironova är utbildningsnivån väldigt hög, en tredjedel av medarbetarna är disputerade och en 79-årig professor jobbar operativt. Upp emot hälften av medarbetarna är internationella och på forskningsavdelningen är siffran 75-90 procent.

     – Många av våra medarbetare rekryteras från universitetens forskningsavdelningar. Det kryllar av intressant arbetskraft som kommit till Sverige för att studera och disputera och dessa fokuserar vi på. Nu har vi medarbetare som på så sätt kan hjälpa nya kollegor som kommer i samma situation. Vi hjälper dem att hitta rätt i det svenska samhället, dvs hur man ordnar skola, förskoleplats och bostad i just Sverige och vilka myndigheter man behöver ha kontakt med i olika frågor, berättar Mohammed.

Vironova är en arbetsplats där alla umgås och gör saker tillsammans. Bolagets Office Manager Liselotte är en central person som tar hand om folk, kommunikation och aktiviteter som ökar sammanhållningen. Varje vecka finns någon aktivitet som bara är fokuserad på att träffas, prata och umgås. Att det finns ett personligt engagemang hos cheferna och medarbetarna att ta hand om varandra är extremt viktigt för trivseln, menar Mohammed.

Och medarbetarna håller med. Förutom att många anger att själva verksamheten – att rädda liv, förbättra folks hälsa och jobba med framtidens teknologi – är vad som gör att de trivs på arbetsplatsen, anger lika många att det är gemenskapen på kontoret och engagemanget som är anledningen till varför de väljer att jobba på Vironova. 

    – Tillgängligheten till kunskap och villigheten att dela med sig av det man kan är en annan sak som präglar organisationen. Vi har många nyckelpersoner som är genier som skulle kunna få vilket jobb som helst på vilket bolag som helst, men som gillar att vara hos oss för att de har frihet under ansvar och får göra det de tycker är kul tillsammans med likasinnade. Dessa personer är föredömen för andra och delar med sig av sina kunskaper. Det här svenska, öppna konceptet är otroligt vinnande för internationella medarbetare, säger Mohammed.

Att det finns förebilder och någon man kan lära sig av är A och O för att kunna göra karriär eller snarare utvecklas inom det som man är intresserad av. Ligger man som Vironova och dess medarbetare i framkant så är kunskap en färskvara.

    – Många vill jobba i korta projekt hos olika kunder för att hela tiden lära nytt. Vi är lyhörda för detta. Man måste ta hand om sina medarbetare, då stannar de eller kommer tillbaka. Det är därför vi har så drivna och omtänksamma medarbetare. Det är det som är styrkan i vårt bolag. Glada medarbetare levererar kanske dubbelt så mycket som missnöjda medarbetare. Att som entreprenör se glada medarbetare är en väldigt stark drivkraft, avslutar Mohammed.

Skribent: Anna Bjärenäs

https://www.vironova.com