Ecofireprotection miljövänligt svenskutvecklat brandskydd

Publicerad av

Ecofireprotection (EFP) är ett svenskutvecklat brandskydd fritt från gifter som exempelvis Brom och Bor. EFP förhindrar att brand uppstår och orsakar återtändning.

Att brandskydda lokaler, möbler, fordon och alla typer av produkter är nödvändigt för att undvika farliga bränder och övertändning som kan få fruktansvärda konsekvenser. Traditionella brandskydd innehåller dock mängder utav toxiska ämnen, som Brom och Bor, som får stora negativa effekter på miljö, djurliv och för oss människor. 

Ett av världens giftigaste ämnen finns överallt

Brom, som brukar kallas världens giftigaste grundämne, är ett av de ämnen som ingår i traditionella brandskydd. Brom är extremt cancerframkallande och dessutom hormonstörande, vilket gör att exempelvis normal könsutveckling sätts ur spel och att barn föds med missbildningar. Det tar över 500 år för naturen att bryta ner Brom, vilket gör att det hinner ställa till stor skada för miljön. Även Bor används i brandskydd, också det är ett cancerogent ämne som har fertilitetshämmande egenskaper. Sedan 2015 får Brom inte längre användas alls inom EU, vilket gjort att det uppstått ett stort behov av alternativ till traditionella brandskydd. 

Giftfri innovation når stor framgång

Ecofireprotection är ett svenskutvecklat brandskydd helt utan tillsats av Brom eller andra giftiga ämnen. Mats Svensson, entreprenör med bakgrund i tre tidigare börsnoteringar och egen företagare så länge han kan minnas, hittade redan för 15 år sedan produkten som skulle bli början på ett miljövänligt brandskydd.

    – Det började som ett hobbyprojekt för att färdigställa produkten tillsammans med Toxicon, ett kvalitetslaboratorium utanför Landskrona. Sedan gjordes omfattande prover på Statens Provningsanstalt (numera RISE) och vi fick fantastiska resultat. Dokumentation för produkten som vi kallar Ecofireprotection, (EFP), togs fram och jag bildade bolaget med samma namn, berättar Mats.

Efter flera års forskning och utveckling utförde SP – Statens Provningsanstalt (numera RISE) i Borås brandtester som gav strålande resultat. EFP AB har idag ett 20-tal samarbetsavtal runt om i världen med olika industrier och produkten är på gång att bli patenterad i 200 länder globalt. I USA har man redan omfattande patent på plats. 

Den största fördelen med produkten är att den är helt giftfri och mycket effektiv för att förhindra att brand uppstår, sprider sig och återantänder. Faktum är att det är det enda miljövänliga brandskyddsmedlet på marknaden. Det är luktfritt och lämnar inte fläckar på det material som ska skyddas, säger Mats.

Lättapplicerat och miljövänligt

EFP finns både i pulverform och vattenbaserat, samt är mycket lätt att applicera. Leverans av brandskydd i pulverform istället för färdigblandat i flaskor är i princip helt unikt på marknaden för brandskydd, vilket gör det än mer miljövänligt, då man sparar in på onödiga transporter. Dessutom blir det betydligt billigare. Tack vare att EFP är giftfritt finns ingen märkningsplikt enligt Kemikalieinspektionen. 

    –Vi har trots detta valt att ta fram full dokumentation som medföljer vid leverans. Efter att man sprayat EFP på de produkter som ska brandskyddas behöver det bara torka, sedan är skyddet komplett. Vi kan även via våra återförsäljare landet över sköta själva appliceringen om så önskas, säger Mats.

Nästa stora svenska exportprodukt

EFP AB har redan samarbetsavtal med en mängd kunder. Den mest namnkunniga är Nobelfesten som EFP brandskyddar till stora delar sedan 12 år tillbaka. 

Strikt kontrollerade

EFP är kontrollerade genom ECHA (EU) och deras databas CLP. Allt går genom Kemikalieinspektionen som vi har regelbunden kontakt med. 

Börsnotering

En börsnotering ligger också i planen, men på grund av rådande pandemi har denna skjutits på framtiden till 2021. 

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.ecofireprotection.se